НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Інформація для студентів

2 семестр 2019-2020

Розклад занять

Графік косультацій

Календарно тематичний план лекцій

Календарно тематичний план практичних

Перелік питань ПК

1 семестр 2019-2020

Розклад занять

КТП Лекції

КТП Практичні

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань пропущених занять

Графік відкритих лекцій

Робочі програми 2019

 

Самостійна робота. Аудіометр
Самостійна робота. Пружність
Самостійна робота. Поверхневий натяг
Самостійна робота. В’язкість
Самостійна робота. Концентраційний потенціал
Самостійна робота. Фізіотерапевтична апаратура
Самостійна робота. Вплив ЕМП на БТ
Самостійна робота. Електрокардіограф
Самостійна робота. Дисперсія імпедансу
Самостійна робота. Реограф
Самостійна робота. Гемодинаміка
Самостійна робота. Мікроскоп
Самостійна робота. Гама-випромінювання

Самостійна робота. Будова і транспорт

Самостійна робота. Потенціали

Самостійна робота. Поляриметр

Самостійна робота. Лазер

Самостійна робота. Рефрактометр

Перечень вопросов подг. к практ. занятиям по дисциплине «Медицинская информатика»

Перелік питань підг. до практ. занять з дисципліни “Інформаційні технології у фармації”

література