НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної інформатики та комп’ютерних технологій

Історія кафедри

Кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання створена 1 липня 1998 року, її організація пов’язана з розвитком інформаційних технологій, їх впровадження в медицину, фармацію, охорону здоров’я.

Кафедра створена на базі курсу “Основи обчислювальної техніки та медичної інформатики”, якій з моменту його організації у 1986 році повинен був зробити перші кроки щодо застосування обчислювальної техніки та медичної інформатики у педагогічному процесі та наукової роботі НМУ. Курс “Основи обчислювальної техніки та медичної інформатики” очолювала кандидат фізіко-математичних наук, доцент Жегрій Тетяна Іванівна.

Створення кафедри збіглось у часі з прийняттям закону України “Про інформатизацію”, в якому визначається, що інформатизація науки, освіти сприятиме розвитку інтелектуального потенціалу нації, удосконаленню форм і змісту навчального процесу, впровадженню комп’ютерних технологій, контролю.

Завідувачем кафедри з моменту створення ( 1998 р.) по вересень 2016 року була доктор педагогічних наук, професор Булах Ірина Євгенівна.

Кафедра, маючи великий досвід роботи зі студентами, слухачами ФПК розробила напрямки роботи і впровадила профільне викладання дисципліни “Медична інформатика” для студентів медичних факультетів, стоматологічного факультету, дисциплін “Інформаційні технології в фармації”, “Комп’ютерне моделювання у фармації” для студентів фармацевтичного факультету, дисципліни “Інформаційні технології у психології та медицини” для студентів медико-психологічного факультету.

З метою уніфікації викладання основних дисциплін і відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти в навчальний процес впроваджено елективний курс “Європейський стандарт комп’ютерної грамотності”.

Кафедра “Медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання” є опорною серед однопрофільних кафедр ВМНЗ ІІІ-І V рівнів акредитації і спрямовує свою діяльність за такими напрямками: медична інформатика, інформаційні педагогічні технології, комп’ютерні технології навчання та контролю, комп’ютерно-інформаційне забезпечення фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів.

Кафедра, як опорна, у 2000 році вперше в Україні та СНД започаткувала та провела для студентів Тернопільської державної медичної академії першу в Україні телекомунікаційну лекцію «Основи медичної інформатики» в режимі реального часу.

Окремим напрямком роботи кафедри є робота з лікарями-інтернами по проведенню адаптаційного навчання та комп’ютерної атестації лікарів-інтернів за тестовими комп’ютерними програмами з відповідних спеціальностей, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

Кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання має потужний науковий потенціал, створена наукова школа в Україні з проблем педагогічного вимірювання.

Наукова робота кафедри, з моменту її організації, присвячена проблемам дистанційного навчання (методологічним, технологічним, педагогічним), методологічного забезпечення розробки складових Державних стандартів вищої освіти в галузі “Медицина”, “Фармація”, вдосконалення вищої медичної освіти України, наближення її до міжнародних вимог, реформування медичної освіти у контексті вимог Болонського процесу (з 2005 р.).