НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №2

Наукова робота кафедри

 

Відповідальна за наукову роботу: професор кафедри внутрішньої медицини №2, д. мед. н. Руденко Ю.В.

 

Пріоритетними напрямками наукової роботи кафедри внутрішньої медицини №2 є наступні розділи сучасної кардіології, ревматології та внутрішньої медицини:

 • Патологія судин малого кола кровообігу
 • Клінічна та інструментальна діагностика та лікування ідіопатичної легеневої гіпертензії
 • Клінічна та інструментальна діагностика та лікування тромбоемболії гілок легеневої артерії та посттромбоемболічної легеневої гіпертензії
 • Хронічне легеневе серце бронхолегеневого ґенезу
 • Особливості діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
 • Можливості терапевтичного лікування вроджених вад серця у дорослих
 • Патофізіологічні механізми розвитку, діагностика, лікування гострих коронарних синдромів
 • Порушення перфузії міокарда у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST після первинних коронарних втручань
 • Рання систолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих Q-інфарктом міокарда: патофізіологічні механізми, особливості ремоделювання та ефективність лікування з включенням ß-адреноблокаторів
 • Особливості клінічного перебігу, змін систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка і лікування інфаркту міокарда з зубцем Q у хворих похилого віку
 • Механізм виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарду
 • Вплив дози статинів на їх ефективність у хворих на гострих коронарних синдром без елевації сегменту ST
 • Варіанти клінічного перебігу та зміни морфофункціонального стану серця у хворих на інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка з ураження правого шлуночка:
 • Вплив аспіринорезистентності на клінічний перебіг та показники тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST
 • Влив системного запалення на перебіг атеросклерозу при захворюваннях сполучної тканини
 • Патофізіологічні механізми, діагностика, лікування гострої та хронічної серцевої недостатності різного ґенезу зі зниженою та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
 • Медикаментозна профілактика інсульту та серцево-судинних ускладнень в хворих на артеріальну гіпертензію
 • Стан опорно-рухового апарату та артеріальна жорсткість у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи

 

Впродовж останніх років науковці кафедри проводили и продовжують проводити дослідження у рамках наступних тем:

 • Біохімічні механізми регуляції функції ендотелію у хворих з різними варіантами серцевої недостатності (2005-2008 рр.)
 • Оптимізація лікування та реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда шляхом розробки і впровадження комплексної профілактики його ранніх та пізніх ускладнень (2009-2011 рр.)
 • Патофізіологічні механізми, та нові підходи до лікування різних клінічних форм хронічної серцевої недостатності (2011-2015 рр.)
 • «Новітні технології медикаментозної та хірургічної профілактики інсульту та серцево-судинних ускладнень в хворих на артеріальну гіпертензію та з атеросклеротичними ураженнями різних судинних басейнів (2014 – 2016 рр.)
 • Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними клінічними формами серцевої недостатності (2016 – 2019 рр.)
 • Нові патогенетичні підходи до діагностики серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (2016 – 2019 рр.)
 • Вивчення стану опорно-рухового апарату, показників центрального артеріального тиску та швидкості розповсюдження пульсової хвилі у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи (2016 – 2019 рр.)
 • Структурно-функціональні особливості судин та міокарда, кісткової системи у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи (2020-2022 рр.)

У науково-дослідній роботі приймають активну участь усі науково-педагогічні працівники кафедри. За результатами наукових досліджень протягом 2015-2019 рр. співробітниками кафедри було зроблено понад 130 доповідей на наукових з’їздах, симпозіумах та конференціях, в тому числі зарубіжних, опубліковано понад 100 наукових статей та тез у наукових виданнях. За 2015-2019 на кафедрі виконано 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.

 

Доповіді співробітників кафедри внутрішньої медицини 2 на зарубіжних наукових форумах (2015-2018 рр.)

 • К.М.Амосова, К.П. Лазарева, П.О.Лазарев Ю.В.Руденко. Effect of calcium channel blocker and different renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors on pulse wave analysis indices in mild-moderate uncomplicated hypertensives. 26th Meeting of the European Society of Hypertension Paris, France,. June 10-13, 2016
 • К.М.Амосова, Ю.В.Руденко. Assessment of uncomplicated hypertension therapy effectiveness in real life setting: home blood pressure self-measurement as an alternative to ambulatory 24-hour monitoring. 26th Meeting of the European Society of Hypertension Paris, France,. June 10-13, 2016
 • К.М.Амосова, Ю.В.Руденко. Prevalence of true resistant hypertension in uncomplicated hypertensives with apparent treatmentresistant hypertension in longitudinal real-life study. 26th Meeting of the European Society of Hypertension Paris, France,. June 10-13, 2016
 • К.М.Амосова, Ю.В.Руденко. Effect of algorithmized antihypertensive treatment at masked uncontrolled hypertension persistence in uncomplicated hypertensives. ESC Congress 2016 Rome, Italy August 27, 2016 – August 31, 2016
 • Amosova, A. Bezrodny, I. Gorda, I. Katsytadze, Y. Sychenko, I. Prudkiy, A. Sablin, N. Melnychenko, S. Bogdan, O. Hodakivska Comparative effects of “nitrate centered” and “diuretic centered” treatment of acute decompensated heart failure on clinical congestion, NT-pro-BNP and tissue doppler parameters. ESC Acute Cardiovascular Care 2015, Geneva, Switzerland,18-20 October 2015
 • Amosova, A. Bezrodny, I. Gorda, A. Sablin, N. Melnychenko, S. Bogdan, O. Hodakivska, G. Mostbauer,I.Kovaleva, P. Lazarev, I. Prudkiy, I. Katsytadze, Y. Sychenko, O. Vasilenko, K. Chernyaeva. Early acute renal tubular damage during decongestive therapyof acute decompensated heart failure. ESC Congress 2016, Rome, Italy, August 27, 2016 – August 31, 2016
 • Amosova, I. Prudkyi, I. Katsytadze, O. Gerula Evaluating the long-term effectiveness of Levosimendan use on the quality of life in patients with advanced heart failure. ESC Acute Cardiovascular Care 2015, Geneva, Switzerland, 18-20 October 2015
 • Amosova, A. Bezrodny, I. Gorda, I. Katsytadze, Y. Sychenko, I. Prudkiy, A. Sablin, N. Melnychenko, S. Bogdan, O. Hodakivska Comparative effects of “nitrate centered” and “diuretic centered” treatment of acute decompensated heart failure on clinical congestion, NT-pro-BNP and tissue doppler parameters ESC Acute Cardiovascular Care 2015, Geneva, Switzerland, 18-20 October 2015
 • Gorda I. Markers of acute kidney injury in patients with acute decompensated heart failure in the assessment methods decongestion. ESC CONGRESS 2017, Barcelona, Spain, August 26-30, 2017
 • К.М. Амосова, Ю.В.Руденко. Effect of standardized algorithmic treatment on home blood pressure variability: gender differences in longitudinal real-life study. 27 European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. Milan, Italy, 17-19 червня 2017
 • Dzhus, Y. Boyko. Influence of juvenile idiopathic arthritis on the quality of life of young adults in the transition period to adult rheumatologic care in Ukraine. Щорічний Європейський Конгрес ревматологів”EULAR 2018″, Amsterdam, June 13-16, 2018.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus Bone mineral density, t-score and z-score in young men with juvenile idiopathic arthritis. Щорічний Європейський Конгрес ревматологів”EULAR 2018″, Amsterdam, June 13-16, 2018.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus Age peculiarities of bone mineral density in young female with juvenile idiopathic arthritis. Щорічний Європейський Конгрес ревматологів”EULAR 2018″, Amsterdam, June 13-16, 2018.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus, Peculiarities of bone mineral density in young female with juvenile idiopathic arthritis //WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases), Krakow, Poland, April 19-22, 2018. Poster presentation No: p1087
 • Amosova1, VV. Povoroznyuk, OI. Nishkumay, KP. Lazarieva, GV. Mostbauer, PO. Lazariev, YuV. Rudenko.  Correlation of pulse wave indexes with serum 25(OH) vitamin D level and bone mineral density changes in postmenopausal women with uncomplicated hypertension. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona
 • Amosova, O. Vasylenko, J. Rudenko, A. Bezrodniy, G. Mostbauer,
  I. Prydkiy, P. Lazariev, O. Khodakivska, I. Gorda, K. Lazarieva, N. Shiskina, I. Burlachenko. Interrelationship between changes of E/E’ at rest and after exercise and NTproBNP in mild hypertension patients with structural changes and dyspnoea. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona
 • Associatiоn of left ventricle diastolic dysfunction, ventricular–vascular coupling and central hemodynamics parameter s in patients with uncomplicated hypertension. Amosova K., Rudenko U., Shyshkina N., Rokyta O., Katsitadze I., Lazareva K., Chernyaeva K. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona
 • Amosova, A. Bezrodnyi, G. Mostbauer, A. Sablin, N. Melnychenko. Influence of decongesting therapy on renal function in patients with acute decompensated heart failure, depending on the presence of previous hypertension. Poster presentation on The 27th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, Beijing, China, 20-23 September 2018.

 

Статті співробітників кафедри внутрішньої медицини 2, опубліковані в журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science або PubMed.

 • N.Amosova, U.Rudenko, A.Bezrodniy et al. Can the target doses of medications such as those defined in morbidity – mortality trials ih heart failure patients be realistically achieved in critical routine? Megicographia. 2011, Vol 33 (4) p. 419-420

https://www.medicographia.com/2012/02/c-o-n-t-r-o-v-e-r-s-i-a-l-q-u-e-s-t-i-o-n/

 • Amosova E. Andrejev & I. Zaderey & U. Rudenko &C. Ceconi & R. Ferrari Efficacy of Ivabradine in Combination with Beta Blocker Versus Uptitration of Beta-Blocker in Patients with Stable Angina// Cardiovascular Drugs and Therapy. December 2011, Volume 25, Issue 6, pp 531–537

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10557-011-6327-3

 • Povoroznyuk V.V., Grygorieva N.V., Karasevska T.A., Dzerovich N.I. Bone Mineral Density and Trabecular Bone Score Indices in Women with Rheumatoid Arthritis. According to the Age and Use of Glucocorticoids. SM Rheumatol. 2017; 1(1): 1002. –

smjournals.com/rheumatology/download.php?file=fulltext/smr-v1-1002.pdf

 • Markku S. Nieminen, Kenneth Dickstein, Cândida Fonseca, Jose Magaña Serrano, John Parissis, Francesco Fedele, Gerhard Wikström, Piergiuseppe Agostoni, Shaul Atar, Loant Baholli, Dulce Brito, Josep Comín Colet, István Édes, Juan E. Gómez Mesa, Vojka Gorjup, Eduardo Herrera Garza, José R. González Juanatey, Nenad Karanovic, Apostolos Karavidas, Igor Katsytadze, Matti Kivikko, Simon Matskeplishvili, Béla Merkely, Fabrizio Morandi, Angel Novoa, Fabrizio Oliva, Petr Ostadal, Antonio Pereira- HYPERLINK “javascript:void(0);”Barretto, Piero Pollesello, Alain Rudiger, Robert H.G. Schwinger, Manfred Wieser, Igor Yavelov, Robert Zymliński. The patient perspective: Quality of life in advanced heart failure with frequent hospitalisations. International Journal of Cardiology. -2015-Vol.191., P 256-264. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.04.235

https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(15)00969-9/fulltext

 • Markku S. Nieminen, Michael Buerke, Alain Cohen-Solál, Susana Costa, István Édes, Alexey Erlikh, Fatima Franco, Charles Gibson, Vojka Gorjup, Fabio Guarracino, Finn Gustafsson, Veli-Pekka Harjola, Trygve Husebye, Kristjan Karason, Igor Katsytadze, Sundeep Kaul, Matti Kivikko, Giancarlo Marenzi, Josep Masip, Simon Matskeplishvili, Alexandre Mebazaa, Jacob E. Møller, Jadwiga Nessler, Bohdan Nessler, Argyrios Ntalianis, Fabrizio Oliva, Emel Pichler-Cetin, Pentti Põder, Alejandro Recio-Mayoral, Steffen Rex, Richard Rokyta, Ruth H. Strasser, Endre Zima, Piero Pollesello. The role of levosimendan in acute heart failure complicating acute coronary syndrome: A review and expert consensus opinion. International Journal of Cardiology. -2016. -Vol. 218, p.150–157. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.05.009

https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(16)30911-1/fulltext).

 • Povoroznyuk V.V., Grygorieva N.V., Karasevska T.A., Dzerovich N.I. Bone Mineral Density and Trabecular Bone Score Indices in Women with Rheumatoid Arthritis. According to the Age and Use of Glucocorticoids. SM Rheumatol. 2017; 1(1): 1002.

 

Тези, опубліковані співробітниками кафедри внутрішньої медицини 2 в зарубіжних виданнях (2015-2019 рр.)

 • Amosova, A. Bezrodny, I. Gorda, I. Katsytadze, Y. Sychenko, I. Prudkiy, A. Sablin, N. Melnychenko, S. Bogdan, O. Hodakivska. Comparative effects of “nitrate centered” and “diuretic centered” treatment of acute decompensated heart failure on clinical congestion, NT-pro-BNP and tissue doppler parameters. European Heart Journal Acute Cardiovascular Care.– Vol.3.– P.10.
 • Amosova, A. Bezrodny, I. Gorda, A. Sablin, N. Melnychenko, S. Bogdan, O. Hodakivska, G. Mostbauer,I.Kovaleva, P. Lazarev, I. Prudkiy, I. Katsytadze, Y. Sychenko, O. Vasilenko, K. Chernyaeva. Early acute renal tubular damage during decongestive therapyof acute decompensated heart failure. European Heart Journal. – 2016. – Volume 3. – Abstract Supplement August, p. 239.
 • Amosova, I. Prudkyi, I. Katsytadze, O. Gerula Evaluating the long-term effectiveness of Levosimendan use on the quality of life in patients with advanced heart failure. Materials of АСС Congress .- 2015. p. 91.
 • К.М.Амосова, К.П. Лазарева, П.О.Лазарев, Ю.В.Руденко. Effect of calcium channel blocker and different renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors on pulse wave analysis indices in mild-moderate uncomplicated hypertensives. Journal of Hypertension Vol 34, e-Supplement 2, September 2016. е 241.
 • К.М.Амосова, Ю.В.Руденко. Assessment of uncomplicated hypertension therapy effectiveness in real life setting: home blood pressure self-measurement as an alternative to ambulatory 24-hour monitoring Journal of Hypertension Vol 34, e-Supplement 2, September 2016 е
 • К.М.Амосова, Ю.В.Руденко. Prevalence of true resistant hypertension in uncomplicated hypertensives with apparent treatmentresistant hypertension in longitudinal real-life study Journal of Hypertension Vol 34, e-Supplement 2, September 2016 е
 • К.М.Амосова, Ю.В.Руденко. Effect of algorithmized antihypertensive treatment at masked uncontrolled hypertension persistence in uncomplicated hypertensives European Heart Journal ( 2016 ) 37 ( Abstract Supplement ), Р
 • I.Nishkumay, I.A Kordubailo., O.A Atamanenko., Z.V. Lysak et. al. Fracrures risk factors analysis in patients with myocardial infarction and coronary atherosclerosis European Journal of Preventive Cardiology (April 2017) 24 (Supplement 1), 126.
 • Gorda Igor Markers of acute kidney injury in patients with acute decompensated heart failure in the assessment methods decongestion European Heart Journal, Volume 38, Issue suppl_1, 1 August 2017, ehx502.
 • M. Amosova, I.U. Rudenko. “Effect of standardized algorithmic treatment on home blood pressure variability: gender differences in longitudinal real-life study.Journal of Hypertension Vol 35, e-Supplement 2, September 2017. e136
 • Dzhus, Y. Boyko. Influence of juvenile idiopathic arthritis on the quality of life of young adults in the transition period to adult rheumatologic care in Ukraine. //Ann Rheum Dis; V. 77, supplement Suppl, 2018, p. A1660; DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.1248
 • Povoroznyuk, M. Dzhus. Bone mineral density, t-score and z-score in young men with juvenile idiopathic arthritis. // Ann Rheum Dis, volume 77, supplement Suppl, 2018, p. A1765; DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.6288.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus. Age peculiarities of bone mineral density in young female with juvenile idiopathic arthritis // Ann Rheum Dis, volume 77, supplement Suppl, 2018, p. A1765; DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.6255.
 • Amosova1, VV. Povoroznyuk, OI. Nishkumay, KP. Lazarieva, GV. Mostbauer, PO. Lazariev, YUV. Rudenko.  Correlation of pulse wave indexes with serum 25(OH) vitamin D level and bone mineral density changes in postmenopausal women with uncomplicated hypertension. Journal of Hypertension Vol 36, e-Supplement 1, June 2018.
 • Amosova, O. Vasylenko, J. Rudenko, A. Bezrodniy, G. Mostbauer, I. Prydkiy, P. Lazariev, O. Khodakivska, I. Gorda, K. Lazarieva, N. Shiskina, I. Burlachenko. Interrelationship between changes of E/E’at rest and after exercise and NTproBNP in mild hypertension patients with structural changes and dyspnea. Journal of Hypertension Vol 36, e-Supplement 1, June 2018.
 • Lazarieva K. Amosova O. Nishkumay G. Mostbauer P. Lazariev Y. Rudenko V. Markers of bone remodeling, 25-hydroxycholecalciferol level and lipid metabolism parameters in elderly women with uncompleted arterial hypertension journal of Hypertension: July 2019 – Volume 37 – Issue – p e236 doi: 10.1097/01.hjh.0000573016.15655.0d
 • EI Levenko , KI Cherniaieva , ZV Lysak , OI Nishkumay , OI Rokyta , NV Shyshkina , AA Kovalenko , AB Yurkovskiy , JM Makuha. How does left ventricle affect left atrium in obese patients with atrial fibrillation and heart failure and preserved ejection fraction? European Journal of Preventive Cardiology, Vol 26, Issue 1_suppl, 2019, S146
 • Prudkyi I., Antoniuk Yuliia “Hyperuricemia as the miocardial remodeling factor by patients with nonvalvular atrial fibrillation” Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science. Oktober 30-31, 2018, Р. 25, Bonn, Germany
 • Prudkyi I., Mykyta Toliashvili “Ejection fraction as a determining factor of the course of acute myocardial infarction” Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science. Oktober 30-31, 2018, Р. 35. Bonn, Germany

 

Підручники, навчальні посібники та монографії, видані за участі співробітників кафедри внутрішньої медицини 2 (2015-2019)

 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 408 p. ISBN 978-966-382-733-9.
 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 2 : textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 360 p. ISBN 978-966-382-733-6.
 • В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. Внутрішня медицина: ревматологія: навч. посіб. //К. : ВВС “Медицина”, 2017. – 272 с. ISBN 978-617-505-520-5.
 • Хірургія. Surgery: textbook for student of higher medical educational institutions. K.M. Amosova, Y.S. Bereznyts`kyy, A.O.Burka [et al.] Vinnytsia, Nova knyha. 2016. 716p. ISBN 978-966-382-598-4.
 • Бойко Я.Є., Чернишов В.П., Омельченко Л.І., Грицюк І.І., Романишин Я.Ю., Козак Р.П., Джус М.Б. Ювенільний ідіопатичний артрит.// Львів: Світ, 2017- 176 с. ISBN 978-966-914-060-9

 

Грантова діяльність

 

з/п ПІБ,

посада

Країна Заклад Cпеціальність (тематика) Терміни
1. Кацитадзе І.Ю., асистент кафедри Женева, Швейцарія The International Committee of the Red Cross Health in Detention Project Improvement of the Health services in penitentiary system in Eastern Europe 28.05.2018 –28.11.2018
2 Лазарєва К.П., аспірант кафедри Іспанія Hospital Clínico Universitario de Valladolid Кардіологія лютий-липень 2019