НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оперативної хірургії та топографічної анатомії

Інформація для студентів

 

Топографічна анатомія і оперативна хірургія посідає важливе місце в системі підготовки лікаря на межі теоретичних і клінічних дисциплін. Викладання вказаної дисципліни грунтується на характеристиці анатомічних відомостей щодо потреб клініки, особливо хірургії.

Метою вивчення оперативної хірургії та топографічної анатомії є засвоєння майбутніми лікарями конкретних знань з будови тіла людини, які становлять основу для правильного встановлення діагнозу і вибору оптимального методу лікування, створення у студентів навиків топографо-анатомічного обгрунтування оперативних доступів та прийомів, також засвоєння ними техніки цих втручань.

Методика підготовки до практичного заняття:

Спочатку прочитати тему заняття за підручником в цілому, щоб мати загальне уявлення про матеріал теми

Під час другого, більш поглибленого читання, зробити конспект, який віддзеркалює основний фактичний матеріал теми

Виписати в словник і вивчити латинські терміни і їх еквіваленти українською мовою за темою заняття

Розглянути в атласі і в підручнику на малюнках усі анатомічні структури і схеми оперативних втручань, які описані в матеріалі теми заняття

Доцільно сформулювати відповіді на питання з теми заняття, які зазначені в методичних розробках

Доцільно зробити малюнки або схеми, які допомагають опанувати фактичний матеріал

Намалювати схеми і малюнки будови різних анатомічних структур і оперативних втручань, які передбачені в методичних розробках під час самостійної роботи студента

На консультаціях, які проводять викладачі кафедри за графіком, студент може отримати відповіді на складні питання теми

Згідно з завданнями викладача студенти окремі питання з теми поглиблено вивчають за різними підручниками, посібниками, монографіями та використовують комп’ютерні технології

Окремі, найбільш складні і незрозумілі для студента питання можна задати викладачу на початку заняття або під час консультації

Під час лекції студент веде конспект і може отримати електронний варіант лекції (є на сайті), на підставі яких в подальшому готується до питань з лекційного матеріалу

На практичних заняттях вивчаються анатомічні структури і виконуються оперативні втручання (практичні навички) відповідно до питань, які зазначені в методичних рекомендаціях

Відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковим для кожного студента

Студент, який має пропуски практичних занять і лекцій, повинен відпрацювати їх за Графіком та Регламентом, що затверджені Кафедрою

 

ПЛАН-КАЛЕНДАР засідань

РОЗКЛАД

РОЗПОДІЛ_навч РОБОТИ

РОЗПОДІЛ груп

ГРАФІК відробок

ГРАФІК консультацій

КТП лекції СТмс

КТП лекції МЕД

КТП лекції МПС

КТП лекції СТ

КТП практ МЕД

КТП практ МПС

КТП практ СТ

КТП практ СТмс