НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної інформатики та комп’ютерних технологій

Навчально-методична робота

Кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • «Медична інформатика» для вітчизняних студентів 2-го курсу медичних факультетів №1 – 4 та ФПЛЗСУ (спеціальності – «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»), а також для студентів-іноземців, в т.ч. англомовної форми навчання (спеціальність – «Лікувальна справа»).
 • «Медична інформатика» для вітчизняних студентів 2-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність – «Стоматологія»), а також для студентів-іноземців, в т.ч. англомовної форми навчання (спеціальність – «Стоматологія»).
 • «Інформаційні технології у фармації» для вітчизняних студентів денної та заочної форми навчання 1-го та 2-го курсів фармацевтичного факультету (спеціальності – «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»), а також для студентів-іноземців, в т.ч. англомовної форми навчання (спеціальність – «Фармація»).
 • «Комп’ютерні технології у фармації » для вітчизняних студентів денної та заочної форми навчання 4-го курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – «Фармація»), а також для студентів-іноземців (спеціальність – «Фармація»).
 • «Комп’ютерні технології у дослідженні парфумерно -косметичних засобів» для вітчизняних студентів денної форми навчання 4-го курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – «Технологія парфумерно-косметичних засобів»).
 • «Інформаційні технології у психології та медицині» для вітчизняних студентів 1-го курсу медико-психологічного факультету (спеціальності – «Медична психологія»).
 • Курс за вибором «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для вітчизняних студентів денної та заочної форми навчання 1-го та 2-го курсів фармацевтичного факультету (спеціальності – «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»), а також для студентів-іноземців, в т.ч. англомовної форми навчання (спеціальність – «Фармація»).

Кафедра є опорною кафедрою МОЗ України із дисципліни “Медична інформатика”. Щорічно проводяться навчально-методичні наради завідувачів однопрофільних кафедр, на яких здійснюється обмін досвідом організації навчального процесу та викладання дисципліни, а також впровадження новітніх методів навчання.

Студенти забезпечуються методичними рекомендаціями і посібниками, здобувають практичні навички і вміння, необхідні для майбутньої професії.

Методичним забезпеченням навчального процесу є робочі навчальні програми з відповідних дисциплін, тези та презентації лекцій, їх мультимедійне ілюстрування, методичні вказівки до практичних занять для студентів і викладачів, бази тестових завдань для вхідного, вихідного, поточного, модульного контролів, переліки питань до лекційних курсів , диференційованих заліків.

На кафедрі систематично проводяться поточні, передмодульні, передекзаменаційні консультації, групові та індивідуальні. Самостійна робота студентів контролюється викладачами.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці державних стандартів освіти (ОКХ, ОПП), інших нормативних та інструктивних документів.

Викладачі кафедри є розробниками типових програм з таких навчальних дисциплін:

 • «Інформаційні технології у психології та медицині» для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ- IV рівнів акредитації України, спеціальність «Медична психологія», 2010 рік.
 • «Медична інформатика» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальності – «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», 2010 рік.
 • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальність – «Стоматологія», 2010 рік.
 • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальності – – «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», 2010 рік.
 • «Інформаційні технології у фармації» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальності – «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна фармація», 2011 рік.
 • «Методологія доказової медицини» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальності – «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», 2011 рік.
 • «Методологія доказової медицини» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальність – «Стоматологія», 2011 рік.
 • «Комп’ютерні технології у фармації » для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальність – «Фармація», 2012 рік.
 • «Комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальність – «Клінічна фармація», 2012 рік.
 • «Комп’ютерні технології у дослідженні парфумерно-косметичних засобів» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальність – «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 2012 рік.
 • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальність – «Фармація», 2012 рік.
 • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальність – «Фармація», 2012 рік.
 • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, спеціальності – «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів»,2012 рік.

Співробітниками кафедри розроблене відповідне навчально-методичне забезпечення дисциплін. Протягом останніх п’яти років видано 6 підручників та 2 навчальних посібники:

 • Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П., Хаїмзон І.І. Медична інформатика: підручник. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 308 с.
 • Медицинская информатика: учебник / И.Е. Булах, Ю.Е. Лях, В.П. Марценюк, И.И. Хаимзон. – К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 424 с.
 • Медична інформатика в модулях : практикум / І.Є.   Булах, Л.П. Войтенко, М.Р. Мруга, та ін.; за ред. І.Є.   Булах. – 2-е вид. виправл. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 208 с.
 • Медицинская информатика в модулях : учеб. пособие / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др. – К.: ВСИ “Медицина”, 2014. – 192 с.
 • Інформаційні технології у психології та медицині: підручник / І.Є.Булах,І.І.Хаїмзон. – К.:ВСВ “Медицина”, 2011. – 216с.
 • Інформаційні технології у фармації: підручник /І.Є.Булах, Л.П.Войтенко, Л.О.Кухар та ін.; за ред.. І.Є.Булах. – К.: Медицина, 2008. – 224 с.
 • Medical Informatics =Медична інформатика: підручник / І.Є.Булах, Ю.Є.Лях, В.П.Марценюк, І.Й.Хаїмзон. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 386 с.
 • Методологія доказової медицини: підручник / В.Ф. Москаленко, І.Є.   Булах, О.Г. Пузанова. – К.: ВСВ “Медицина”, 2014. – 200 с.