НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №2

Співробітники

 

 

dsc_6798

Мостбауер Галина Володимирівна

З 2016 року очолює кафедру внутрішньої медицини №2 НМУ, доцент, кандидат медичних наук.

У 1984 р. закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». В 1984-1985 рр. проходила інтернатуру в клінічній лікарні № 9 м. Києва. З 1985 р. по 1991 р. працювала лікарем терапевтичного відділення лікарні № 1 м. Києва. В 1991-1993 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Кардіологія» на кафедрі госпітальної терапії № 1 КМУ імені О.О.Богомольця. З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1 КМУ імені О.О.Богомольця. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Імунні та вільнорадикальні процеси при гострому інфаркті міокарда з різним клінічним перебігом». З 2006 р. – доцент кафедри госпітальної терапії з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології НМУ імені О.О.Богомольця. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Кардіологія».

Автор понад 70 друкованих праць, 2 патентів, є співавтором  2 навчальних посібників, 16 типових і 26 робочих навчальних програм. Сфера наукових інтересів: захворювання серцево-судинної системи, зокрема, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях кардіоревматологічного корпусу Олександрівської клінічної лікарні м.Києва. За досягнуті успіхи у 2008 р. нагороджена Подякою від Київського міського голови, у 2013 р. – Почесною грамотою Ради Київської міської профспілки  працівників охорони здоров’я та  Подякою МОЗ України, у 2016 р. – Подякою МОН України.

 

 


Андрєєв Євгеній Володимирович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчив з відзнакою лікувальний факультет №2 Українського державного медичного університету ім. О.О.Богомольця Навчався в магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ ім. О.О.Богомольця. З 1997 р. працює асистентом кафедри госпітальної терапії №1, з 1 грудня 2004 р. на посаді доцента кафедри. З 1994 по 1995 р. працював дільничим лікарем-терапевтом ТМО Харківського р-ну за сумісництвом, з 1996 по 2003р. працював за сумісництвом лікарем-кардіологом міського кардіологічного Центру В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Вплив різних b-адреноблокаторів на скоротливість міокарду лівого шлуночка та його вегетативне забезпечення у хворих з коронарогенною серцевою недостатністю». За останні 5 років опублікована 21 наукова стаття. Керував студентським науковим гуртком на кафедрі внутрішньої медицини №2. З 2006 р. відповідає за проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів на кафедрі. Виконує сучасні клінічні та лабораторно-інструментальні методи дослідження. Займається консультативною та лікувальною роботою у відділенні реабілітації Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

 

 

 

 


Джус Марта Борисівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, доктор медичних наук.

У 1993 – закінчила з відзнакою лікувальний факультет Львівського медичного інституту. В 1995р. присуджено науковий ступінь магістра медицини. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Хвороба Рейтера: імунологічні механізми розвитку та критерії діагностики».

1997-1999 р.р. асистент кафедри шпитальної терапії Львівського державного медичного університету. З січня 2000 по травень 2001р. – асистент кафедри клінічної імунології ЛДМУ. 2001-2009 – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

З 2009 – по теперішній час – доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

1993-2001р.р. працювала на базі терапевтичного відділення Львівської Обласної клінічної лікарні, проводила консультативний прийом хворих імунологічного профілю на базі Львівського обласного діагностичного центру, вела у ревматологічному відділенні ЛОКЛ хворих з автоімунною патологією, надавала консультативну допомогу пацієнтам стаціонарних відділень ЛОКЛ.

3 2001 постійно проводить лікувальну та консультативну роботу на базі І ревматологічного відділення та ревмодиспансеру Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, та консультує  по санавіації.

Лікар вищої категорії зі спеціальності «ревматологія», атестована зі спеціальності «клінічна імунологія».

Джус М.Б. автор понад 60 друкованих праць, з них автор монографії «Реактивні артрити» та співавтор 4 монографій і 2 навчальних посібників та Ілюстрованого медичного словника Дорланда у 2-х томах.

Наукові інтереси – артрологія, імунологія автоімунних станів в т.ч. дифузних захворювань сполучної тканини, системні васкуліти, ювенільний ревматоїдний артрит у дорослих.

Член міжнародних наукових організацій PRINTO та EUSTAR.

 

Зайцева Оксана Євгенівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут в 1986 році. З 1986 по 2004 роки працювала в клініках міста Донецька. З 2004 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ДонНМУ. З 2014 року доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ ім. О.О.Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування гіпобаротерапії в комплексному лікуванні запальних захворювань матки та придатків у жінок з трубно-перитонеальним безпліддям». Автор 68 друкованих праць. Проводить консультативну роботу в кардіологічному відділенні Олександрівської лікарні. Сфера наукових інтересів: метаболічний синдром, неалкогольний стеатогепатит.

 

 

 

Калініна Світлана Юхимівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. В 1983 р. закінчила Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця. З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1. З 2003 р. доцент кафедри госпітальної терапії з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології. У 1991р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Фармакологічний вплив фенкаролу та бікарфену на вміст біологічно активних речовин гістаміну та серотоніну у крові та тканинах при хронічних неспецифічних захворюваннях легенів». Вища лікарська категорія з гематології. Автор 63 друкованих праць, співавтор 3 монографій. Курує хворих в гематологічному відділенні №1 міського гематологічного центру клінічної лікарні №9. Проводить консультативну роботу  лікарнях м. Києва. Сфера наукових інтересів: захворювання кровотворної системи, зокрема, множинна мієлома, хронічні лімфоїдні та мієлоїдні лейкемії, лімфоми.

 

 

 

karasevska

Карасевська Тетяна Анатоліївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2003 р. по 2005 р. працювала у терапевтичному відділенні «Лікарні для вчених НАМН України». У 2005 р. вступила до аспірантури на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». У 2006 році отримала спеціалізацію ревматолога. З 2006 по 2013 р. працювала науковим співробітником та за сумісництвом лікарем-ревматологом у відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит», за спеціальністю «Ревматологія». З 2016 року – вища кваліфікаційна категорія лікаря-ревматолога.

З 2013 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №2. З жовтня 2017 року працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №2. Відповідає за навчально-педагогічний процес на кафедрі. Виконує лікувальну роботу у першому ревматологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

 

 

 

Карпович Лариса Георгіївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут у 1974 році за спеціальністю «Лікувальна справа».  Протягом 5 років працювала практичним лікарем.

З 1979р.працювала в групи клінічної кардіології  НДЛЦ при кафедрі госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту. В 1985 році під керівництвом доктора мед.наук, член-кор.АМН, професора О.Й.Грицюка захистила кандидатську дисертацію за темою “Згортуюча і фібринолітична активність еритроцитів у хворих мінімальною активністю ревматизму”,з 1992 р.- вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Ревматологія».З 1993 р.- асистент кафедри госпітальної терапії №1, з 2004 р.-доцент кафедри госпітальної терапії № 1(зараз внутрішньої медицини №2), з 2006 р. — вчене звання доцента.

Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ревматологія». Кількість друкованих робіт — 75. Коло наукових інтересів — ревматологія, нефрологія, кардіологія, коагулологія. Займається лікувально-консультативною роботою у відділеннях ревматології,нефрології,  кардіодиспансері Олександрівської клінічної лікарні. Виїзджає на консультації по санавіації МОЗ України як ревматолог.

 

 

 


Лазарєв Павло Олександрович

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 1981 році – закінчив Кримський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1982 року – лікар-інтерн відділення кардіології Феодосійської міськлікарні. Працював дільничним лікарем.

У 1982 – 1985 р.р. – кардіолог реанімаційного блоку інтенсивної терапії Феодосійської міської лікарні. З 1986 р. по 1988 р.- клінічна ординатура з кардіології на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. 1989 р. – старший лаборант, а потім асистент кафедри внутрішніх хвороб №2. У 1994 р. – захистив кандидатську дисертацію “Застосування гемосорбції, плазмаферезу та стрептодекази в лікуванні хворих на нестабільну стенокардію”

Лазарев П.О у 1986 – 1996 р.р. працював у відділенні кардіологічної реанімації Жовтневої лікарні. З 1996 – по теперішній час – веде лікувальну роботу у другому інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Киева. З 1989 – лікар вищої категорії. Автор 84 наукових робіт.

Учасник ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії.

 

 

Лиманська Аліса Юріївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Київський медичний університет у 1992 р. З 1992 р -1994 р навчалась в клінічній ординатурі НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. У 1999 р захистила дисертацію на тему «Системні захворювання сполучної тканини у вагітних». З 1999 р по 2015 р – старший науковий співробітник, а з 2015 по теперішній час – провідний науковий співробітник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ НАМНУ». З 2017 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом.  Лікар-терапевт вищої категорії.. Сфера наукових інтересів – автоімунні захворювання, особливості лікування  вагітних з  вродженими та набутими вадами серця, з онкологічною, гастроентерологічною, кардіальною патологією, з захворюваннями нирок  та дихальної системи. З 2000 р по теперішній час – консультант санітарної авіації МОЗ України. Автор більше 50 наукових праць, здебільшого у виданнях, що входять до міжнародної номенклатурної бази. Має 4 патенти.

 

 

 


Нішкумай Ольга Іванівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук. Закінчила Луганський державний медичний університет в 1997 році. З 1999 р. працювала на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб ЛугДМУ на посаді асистента. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію ”Клініко-патогенетичні особливості розвитку захворювань печінки у гірників глибоких вугільних шахт Донбаса і шляхи їхньої профілактики” шифр 14.01.02-внутрішні хвороби (науковий керівник д.мед.н., проф. Плоткін В.Я.). З 2003 по 2010 рр. по праціювала на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 2011 захистила докторську дисертацію “Ішемічна хвороба серця та системний остеопороз в жінок у постменопаузальному періоді: клініко-патогенетичні особливості, діагностика, лікування” (наукові консультанти: д.мед.н., проф. Поворознюк В.В., д.мед.н., проф. Іванова Л.М.). З 2010 по 2014 рр. працювала доцентом, а з 09.06.2014 – професором кафедри внутрішньої медицини з основами кардіоревматології. Очолювала Луганський науково-медичний центр діагностики та лікування остеопорозу, обрана членом Правління Української Асоціації остеопорозу. З 01.10.2014 працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Має 148 друкованих робіт, є співавтором 2 методичних посібників, 3 монографій. Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «терапія», спеціалізацію з кардіології.

Сфера наукових інтересів – кардіологія, ревматологія.

 

 

 

Прудкий Ігорь Васильович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1989 році. Захистив кандидатську дисертацію в 1997 році на тему „Використання суфану для лікування гострої лівошлуночкової недостатності у хворих на інфаркт міокарда”. Асистент кафедри: з 1992 по 1996 р.р., з 1996 року – доцент. Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка кафедри. Автор більше 80 друкованих праць, 3 деклараційних патентів. Лікар – кардіолог вищої категорії. Проводить лікувально-консультативну роботу в відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Науковий напрямок: невідкладна кардіологія.

 

 

 


Руденко Юлія Володимирівна

Професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, доктор медичних наук. Закінчила Волгоградський державний медичний інститут у 1987 році. У 1987-2004 роках працювала лікарем кардіологом та лікарем функціональної діагностики у НДІ кардіології ім. М.Д.Стражеска та Центральної міської лікарні м. Києва. З 2005 року – асистент кафедри госпітальної терапії №1 НМУ. З 2010 року доцент кафедри внутрішньої медицини №2. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Порушення перфузії міокарда після первинних коронарних втручань у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегменту ST». В 2017 році захистила докторську дисертацію на тему:  «Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією». Автор більше 50 друкованих праць. Лікар-кардіолог вищої категорії. Проводить консультативну роботу у відділенні рентген-ендоваскулярної хірургії Олександрівської клінічної лікарні. Сфера наукових інтересів: гострий коронарний синдром, функціональні методи дослідження в кардіології, ехокардіографія.

 

 

 

Царалунга Віра Миколаївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила у 1993 році Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1995-1998 роках працювала лікарем-гематологом у міської клінічної лікарні № 25 (9) м. Києва. У 1998-2004 роках – лікар-терапевт в поліклініці № 2 Подільського району м. Києва. З 2005 року – асистент кафедри госпітальної терапії №1 НМУ, з 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Залізодефіцитна анемія у хворих з хронічною серцевою недостатністю і ефективність її корекції за допомогою пероральної феротерапії». Лікар вищої категорії за спеціальностю «кардіологія», першої категорії за спеціальностю «гастроентерологія» і «терапія». Автор 19 друкованих праць. Проводить лікувально-консультативну роботу у клініці гастроентерології Головного військово-медичного клінічного центру «Головний віськовий клінічний госпіталь» МО України.

 

 


Береза Наталія Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1996 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. У 1996 – 1998 р.р. навчалась у магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ. Одночасно з навчанням у магістратурі працювала лікарем-інтерном інфарктного відділення №1 та відділення хронічної коронарної патології Центральної міської клінічної лікарні м. Києва. 1998 – 2000 р.р. лікар–кардіолог швидкої та невідкладної медичної допомоги інфарктного відділення №1 ЦМКЛ. З 2000 р. по теперешній час – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Цитопротекторна терапія координаційними сполуками аденозинтрифосфату у комплексному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію та ішемічну хворобу серця” за фахом “кардіологія”. Автор та співавтор 30 друкованих праць, методичних рекомендацій та 1-го патенту на винахід з кардіології. Одночасно з викладанням на кафедрі виконує лікувальну роботу в 1-му інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Лікар вищої категорії зі спеціальності “кардіологія”. Сфера наукових інтересів: хронічна ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність.

 

 

 

beiko

Бондарєва Олена  Олександрівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ. В 2007 р. закінчила Луганський державний медичний університет. В 2009 р. закінчила інтернатуру за спеціалізацією «внутрішні хвороби». З 2009 р. по 2014 р. працювала на кафедрі внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету. З 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. Друга лікарська категорія з терапії. Має 10 друкованих наукових праць. Займається лікувальною роботою в загальнотерапевтичній клініці Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Працює над кандидатською дисертацією.

 

 

 


Василенко Ольга Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, аспірант кафедри. В 2010р закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З 2013 року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного унфверситету ім. О. О. Богомольця. Лікувальну роботу проводить у відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Наукові праці: автор та співавтор більше 10 друкованих праць у наукових журналах та тез доповідей на вітчизняних та закордонних конгресах.

 

 

 

 


Глущенко Вікторія Юріївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. В 2000 році з відзнакою закінчила Луганський державний медичний університет за фахом «Лікувальна справа». З 2000 до 2001 року працювала на посаді інтерна та лікаря-терапевта токсикологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні та навчалася у магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини Луганського державного медичного університету.

З серпня 2002 до серпня 2007 року працювала на посаді лікаря-токсиколога відділення токсикології та інтенсивної терапії Луганської обласної клінічної лікарні.

З серпня по жовтень 2007 року працювала асистентом кафедри Соціальної медицини та організації охорони здоров’я Луганського державного медичного університету. З жовтня 2007 року по серпень 2014 року працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Луганського державного медичного університету. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості хронічного безкам’яного холециститу в поєднанні із гіпертонічною хворобою у хворих молодого віку та оптимізація лікування» за спеціальністю «Терапія». Має 26 наукових друкованих праць, методичні рекомендації та 1 патент на корисну модель.

З серпня 2014 – асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. Клінічну роботу виконує на базі клініці пульмонології ГВМКЦ «ГВКГ».

 

 

 

gonchar

Гончар Катерина Євгенівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук. Завідуюча відділенням клінічної пульмонології Київської міської клінічної лікарні №17, вища лікарська кваліфікаційна категорія, член міської експертної пульмонологічної комісії.

 

 

 

dyachenko

Дяченко Віктор Вікторович.

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук.

Начальник клініки пульмонології НВМКЦ “ГВКГ” – полковник медичної служби. Закінчив Військово-медичну академію у м. Санкт-Петербург в 1992 р. з золотою медаллю. В 1992-1995 рр. проходив службу на посаді начальника медичного пункту військової частини. В 1995-1998 рр. навчався в ад’юнктурі УВМА, після чого на протязі 2-х років працював викладачем на кафедрі військової терапії. З 2000 р. – начальник відділення (потім – клініки) пульмонології. Дисертація присвячена деяким особливостям перебігу хвороб органів дихання у військовослужбовців та принципам організації пульмонологічної допомоги в Збройних Силах. Лікар вищої категорії. Пройшов спеціалізацію по терапії, пульмонології, онкології, УЗД. Регулярно публікується в провідних фахових виданнях. Автор більше 20 наукових праць.

 

 

 

kovtun

Ковтун Євген Анатолійович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ.

1996-2000р. навчався у Першому Київському медичному училищі – спеціальність фельдшер.

2002-2008р. Національний медичний Університет ім. О.О.Богомольця – 1 медичний факультет.

2008-2010р. НМАПО ім. Шупіка – інтернатура з медицини невідкладних станів.

У 2010р. – НМУ ім. О.О.Богомольця – спеціалізація з кардіології.

Досвід роботи: Лікар-кардіолог, 2 кваліфікаційна категорія, стаж роботи 5 років (2,5р. спеціалізована кардіо-реанімаційна бригада, 2,5р.; лікар-кардіолог блоку інтенсивної терапії інфарктного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

Лікар медицини невідкладних станів, 2 кваліфікаційна категорія, стаж роботи 7 років (Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відділення №14).

З 2016 року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Виконує наукову роботу з кардіології.

 

 

 

Кулик Мирослава Сергіївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2013р. В минулому член Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя, куратор терапевтичного гуртка, секретар секцій міжнародних конференцій, неодноразовий доповідач на науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, переможець Міжнародних конгресів. Пройшла спеціалізацію за спеціальністю  «Ревматологія» на кафедрі «Терапії і ревматології» НМАПО імені П.Л.Шупика в 2016 році. Працювала в поліклініці Олександрівської клінічної лікарні м.Києва лікарем-терапевтом в 2015-2016рр. З 2016-2018 рр. працювала лікарем-ревматологом в «Клініці сучасної ревматології», продовжує працювати в приватній клініці м.Біла Церква. В 2017 році відвідала міжнародний конгрес «Локальна терапія в ревматології» з практичними навичками (курси «УЗД суглобів») в м.Прага, Чехія. Володіє технікою внутрішньосуглобих, параартикулярних маніпуляцій. Має 25 друкованих наукових робіт. Вільно володіє українською, російською, англійською мовами. Науковий інтерес: імунобіологічна терапія в лікуванні ревматологічних хворих, сучасні проблеми діагностики та лікування в ревматології.

 

 

 

Москаленко Юлія Михайлівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім.О.О.Богомольця. У 2008 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2008 по 2010 р.р. навчалась в інтернатурі за фахом загальна практика-сімейна медицина на кафедрі загальної практики (сімейна медицина) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2010 р. присвоєно звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю лікар загальної практики – сімейний лікар.

З 2010 по 2017 р.р навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Працювала у відділенні кардіологічної реанімації та ІІ інфарктному відділенні.

У 2018 р. – спеціалізація за фахом «кардіологія» в КМАПО імені П.Л.Шупика.

У 2018 р. присвоєно звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю кардіологія.

З 2018 року працює на кафедрі асистентом.

З 2018 року працює лікарем-кардіологом у пульмонологічному відділенні ГВКГ.

 

 

 


Рокита Оксана Ігорівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1997 році закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет. З 1998 працює лікарем-кардіологом у відділенні реабілітації Олександрівської клінічної лікарні. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». З 2002 по 2004 працювала за сумісництвом на 0,5 ставки асистента на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда”. Автор 20 друкованих робіт та 1 патенту.

З 2010 по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Проводить практичні заняття як з вітчизняними, так і з іноземними студентами (англомовна форма навчання).

 

 

 


Сиченко Юрій Олександрович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук. 1982 р.н., закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 р. за спеціальністю лікувальна справа. У 2005 – 2007 р.р. навчався у магістратурі на кафедрі сімейної медицини НМУ. Закінчив клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2009 р. З 2008 р. – лікар відділення кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, має І кваліфікаційну категорію за спеціальністю “кардіологія”. З 2010 р. працює, за сумісництвом, асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О.Богомольця.

У 2018 році захистив  кандидатську дисертацію на тему: «Реперфузійна терапія у різних категорій хворих гострим коронарним синдромом з підйомом ST і стратифікація остаточного ризику». Автор та співавтор більше 30 друкованих праць та тез доповідей в наукових журналах та на національних та міжнародних конференціях. Сфера наукових інтересів – невідкладні стани в кардіології.

 

 

 

 


Ходаківська Олена Вікторівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 1997 році за спеціальністю лікувальна справа. В1997 – 1998 рр. – лікар-інтерн Центру кардіології та ревматології ЦМКЛ, м. Київ, з 1998 р. працювала лікарем кардіологом швидкої та невідкладної допомоги ІІ інфарктного відділення з блоком інтенсивної терапії ОКЛ. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію „Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні хворих, що перенесли гострий коронарний синдром без зубця Q”.

З 2009 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ.

Має 10 статей у співавторстві, 1 моностаття у фахових виданнях. 1 науковий патент.

 

 


Черняєва Катерина Ігорівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, аспірант кафедри. У 2005 році закінчила з відзнакою Донецький медичний ліцей, в 2011 році закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького з відзнакою. З 2011 по 2013 рік навчалася в інтернатурі та магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, захистила магістерську роботу на тему: «Шлуночкові порушення ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю». З 2013 по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, лікарем-ординатором терапевтичного відділення ЦМКЛ №1 м.Донецька. З вересня 2014 прийнята на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця.

Наукові праці: 5 друкованих робіт.

Є майстром спорту України зі спортивної аеробіки.

 

 

 


Шевчук Михайло Іванович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у 1977 році. З 1977 по 1979 рр. навчався у клінічній ординатурі за спеціальністю «кардіологія» в Українському НДІ кардіології ім. акад. М.І. Стражеска.

Там же працював з 1979 по 1981 рр.

З 1981 по теперішній час працює на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ ім. акад. О.О. Богомольця.

 

 

Шишкіна Наталія Вячеславівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 2012 році з відзнакою закінчила медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Під час навчання в Університеті була старостою студентського наукового гуртка на кафедрі внутрішньої медицини №2 та членом СНТ імені О.А.Киселя. У 2012-2014 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини № 2, проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. У 2014 році захистила з оцінкою «відмінно» науково-кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня магістра медицини за темою «Порівняльна оцінка змін показників брахіального і центрального артеріального тиску та швидкості пульсової хвилі у різних категорій хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни показників пульсової хвилі та шлуночково-артеріальної взаємодії у різних категорій хворих з артеріальною гіпертензією». Має більше 20 друкованих робіт та тез доповідей в наукових журналах та на національних та міжнародних конференціях.