НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №2

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Заходи щодо виконання розпорядження № 120/2-76 від 22.10.2020 р. про дотримання графіку та розкладу навчального процесу

 

1) План методичних засідань кафедри внутрішньої медицини № 2

2) План роботи кафедри внутрішньої медицини № 2

3) Звіт та план роботи опорної кафедри

 

Відповідає за навчально-педагогічний процес на кафедрі кандидат медичних наук, доцент Карасевська Т.А.

Відповідає за навчально-методичну роботу на кафедрі зі студентами 4-5 курсів кандидат медичних наук, асистент Рокита О.І.

Відповідає за англомовну форму навчання на кафедрі доктор медичних наук, доцент Нішкумай О.І.

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами 4–6 курсів медичного факультету №2.

Згідно з навчальним планом на кафедрі викладаються дисципліна «Внутрішня медицина»: «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія» (4 курс), «Внутрішня медицина» (5 курс), «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією» (6 курс).

Проводиться виробнича практика «Виробнича лікарська практика» зі студентами 4 курсу медичного факультету №2.

Співробітниками кафедри підготовлена тимчасова примірна наскрізна програма навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» та сім типових навчальних програм з курсу за вибором: «Актуальні питання гематології та трансфузіології», «Актуальні питання кардіології», «Інструментальні методи функціональної діагностики», «Актуальні питання нефрології», «Актуальні питання гастроентерології», «Актуальні питання пульмонології», «Актуальні питання ревматології».

Підготовлено робочі програми з дисципліни «Внутрішня медицина.

Підготовлено робочу програму для аспірантів за спеціальністю «Кардіологія».

 

Перелік навчально-методичної літератури, яка видана співробітниками кафедри:

 

 • Внутрішня медицина у трьох томах Т. 1 / За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с. ISBN 978-966-382-598-4
 • Внутрішня медицина у трьох томах Т. 2 / За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с. ISBN 978-966-382-598-4.
 • Внутренняя медицина: учебник в 3 т. — Том 1 / Е.Н.Амосова, О.Я. Бабак, В.Н.Зайцева и др.; под ред. Е.Н. Амосовой.- К.: Медицина, 2008. – 1064 с.
 • Внутренняя медицина: Учебник в 3 т. — Том 2: учебник (ВУЗ III—IV ур. а.) / А.С. Свинцицкий, Л.Ф. Коноплева, Ю.И. Фещенко и др.; под ред. Е.Н. Амосовой.- К.: Медицина, 2010. – 1128 с.
 • Практикум з внутрішньої медицини: навчальний посібник / К.М. Амосова, Л.ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2010. – 416 с. ISBN 978-966-2332-09-4.
 • Практикум з внутрішньої медицини: навчальний посібник / К.М. Амосова, Л.ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012. – 416 с. ISBN 978-966-2332-09-4.
 • Surgery: textbook for students of higher medical educational institutions / K.M. Amosova, A.S. Bereznyts’kyy, A.O. Burka et al. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2016. – 712 p. ISBN 978-966-382-598-4
 • Кондратюк В.Є., Джус М.Б. Внутрішня медицина: ревматологія: навчальний посібник. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 272 с. ISBN 978-617-505-520-5.
 • Мішалов В.Г., Бурка А.О., Храпач В.В., Амосова К.М. та інш. Практикум з хірургії (навч. пос.). Модуль 1. 2-ге видання., перероб. та доп.– К.: Видавничий дім «Асканія». Гриф МОЗ України. 2012 416с. ISBN 978-966-2203-13-4
 • Практическая ревматология: современные акценты К: ООО «Доктор-Медиа», 2012.-482 с (серия «Бібліотека Здоров’я України») Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Борткевич О.П., Джус М.Б. та ін. ISBN 978-966-2165-59-3
 • В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, Т.В. Орлик, О.И. Нишкумай, Н.И. Дзерович, Н.И. Балацкая. Остеопроз в практике врача-интерниста. К., 2014. – 198с. ISNB 978-966-8674-25-9
 • В.Г. Мишалов, А.А. Бурка, В.В. Храпач, Е.Н. Амосова др. Практикум по хирургии. Модуль 2. Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия. Посібник. 2015, 424 с.
 • М.Б. Джус. Реактивні артрити. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2001. 176 с. ISBN 966-7893-00-6.
 • Ювенільний ідеопатичний артрит: монографія / Я.Є. Бойко, В.П. Чернишов, Л.І. Омельченко, І.І. Грицюк, Я.Ю. Романишин, Р.П. Козак, М.Б. Джус; за ред. Я. Бойко. – Львів: Світ, 2017. – 176 с. ISBN 978-966-914-060-9.
 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 408 p. ISBN 978-966-382-733-9.
 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 2 : textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 360 p. ISBN 978-966-382-733-6.

 

Сучасне лікувально-діагностичне обладнання клінічної бази кафедри, яке залучене в навчальний процес:

 • Ультразвукова система ALOKA (2002р),
 • Аналізатор агрегацій тромбоцитів АР 2110,
 • Електрокардіограф «Мідас – ЕК1Т»,
 • Електрокардіограф «Мідас – ЕК1Т»,
 • Електрокардіограф «Мідас – ЕК1Т»,
 • Комплекс моніторування «Кардіотехніка-04»,
 • Прилад ультразвуковий скануючий “ULTIMA-PA”,
 • Система УЗД виробництва Hitachi ALOKA F75 (2014р.),
 • Шприцева помпа SEP-105,
 • Електрокардіостимулятор,
 • Цифрова кардіологічна система,
 • Спірометричний комплекс Spirolab III color LCD,
 • Спірометрична система MasterScreen Pneumo,
 • Нейроміограф НейроМВП,
 • Коагулометр CoagChrom.