НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Співробітники відділення фізики

Чалий Олександр Васильович

 

Завідувач кафедри МБФ,
доктор фізико-математичних наук (з 1978 року),
професор (з 1985 року),
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (з 1999 року),
Заслужений діяч науки і техніки України.

Закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра теоретичної фізики).
Наукові інтереси присвячені фізиці фазових переходів і критичних явищ у конденсованих середовищах, розсіянню світла та нейтронів в критичній області, теорії самоорганізації і утворення впорядкованих структур у фізико-хімічних і медико-біологічних системах, актуальним проблемам педагогіки вищої і середньої школи.

Автор близько 500 наукових публікацій, в т.ч. 95 монографій, підручників і навчальних посібників, зокрема «Медична і біологічна фізика», «Синергетичні принципи освіти та науки», «Нерівноважні процеси в фізиці та біології», «Нелінійні процеси в фізиці: коливання, хвилі, самоорганізація», «Процеси впорядкування та самоорганізації у флуктуаційних моделях відкритих систем» тощо.

Голова комісії з фізики та астрономії відділення загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (2001-), член експертної ради з фізики ВАК України (1995-2000, 2005-), Соросовський професор, Стипендіат Програми імені Фулбрайта (США) в галузі освіти, член Європейської освітньої мережі в галузі фізики, член координаційних рад Українського фізичного і біофізичного товариств, академік Академії наук вищої школи України та Української академії наук. Працював на посаді професора в Університеті П’єра і Марії Кюрі (м. Париж, Франція) та Університеті Вісконсін-Медісон (м. Медісон, США).

Під керівництвом і за консультативною допомогою О.В.Чалого захищено 6 докторських і 14 кандидатських дисертацій з фізико-математичних та педагогічних наук.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

Чалий Кирило Олександрович

професор кафедри МБФ,

доктор фізико-математичних наук (з 2006 року) ,

доктор філософії (Ph.D.) в інженерії (з 2001 року),

кандидат фізико-математичних наук (з 1997 року),

професор (з 2011 року).

Начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти НМУ імені О.О. Богомольця .

Закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1993 році.

Пройшов навчання в Національному університеті електронних комунікацій (м. Токіо) та на факультеті біологічної та хімічної інженерії Національного університету Гунма (м. Кірю, Японія).

Стипендіат Міністерства науки і освіти Японії, лауреат Премії НАН України для молодих учених. Заступник головного редактора журналів “Медична інформатика та інженерія” і “Біомедична інженерія та медична фізика”. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11 зі спеціальності “променева діагностика, променева терапія”.

Вільно володіє англійською мовою.

 

Стучинська Наталя Василівна

 професор кафедри МБФ,

доктор педагогічних наук (з 2008 року),

кандидат фізико-математичних наук (з 1987 року),

доцент (з 1995 року).

Закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету (Тернопільський національний університет ім. В.Гнатюка) у 1978 році. Захистила докторську дисертацію на тему «Інтеграція фундаментальної фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін».

Член Міжвідомчої координаційної ради з педагогіки та психології. Член спеціалізованої Вченої Ради з теорії та методології навчання медичних і фармацевтичних дисциплін.

 

Олійник Ольга Іванівна

доцент кафедри МБФ,

кандидат фізико-математичних наук (з 1988 року),

доцент (з 2002 року).

Закінчила фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Процеси розділення зарядів та центри захоплення у фоторефрактивних ніобатах».

Лауреат республіканської Премії для молодих вчених ім. М.Островського у 1985 році. Соросовський лауреат

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри на заочному відділенні.

 

Чайка Олена Миколаївна

доцент МБФ (з 2013 року).

кандидат фізико-математичних наук (з 2007 року).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 1997 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Со-Cr-Mo та Ni-Cr-Mo при послідовних переплавах».

Вільно володіє англійською мовою.  

 

Говоруха Олександр Васильович

доцент кафедри МБФ,

кандидат біологічних наук (з 1980 року),

доцент (з 1992 року).

Закінчив Ужгородський державний університет у 1969 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Функціональна організація нервової системи Planorbis Corneus (Нервова мережа)».

У 2002 році був нагороджений знаком «За розбудову освіти» та грамотою Міністерства освіти і науки України. Член Вченої Ради фармацевтичного факультету.

 

Єгоренков Анатолій Іванович

 

доцент кафедри МБФ,

кандидат педагогічних наук (з 1997 року),

доцент (з 2005 року).

Відповідальний секретар комісії з біоетики НМУ імені О.О.Богомольця.

Закінчив фізичний факультет Алтайського державного університету у 1982 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення молекулярної біофізики ДНК з використання новітніх інформаційних технологій».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України у 2009 році.

 

Лесько Лариса Григорівна

 

доцент кафедри МБФ,

кандидат фізико-математичних наук (з 1998 року),

доцент (з 2005 року).

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки 1971 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Математична статистика в Україні на початку ХХ століття».

 

Марголич Ірина Федорівна

 

доцент кафедри МБФ,

кандидат фізико-математичних наук (з 1989 року),

доцент (з 2001 року).

Відповідальна за англомовне навчання.

Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 1980 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження двосортних структурно невпорядкованих магнетиків».

Вільно володіє англійською мовою.

 

Пащенко Вікторія Василівна

 

доцент кафедри МБФ,

кандидат педагогічних наук (з 2001 року),

доцент (з 2005 року).

Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація діагностичних цілей навчання фізики в системі вищої медичної освіти».

 

Лукомський Дмитро Васильович

 

доцент кафедри МБФ ,

кандидат фізико-математичних наук (з 2010 року),

Закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Т.Шевченка у 1999 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Гідропружна нестійкість в еластичній трубці з рідиною при поширенні імпульсної хвилі тиску».

Вільно володіє англійською мовою.

 

Руднєва Вікторія Миколаївна

доцент кафедри МБФ,

кандидат біологічних наук (з 2001 року).

Вчений секретар апробаційної ради з теорії та методики навчання медичних і фармацевтичних дисциплін.

Закінчила фізико-математичний факультет Запорізького державного педагогічого інституту у 1985 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Тривале гальмування Н-рефлексу людини при дії аферентної стимуляції».

У 2005 році отримала Подяку Київського міського голови, у 2007 році – Персональну стипендію Міжнародного Благодійного Фонду П.Куліша, у 2009 – Почесну грамоту Київської міської Ради.

 

Гриценко Наталія Леонідівна

 

викладач кафедри МБФ (з 2003 року)
Профорг кафедри

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова у 2003 році. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Системний підхід у вивченні фізико-технічних відкриттів при підготовці фахівців медичної галузі».

У 2005 році отримала Подяку Київського міського голови, у 2007 році – Персональна стипендія Міжнародного Благодійного Фонду П.Куліша.

 

Зайцева Олена Володимирівна

 

доцент кафедри МБФ,

кандидат фізико-математичних наук (з 2009 року).

Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Закінчила фізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Шевченка у 2005 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Нелінійні кінетичні моделі міжмолекулярної взаємодії».

Вільно володіє англійською мовою.

 

Храпійчук Галина Валентинівна

 

доцент кафедри МБФ.

кандидат фізико-математичних наук (з 2011 року).

Відповідальна за веб-сторінку кафедри.

Закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Т.Шевченка у 2007 році.

Закінчила Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі у 2010 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Бародифузія у медико-біологічних об’єктах та молекулярних рідинах» у 2011 році.

 

Гур’янов Віталій Григорович

доцент кафедри МБФ

кандидат фізико-математичних наук (з 1990 року)

доцент (з 1994 року)

Вчений секретар кафедри.

Закінчив Донецький державний університет у 1980 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Проникновение водорода сквозь мембраны из сплавов на основе палладия при пониженных (до комнатной) температурах».

Вільно володіє англійською мовою.

 

litvin Литвин Юрій Михайлович

Викладач кафедри МБФ (з 2016 року).

кандидат фізико-математичних наук (з 2001 року).

Закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 1997 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження електронних властивостей шаруватих структур із алмазо-подібними вуглецевими та оксидними плівками на кремнії».

Лауреат гранту для молодих вчених Німецького наукового фонду при TU Darmstadt 2001-2002 та IHP Franfurt (Oder). 2002-2003 років, а також міжнародного проекту CRDF 2008-2010 років.

Вільно володіє англійською мовою.

 

Найда Людмила Борисівна

 

інженер І категорії (з 1986 року).

Закінчила Київський технічний інститут легкої промисловості у 1977 році.

В 2010 році отримала подяку міського голови.

 

 

Лапоногов Олександр Павлович

 

старший лаборант (з 1987 року).

Закінчив Київський державний університет імені Т.Шевченка у 1987 році.

 

Крючков Юрій Володимирович

 

лаборант.

Закінчив Київський технікум радіоелектроніки в 2004 році.