НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної інформатики та комп’ютерних технологій

Міжнародне співробітництво

З 2011р. кафедра бере участь у виконанні міжнародного проекту TEMPUS „ Модернізація додипломної медичної освіти в країнах Східного сусідства Європейського Союзу. Modernising Undergraduate Medical Education in the EU Eastern Neighbouring Area (MUMEENA)”  в рамках програми TEMPUS EACEA 32/2010. № проекту 516664-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR.

Загальна мета проекту полягає у сприянні вдосконаленню додипломної медичної освіти в країнах-партнерах, зокрема в Україні, для забезпечення її відповідності принципам та цілям Болонського процесу та міжнародним стандартам з метою інтеграції української медичної освіти в Єдиний європейської освітній простір.

Конкретні цілі проекту

  • Створення або оновлення стандартів вищої медичної освіти
  • Модернізація інтегрованого навчального плану підготовки лікарів на додипломному етапі в Азербайджані, Грузії та Україні шляхом удосконалення існуючих та впровадження нових педагогічних, навчальних та оцінювальних підходів в межах окремих дисциплін та модулів (зразки) (на прикладі соціальної медицини; гериартрії (медицини людей похилого віку); раннього опанування клінічного мисленні та клінічних навичок; формування вмінь наукових досліджень) у відповідності до міжнародних стандартів AMEE/WFME
  • Професійний розвиток викладацького складу шляхом створення Центрів підготовки викладачів в кожній партнерській країні для забезпечення стійкої інфраструктури процесу модернізації
  • Розповсюдження моделі модернізації медичної освіти серед інших країн Східного сусідства.

 

Співробітники кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання в рамках проекту TEMPUS MUMEENA пройшли стажування з організації навчання студентів методології наукової роботи, розвитку дослідницьких навичок у майбутніх лікарів у Тбіліському державному медичному університеті (Грузія, 29 січня – 2 лютого 2012 року), Університеті Гранади (Іспанія, 03 – 07 червня 2012 року), Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (Україна, 26 – 27 листопада 2012 року).