НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра інфекційних хвороб

Міжнародне співробітництво

Співробітники кафедри інфекційних хвороб щорічно беруть участь в міжнародних конференціях, з’ї здах: щорічні конференції European Association for the Study of the Liver EASL (Відень, Берлін, Барселона 2009-2012 рр.), Міжнародна науково-практична конференція «Белые ночи гепатологии» (Росія, м. Санкт-Петербург, 2010-2012 рр.), Конференція американської асоціації дослідників захворювань печінки (США, м.Сан-Франциско, 2008р.), «Нове у діагностиці та лікуванні вірусних гепатитів» (Естонія, Таллінн, 2010р.), MSD Clinical Observational Program (Ізраїль, Тель-Авів, 2010р.), конференції по проблемах гепатиту (Франція, м.Париж, 2012р.).

Упродовж останніх років зав. кафедри д. мед. н. О.А. Голубовською були представлені доповіді на щорічних науково-практичних конференціях з міжнародною участю «Вірусні гепатити: приговор чи діагноз» (Італія), «Новые учебные курсы и инновационные методики обучения по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в рамках проекта «Стратегическое партнерство в здравоохранении для экспертов Российской Федерации и Содружества Независимых Государств » (Росія), міжнародному науковому симпозіумі «Хронические вирусные гепатиты: современное состояние проблемы и перспективы лечения» (Казахстан), Втором Конгрессе Евро-Азиатского Общества по инфекционным болезням (Астана, Казахстан, 12-14 сентября 2012г).

Крім того, кафедра організовує власні науково-практичні конференції з міжнародною участю. Так, 12 травня 2011 року в була організована Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вірусні гепатити у практиці лікарів-інтерністів: епідеміологія, діагностика, лікування та профілактика».

Міжнародне наукове співробітництво успішно продовжує молоде покоління кафедри інфекційних хвороб. Аспіранти кафедри беруть участь у щорічних конференціях European Association for the Study of the Liver EASL (Відень, Берлін, Барселона 2010-2012 рр.), А спірант Х.О. Пронюк пройшла за конкурсом на EASL Clinical School of Hepatology , Course 18: Liver Imaging , 2012 р., Італія. Магістрант І.С. Азаренко неодноразово виступала з доповідями ( The case of acute viral hepatitis В complicated by Gullian – Barre syndrome , The peculiarities of the infectious mononucleosis course nowadays ) на міжнародних науково-практичних конгресах студентів та молодих вчених.

На кафедрі проходять навчання студенти із числа громадян країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки, навчаються іноземні ординатори.

Налагоджуючи зв’язки з міжнародними науковими центрами, співробітники кафедри погоджують свої наукові  дослідження зі здобутками науковців інших країн, а також впроваджують їх лікувальну практику. Зав. кафедри інфекційних хвороб д. мед. н. О.А. Голубовська отримала можливість співробітництва з кафедрами інфекційних хвороб в Білоруському державному медичному університеті, Киргизькій державній медичній академії, Казахському національному медичному університеті імені С.Д. Асфендіярова.

Співробітники кафедри активно друкують свої здобутки у тих часописах та інших публікативних збірках, що входять до бази Scopus . Так професор Шкурба А.В. має 13 публікацій у цій базі (індекс Хірша – 1), д. мед. н. Голубовська О.А. – 2 публікації (індекс Хірша – 1).