НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оперативної хірургії та топографічної анатомії

Видавнича діяльність

Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця є головною з таких в Україні, вона відповідає за створення навчальних програм і планів для всіх профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

Викладачі кафедри підготували і видали підручники з предмету російською (1989 р., 2012 р.) і українською ( 1994 р., 2010 р.) мовами, численні посібники і методичні розробки

 

Кульчицький К.І. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / К.І.Кульчицький, М.П.Ковальський, А.П.Дітковський, М.С.Скрипников, С.А.Солорева, В.С.Щитов, Т.Т.Хворостяна, О.Б.Кобзар, О.М.Очкуренко, В.М.Бондур, В.Б.Раскалей. – К.: Вища школа, 1994. – 464 с.

Оперативна хірургія та топографічна анатомія : підручник / Ю . Т . Ахтемійчук , Ю . М . Вовк , С . В . Дорошенко , О . Б . Кобзар , М . П . Ковальський , І . Л . Первак , В . І . Півторак , Н . Ю . Радомська , О . А . Радомський , М . В . Пархоменко , К . А . Прокопець , Т . Т . Хворостяна ; за ред . проф . М.П.Ковальского. – К.:ВСВ «Медицина», 2010. — 504 с.+кольор. вкл. 40 с.

Кобзарь А.Б. Краткий курс топографической анатомии и оперативной хирургии (для студентов стоматологического факультета) / А.Б.Кобзарь. – К.: Фенікс, 2006. – 58 с.

Кобзарь А.Б. Краткий курс топографической анатомии и оперативной хирургии (для студентов медицинского факультета) / А.Б.Кобзарь. – К.: Фенікс, 2007. – 95 с.