НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оперативної хірургії та топографічної анатомії

Наукова робота

Відповідальний співробітник – Левон Марія Михайлівна доцент, к.м.н. nmuosta@gmail.com  mariia_levon@ukr.net

НДР:

  1. «Розробка нових методик оперативного відновлення цілісності судин та елементів кишково-шлункового тракту із застосуванням електрозварювання та конвекційно-інфрачервоної обробки живих тканин»,

Науковий керівник та відповідальний виконавець – проф. Музиченко П.Ф.

Виконувалася на замовлення МОЗ України у 2016-2018 рр.

 

  1. «Вивчення інтегральних реакцій судин та їх окремих клітинних компонентів у відповідь на застосування терапевтичних екзосом з мезенхімальних клітин людини, у порівнянні з реакцією на ефект екзосом, що отримані з крові хворих при різних патологічних станах».

Науковий керівник – проф. Музиченко П.Ф.

Виконується на замовлення МОЗ України з 2019 р. по теперішній час.

 

  1. «Топографо-анатомічні особливості артеріального кровопостачання шийного відділу спинного мозку».

Науковий керівник – проф. Черняк В.А., доцент Кобзар О.Б.,

Відповідальний виконавець – ст.викладач Зоренко О.В.

Виконувалася ініціативно-пошукова НДР у 2016-2019 рр.