НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Науково-методична робота

На кафедрі медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виконано у 2008 – 2016 рр. науково-дослідну роботу за наступними темами:

«ІНТЕГРАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ» (Термін виконання 2008-2010 рр.);

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» (Термін виконання 2011-2013 рр.);

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА УМОВ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» (Термін виконання 2014-2016 рр.).

Результати дослідження :

  1. Здійснено навчально-дидактичне забезпечення навчального процесу з дисциплін: “Медична хімія” для вітчизняних та іноземних студентів медичних факультетів; “Хімія” для іноземних громадян, які навчаються на підготовчому відділенні; слухачів заочних підготовчих курсів з дисципліни „Хімія”.
  2. Розроблено та впроваджено методичні рекомендації з проектування стандартизованих тестових завдань з дисципліни “Хімія” для слухачів заочних підготовчих курсів .
  3. Досліджено проблему допрофесійної підготовки учнів у медичному ліцеї та організацію позаурочної роботи в умовах ліцею, здійснено історико – педагогічний аналіз допрофесійної підготовки учнів у медичному ліцеї.
  4. Досліджено роль вивчення хімічних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичної галузі.
  5. Досліджено шляхи активізації самостійної роботи студентів.
  6. Створено типові навчальні програми з дисципліни «Медична хімія» для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів.
  7. Створено банк тестових завдань для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до складання ліцензійного іспиту «КРОК-1».

Результати проведеного кафедрою медичної та загальної хімії дослідження можуть бути використані для удосконалення структури і змісту курсів наступних дисциплін: медичної хімії для студентів стоматологічного та медико-психологічного факультетів, аналітичної, неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії для студентів фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання, класичних засобів навчання хімічних дисциплін на основі їх інтеграції з новими; здійснено розвиток педагогічних технологій підвищення ефективності процесу навчання медичної хімії майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я. Впроваджено у практику вищих медичних навчальних закладів методичну систему цілеспрямованого формування хімічного знання, що забезпечує гарантоване досягнення проектованих фіксованих результатів у навчанні хімічних дисциплін.

 

У 2017 – 2019 рр. заплановано виконання науково-дослідної роботи за темою:

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я».

Метою цієї роботи є підвищення якісного рівня знань студентів шляхом інтеграції викладання хімічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах та закладах довузівської підготовки, розробка, теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка відкритої методичної системи навчання хімії майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я.