НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра інфекційних хвороб

Співробітники кафедри

 

Співробітники кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця

 

Голубовська Ольга Антоліївна

 

зав. кафедри інфекційних хвороб НМУ, професор, д.мед.н., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «інфекційні хвороби», Заслужений лікар України.

Кандидатська дисертація «Некардіальні ускладнення дифтерії у дорослих» (2002 рік), докторська дисертація «Можливості контролю за перебігом та ефективністю лікування хронічного гепатиту С за допомогою неінвазивних методів діагностики» (2009 рік).

Головний редактор журналу « Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)», член редакційних колегій медичних часописів «Гепатологія», «Практикуючий лікар», «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», член Міжнародної асоціації медицини мандрівників (Inernational Society of Travel Medicine). Заступник Голови республіканської проблемної комісії по спеціальності «Інфекційні та паразитарні хвороби», заступник Голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з напрямку «медицина» Міністерства освіти і науки України , член спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», член Науково-експертної ради з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань . Під редакцією О. А. Голубовської в 2012 році вийшов з друку навчальний підручник «Інфекційні хвороби», що затверджений МОЗ та МОНМС України як єдиний базовий підручник для навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» в додипломній підготовці студентів ВМНЗ III-IV рівня акредитації. Є співавтором англомовних навчального посібника « HIV – INFECTION a tutorial for medical students » та збірки лекцій “ Studyguide of the lecture of course infection disease ». Автор 144 наукових робіт, з них – навчально-методичних – 16, 7 патентів на корисну модель.

 


Шкурба Андрій Вікторович

 професор кафедри, д. мед. н.

Кандидатська дисертація «Позапечінковий холестаз при вірусних гепатитах» (1996 р.). Докторська дисертація «Можливості уніфікації за допомогою комп’ютерних програм діагностики та лікування різних варіантів вірусних гепатитів» (2009 р.).

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

Заступник головного редактора журналів «Сучасні інфекції» та « Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)». Співавтор 1 навчального підручнику, 4 навчальних посібників, 8 типових та 18 робочих навчальних програм по навчальній дисципліні «Інфекційні хвороби» та відповідних вказаній дисципліні елективних курсів для вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації. Автор 160 наукових робіт, з яких 26 – навчально-методичні, 1 патенту на корисну модель.

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/anastasij.jpg Анастасій Ігор Анатолійович
доцент , к. мед. н.
Кандидатська дисертація «Перебіг дифтерії у щеплених» (2002 р.).
Керівник наукового студентського гуртка, та відповідальний за роботу на клінічній базі кафедри в МКЛ № 9.  Автор 72 наукових робіт, з яких – 2 навчально-методичних.

 

 

 Безродна Олександра Вікторівна

доцент кафедри, к.мед.н

Кандидатська дисертація «Особливості перебігу HCV-асоційованого цирозу печінки в залежності від його стадії» (2015 р.). Автор 27 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична. Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі. Відповідальна за АСУ, «електронний деканат».

 

 

 

 

 

Гудзенко Оксана Анатоліївна
доцент, к. мед. н .
Кандидатська дисертація «Клініко-імунологічна характеристика грипу у хворих на цукровий діабет» (1990 р.).

Відповідальна за навчально-методичну роботу з англомовними студентами. Автор 36 наукових робіт, з яких 2 – навчально-методичних. Є співавтором англомовних навчального посібника « HIV – INFECTION a tutorial for medical students » та збірки лекцій “ Studyguide of the lecture of course infection disease ».

 

Заплотна Ганна Олексіївна

доцент, к. мед. н.

Кандидатська дисертація «Клініко-імунологічні особливості перебігу та ефективність імунокорегуючої терапії при гострих менінгітах», 1992 р.

Автор 117 наукових робіт, 2 монографій.

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/Resize%20of%20108_0865.jpg Корчинський Микола Чеславович
доцент, к. мед. н.

Кандидатська дисертація «Комплексне лікування хворих на пролонговану форму вірусного гепатиту В зі застосуванням препаратів, що покращують мікроциркуляцію при її значних порушеннях» (1988 р.).

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі та за роботу на клінічній базі кафедри в МКЛ № 15.  Автор 67 наукових робіт, з яких 6 – навчально-методичних.

 

 

Митус Наталія Володимирівна

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/mitus.jpg доцент, к. мед. н.

Кандидатська дисертація «Особливості перебігу запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зумовлених дифтероїдами» (2002р.)

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі.
Автор 46 наукових робіт, з яких 18 – навчально-методичних.

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/Resize%20of%20108_0836.jpg Шестакова Іветта Владиславівна
доцент, к. мед. н.
Кандидатська дисертація «Особливості перебігу сучасної дифтерії в дорослих» (1995 р.).
Відповідальна за роботу на клінічній базі кафедри в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва . Автор 49 наукових робіт, з яких 2 – навчально-методичних. Є співавтором англомовного навчального посібника « HIV – INFECTION a tutorial for medical students ».

 

 

  

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/vinnicka.jpg Вінницька Олена Володимирівна
асистент, к. мед. н.
Кандидатська дисертація «Гострий гепатит В у поєднанні з кишковими нематодозами: особливості перебігу та лікування хворих» (2009 р.). Автор 26 наукових робіт, з яких 3 – навчально-методичних

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/gley.jpg Глей Анатолій Іванович

асистент, к. мед. н.
Кандидатська дисертація «Інфекційний мононуклеоз, етіологічні та клінічні особливості» (2009 р.).
Відповідальний за графічне забезпечення навчального процесу. Автор 32 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична, 1 патенту на корисну модель.

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/Resize%20of%20108_0807.jpg Кондратюк Людмила Олександрівна
асистент кафедри, к.мед.н.
Кандидатська дисертація «Кріоглобулінемічний синдром у хворих з хронічним гепатитом С та можливості його корекції» (2015 р.). Відповідальна за роботу сторінки кафедри на сайті НМУ імені О.О. Богомольця.
Автор 29 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична, 1 інформаційного листа.

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/klimanska.jpg Климанська Людмила Анатоліївна
асистент
Працює над виконанням кандидатської дисертації. Секретар методичних нарад кафедри. Автор 12 наукових робіт, з яких 5 – навчально-методичних.

 

 

 

 Кулєш Олена Валеріївна

асистент, к.мед.н.

Кандидатська дисертація «Вплив інсулінорезистентності на перебіг та ефективність лікування хронічного гепатиту С» (2016 р.).

Автор 9 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична.

 

 

 

 

Опис : E:моя роботаДля презентацииP1030821.JPG Подолюк Ольга Олександрівна
асистент , к. мед. н.
Кандидатська дисертація «Особливості перебігу та характер ускладнень кору у дорослих» (2009 р.). Відповідальний секретар журналу « Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)».

Автор 20 наукових робіт, з яких 4 – навчально-методичних.

 

 

Пронюк Христина Омелянівна
асистент, к.мед.н.

Кандидатська дисертація « Перебіг хронічного гепатиту С на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки: особливості діагностики та лікування» (2013 р.). Автор 20 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична, 1 патенту на корисну модель.

 

 

Опис : E:моя роботаДля презентацииdoc-25.jpg Скицюк Андрій Сергійович
асистент, к. мед. н.

Кандидатська дисертація «Менінгіти та менінгоенцефаліти в клініці інфекційних хвороб, діагностичне та прогностичне значення провідних клінічних симптомів» (2012 р.).

Відповідальний за технічне забезпечення навчального процесу.

Автор 14 наукових робіт.

 

 

 

 Сукач Марина Миколаївна

асистент, к.мед.н.

Кандидатська дисертація «Клініко-лабораторні особливості перебігу коінфекції хронічного гепатиту С та туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та можливості їх корекції» (2017 р.). Автор 11 наукових робіт.

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/chepilko.jpg Чепілко Катерина Іванівна
асистент , к. мед. н.
Кандидатська дисертація «Роль алергічного компоненту в патогенезі дифтерії» (2003 р.).
Секретар засідань кафедри. Автор 39 наукових робіт, з яких 9 – навчально-методичних.

 

 

 

 

 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/kafijanova.jpg Каяфюк Ганна Дмитрівна
лаборант