НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної хірургії №2

Співробітники

ioffeІоффе Олександр Юлійович

Завідувач кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор, доктор медичних наук, хірург вищої категорії, Заслужений лікар України, член Української асоціації баріатричних хірургів, член Української асоціації метаболічної медицини, член ради від України Всесвітньої організації баріатричних хірургів (IFSO).

Закінчив військово-медичний факультет Куйбишевського медичного інституту  (Самара, Росія) в 1988 р. Проходив навчання в інтернатурі з хірургії в м. Рига, Латвія (1990р). Працював у військових госпіталях Латвії, на кафедрі хірургії Луганського державного медичного університету, хірургом Мафік Госпіталь (ПАР). З 1994 по 1999 рр. обіймав посаду молодшого наукового співробітника відділу хірургії шлунково-кишкового тракту Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова НАМН України. З 1999 р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію, 2006 р. – докторську. У 2003 р. отримав звання “доцент”, 2007 р. – звання «професор».

Хірургічний стаж становить 33 роки. Має спеціалізацію з лапароскопічної хірургії (Москва, Росія, 1992), онкохірургії, урології. Проходив стажування з абдомінальної хірургії – Вюрсбург, Німеччина (2002), баріатричної хірургії – Москва, Росія (2007), Лос-Анжелес, США (2011).

Основними напрямками в хірургічній діяльності є: мініінвазивна і лапароскопічна хірургія органів черевної порожнини, онкологія, однопортові операції, лапароскопічні операції при грижах різної локалізації, баріатрична хірургія (хірургія ожиріння).

У 2010 р. вперше в Україні виконав однопортову операцію (через один прокол) з видалення жовчного міхура.

З 2001 р. займається проблемою хірургічного лікування ожиріння, володіє всіма видами операцій по зниженню ваги. Всі баріатричні операції виконуються їм лапароскопічно. У 2010 р. розробив методичні рекомендації для практичних лікарів: «Хірургічні методи лікування метаболічного синдрому та цукрового діабету 2 типу». Проходив стажування в м. Лос-Анжелес (США) по шунтуючим баріатричним операціям у одного з родоначальників хірургії зайвої ваги проф. М. Фобі. У 2011 р. вперше в Україні виконав операцію – лапароскопічне шлункове шунтування, яка є «золотим стандартом» у лікуванні суперожиріння.

Є членом апробаційної ради НМУ “Загальні питання хірургії”, спеціалізованих Вчених Рад.

Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, виконуються роботи на здобуття наукового ступеня доктора (3) і кандидата (3) медичних наук.

 

 

 

 

 

dibrova

Діброва Юрій Андрійович

Доктор медичних наук, професор.

Відповідальний за лікувальну роботу

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію “Діагностика та лікування синдрому Цоллінгера-Еллісона”. У 2012 році захистив докторську дисертацію «Обґрунтування органо- та пілорозберігаючих оперативних втручань в хірургічному лікуванні виразок шлунка». В червні 2003 році присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника.

Роботу в медичній галузі розпочав в 1971 році на посаді фельдшера міської студентської поліклініки. З 1975 по 2015 роки працював в відділенні хірургії шлунково-кишкового тракту Національного інституту хірургії та трансплантології НАМН України ім. акад. О. О. Шалімова спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, з 1988 року – старшого наукового співробітника, а з 2012 року – провідного наукового співробітника. З 2015 року час на посаді доцента, а з 2018 року – посаді професора кафедри загальної хірургії №2. Має 178 наукових праць, 12 патентів України на винаходи, 2 методичних рекомендацій для лікарів, співавтор 1 монографії, 1 навчального посібника. З 1990 року має вищу атестаційну категорію з хірургії. У 1993-1994 рр. працював лікарем-хірургом в Лівійській народній республіці. Є членом Української Асоціації метаболічної медицини.

 

 

 

stetsenko

Стеценко Олександр Павлович

кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця в 1995 р. У 1995-1997 рр. навчався в інтернатурі з хірургії при кафедрі торакоабдомінальної та судинної хірургії КМАПО імені П.Л. Шупика.

Проходив  стажування та курси підвищення кваліфікації з трансплантології, ендоскопічної, лапароскопічної, баріатричної хірургії у вітчизняних та закордонних провідних хірургічних клініках (Німеччина, США, Росія). Є стипендіатом DAAD – Німецької академії обміну освітою (річне стажування в Університетській хірургічній клініці м. Вюрцбург, Німеччина). У жовтні 2006 р. брав участь у 92-у Конгресі американських хірургів (Чікаго, США). У листопаді 2009 р. проходив практичний курс з мініінвазивної хірургії в Університетській клініці м. Йєна, Німеччина. У січні 2012 р. – стажування в Tri-City Medical Center (Лос-Анджелес, США) за новітніми принципами лапароскопічної баріатричної хірургії, в квітні 2019 р.  – в Інституті Johnson & Johnson (Гамбург, Німеччина) з сучасних засобів профілактики інфекції хірургічної рани, в жовтні 2019 р.  – клініка Ponderos (Бухарест, Румунії) з баріатрічної хірургії.

З 2005 по 2009 рр. навчався в заочній аспірантурі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. В січні 2011 р. захистив дисертацію за темою «Хірургічне лікування морбідного ожиріння шляхом бандажування шлунка» на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук. В лютому 2016 р. присвоєне вчене звання доцента.

З 1997 по 2003 рр. працював  лікарем-хірургом відділення хірургії стравоходу, шлунку та кишечника  Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. ІІІалімова, з 2004 по  2010 рр. – лікарем-хірургом відділення хірургії КЗКОР «Київська обласна лікарня №2, з 2010 р. по 2011 р. працював на посаді асистента кафедри хірургії №1 НМУ, з 2011 по 2012 р. – на посаді асистента, з 2012 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри загальної хірургії №2. Загальний педагогічний стаж – 10 років.

Має 115 наукових друкованих праць, є автором 12 патентів України на винахід, 2 методичних рекомендації для лікарів, є співавтором 1 навчального посібника та 1 монографії.

З 2008 р. має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-хірурга. Впроваджує в практичну роботу хірургічного відділення мініінвазивні методики для лікування гострих та хронічних захворювань органів черевної порожнини, гриж різноманітної локалізації, при морбідному ожирінні та метаболічному синдромі.

Є дійсним членом IFSO (Міжнародної федерації баріатричних хірургів), Української Асоціації баріатричної хірургії, Української Асоціації метаболічної медицини.

Рівень володіння англійською мовою – С (British Council), німецькою – В2 (Göthe Institut).

 

 

 

tsura

Цюра Юрій Петрович

кандидат медичних наук, доцент

Відповідальний за навчальну роботу

Закінчив медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 2001 році. Навчався в клінічній ординатурі в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України» (2007- 2009 рр.). Навчався у заочній аспірантурі в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»  2010-2012 рр.  У 2012 році захистив кандидатську дисертацію “Прецизійна панкреатикоєюностомія при панкреатодуоденальній резекції в профілактиці панкреатичної нориці”. Працює над докторською дисертацією ” Мініінвазивні технології в хірургічному лікуванні морбідного ожиріння та метаболічного синдрому”.

У 2011 р. – на посаді асистента, з 2015 року – доцент кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Загальний педагогічний стаж 9 років.

Має 8 Деклараційних патентів України на винаходи та 87 наукових праць. Є співавтором 2 підручників та 12 методичних розробок з курсу «загальна хірургія». Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальностей «хірургія» та спеціалізацію з «ультразвукової діагностики». Лікарський стаж 19 рік.

Член Української асоціації метаболічної медицини.

Член Вченої ради факультету ФПЛЗСУ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

tarasuk

Тарасюк Тетяна Василівна

кандидат медичних наук, доцент

Відповідальна за англомовне викладання на кафедрі, міжнародне співробітництво

У 2007 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та отримала диплом спеціаліста за фахом «лікувальна справа» з відзнакою. Після закінчення Університету проходила навчання в інтернатурі НМУ на базі кафедри хірургії №1; отримала сертифікат лікаря за спеціальністю «хірургія». У 2010-2011 рр. працювала лікарем-хірургом хірургічного відділення Міської клінічної лікарні №18 м. Києва. З листопада 2007 р. по серпень 2011 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії №1 НМУ. З вересня 2011 року – асистент, з січня 2017 р. працює на посаді доцента кафедри загальної хірургії №2 НМУ. В жовтні 2012 року захистила дисертаційну роботу за темою: “Обґрунтування показань та вибору методу хірургічного лікування хворих на аліментарно-конституціональне ожиріння» та отримала вчений ступінь кандидата медичних наук.

Виконує дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеню доктора медичних наук за темою: «Оптимізація методів хірургічного лікування вентральних гриж».

Є членом Ради Товариства молодих вчених НМУ, відповідальним та організатором проекту «Школа молодого вченого». Є членом Міжнародної Федерації хірургії ожиріння (IFSO), Української Асоціації баріатричної хірургії, Української Асоціації метаболічної хірургії, Української Асоціації хірургів-герніологів, відвідує засідання Товариства хірургів м. Києва та Київської області. Має 95 друкованих праць у вітчизняних (78) та закордонних (17) наукових медичних виданнях. Є співавтором 2 методичних рекомендацій, 4 навчально-практичних посібників та 10 патентів України. Індекс Гірша – 4. Має 2 закордонних стажування (2012 р. – Москва, РФ; 2016 р. – Прага, Чехія), регулярно відвідує міжнародні з´їзди, конференції з презентацією результатів власних досліджень (Швеція, ОАЕ, Франція, Німеччина). Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія», а також другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «ультразвукова діагностика». Хірургічний стаж – 13 років. Вільно володіє англійською (рівень В2, тестування Aptis, British Council), чеською, російською мовами.

 

 

antoniv

Антонів Василь Романович

кандидат медичних наук, доцент

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри

Закінчив з  відзнакою Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа» у 1983 році. З 1983 по 1985 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» у Васильківській ЦРЛ. Після 5 років роботи   за фахом  «хірургія»  у Баришівській  ЦРЛ, Київської області, з 1988 по 1990 рік навчався у клінічній ординатурі на кафедрі хірургії стоматологічного факультету УДМУ імені акад. О.О. Богомольця. З 1990 по 1998 рік працював на посаді  асистента вище вказаної кафедри, 1998-2001 роки – асистент кафедри загальної хірургії № 2 НМУ ім. О. О. Богомольця.

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему «Клініка, диференціальна діагностика і хірургічне лікування вузлових гіперпластичних процесів щитовидної залози та шиї». У 2003 році був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ імені О.О. Богомольця.

Загальний педагогічний стаж 30 років. Є співавтором 3 Деклараційних патентів України на винаходи, автором 3-х раціоналізаторських пропозицій та  співавтором 120 наукових праць, присвячених гострій хірургічній патології органів черевної порожнини і зовнішніх покровів, захворюванням щитоподібної залози та навчально-методичним проблемам викладання курсу «загальної хірургії» та ВПХ  у медичних вишах, в тому числі 2 навчальних посібників та 1 підручника. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «хірургія» та першу категорію зі спеціальності «ендокринологія». Лікарський стаж 37 років. Протягом 22 років виконує обов’язки відповідального виконавця науково-дослідних робіт кафедри.

 

 

 

syprun

Супрун Юрій Олексійович

кандидат медичних наук, доцент

Секретар кафедри. Відповідальний за матеріально-технічну базу кафедри.

Закінчив лікувальний факультет  Київського медичного інституту в 1973 році з відзнакою. 1973-1974 рр. навчався в інтернатурі, три наступні роки працював ординатором хірургічного відділення Прилуцької ЦРЛ Чернігівської області. 1977-1980 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії КМІ. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію «Применение амикина в комплексном хирургическом лечении больных острым холециститом». 1980-1985 рр. працював хірургом, завідувачем відділення Вишгородської центральної районної лікарні Київської області. З 1985 р. за конкурсом обраний на посаду асистента кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету КМІ, з 1998 р. за наказом переведений на посаду доцента кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ. З 1998 р. по теперішній час – доцент кафедри.

Автор 114 наукових праць. Наукові інтереси стосуються хірургічних проблем флебології та ургентної хірургії. Є висококваліфікованим хірургом вищої категорії, досвідченим педагогом та науковцем. Загальний педагогічний стаж 34 роки.

 

 

galyga

Галига Тарас Миколайович

доцент кафедри, кандидат медичних наук

Закінчив з «відзнакою» медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 2000 році. 2000-2002 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на кафедрі загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ імені О.О. Богомольця на базі хірургічної клініки КМКЛ №3. Навчаючись в інтернатурі, виконав та успішно захистив магістерську роботу. 2002-2004 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ імені О.О. Богомольця. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему «Комплексне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок ускладненої трофічними виразками». Отримав вчене звання «доцент» (2017 р.).

З 2004 р. –  на посаді асистента, з 2015 р. – доцент кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. 2015-2017 рр. працював на посаді заступника декана з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, провідного фахівця, завідувача центру підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.  Загальний педагогічний стаж 16 років. Є співавтором 57 друкованих праць, 4 патентів України, присвячених хірургічній патології органів черевної порожнини, хірургії вен нижніх кінцівок, лікуванню ран та проблемам викладання «загальної хірургії» у медичних вишах, в тому числі 2 навчальних посібників.

Лікарський стаж 20 років. Має вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей «хірургія», спеціалізацію «судинна хірургія» та «ультразвукова діагностика». В його клінічну практику впроваджені та широко застосовуються сучасні методики ультразвукової діагностики патології вен нижніх кінцівок та їх лікування із застосуванням ендовазальної лазерної коагуляції та склеротерапії.

Рівень володіння англійською мовою  –  В2.

 

 

 

perepada

Перепадя Владислав Миколайович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Керівник студентського наукового гуртка

Закінчив з «відзнакою» медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 1998 році. 1998-2000 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії та опікової хвороби КМАПО імені П.Л.Шупика на базі хірургічної клініки КМКЛ №8. Навчаючись в інтернатурі, виконав та успішно захистив наукову магістерську роботу «Особливості лікувальної тактики при атиповому способі закриття кукси ДПК». У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему «Назоінтестинальна інтубація в комплексному лікуванні непрохідності кишечника та розповсюдженого перитоніту». У 2005 р. обраний за конкурсом на посаду асистента, з 2019 року доцента кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Загальний педагогічний стаж 15 років.

Є співавтором 17 Деклараційних патентів України на винаходи та 30 наукових праць, присвячених гострій хірургічній патології органів черевної порожнини і зовнішніх покровів та навчально-методичним проблемам викладання курсу «загальна хірургія» у медичних виших, в тому числі 2 навчальних посібників. Має вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей «хірургія» та «ендоскопія». Лікарський стаж 21 рік. Рівень володіння англійською мовою  –  В2 (PTE Exam Center).

 

 

 

Васильєв Артем Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1999 р.

2000-2001 рр. – інтернатура за фахом “хірургія” на кафедрі хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця; 2007-2009 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Обґрунтування використання лапароскопічної протезуючої інтраабдомінальної пластики пахвинних гриж”.

З 2009 р.  – лаборант кафедри хірургії №1, а з 2011 р.  –  на посаді асистента, з 2019 р. працює на посаді доцента кафедри загальної хірургії №2.

Загальний педагогічний стаж складає 8 років.

Має 7 наукових праць, в тому числі 3 статті, опубліковані у фахових наукових журналах, 4 тез доповідей на з’їздах та конференціях. Отримав 1 патент України на корисну модель.

З 2001 року працював лікарем-хірургом у КМКЛ №18. Має вищу кваліфікаційну категорію. У повному обсязі виконує лікувально-консультативну роботу. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «хірургія». Лікарський стаж  – 18 років.

 

 

 

Петро Іванович Білінський

доктор медичних наук, професор

У 1981 р. закінчив Тернопільський  державний  медичний інститут.  У 1983 році пройшов первинну спеціалізацію на кафедрі ортопедії і травматології №1 Українського інституту підвищення кваліфікації лікарів м. Харків на базі ХНДІОТ імені проф. М.І.Сітенка.      1986-1988 рр. –  клінічна ординатура на тій же кафедрі ортопедії і травматології №1 Українського інституту підвищення кваліфікації лікарів (м. Харків). У 1990 р. –  захистив кандидатську дисертацію „Функціональне лікування пошкоджень гомілково-ступневого суглоба”. З 1996 р. працює в центрі хірургії шийки стегна Київської міської клінічної лікарні  №3, 1998-2005 рр.  доцент кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.  Паралельно з 1998  по  2003  рр. – керівник НДР  „Фіксатор”  на базі Головного клінічного військового госпіталю МО України.

У 2004 р. П.І. Білінський захистив докторську   дисертацію на тему: «Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів кісток та їх наслідків». Є розробником концепції, яка стала основою  нового  напрямку лікування  переломів і  псевдоартрозів довгих кісток: малоконтактний    багатоплощинний    остеосинтез (МБО). Метод  МБО захищений 16 патентами України. У Держстандарті України зареєстровані ТУ на 65 виробів. З 1997 р. –  консультант  клініки відновлювальної нейрохірургії НДІ нейрохірургії м. Київ, з 2001 р. – директор НВП „Консолідація”.

Автор 155 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальних посібників з травматології, 3 з військово-польової хірургії,  20 патентів на винаходи України і Російської Федерації, 2 авторських свідоцтва  СРСР.  З вересня 2012 р. – професор кафедри травматології і ортопедії №1 НМАПО імені П.Л.Шупика. Під його керівництвом захищено кандидатську дисертацію. 2015 р. присвоєно звання «професор» по кафедрі  ортопедії і травматології  НМАПО імені П.Л.Шупика.

З січня 2019 року працює на посаді асистента кафедри загальної хірургії №2.

 

 

 

Кіндзер Степан Леонович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Профорг кафедри

Закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту за спеціальністю «лікувальна справа» у 1993 році. З 1993р. по 1996 р. проходив інтернатуру за фахом «хірургія» на базі кафедри загальної хірургії Львівського медичного інституту. 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі хірургічних хвороб Медичного інституту Української асоціації народної медицини. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: «Хірургічне лікування деструктивно-некротичних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет».

У 2019 році обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ імені О.О. Богомольця. Є автором 17 наукових праць та методичних рекомендацій для лікарів. Має вищу  кваліфікаційну категорію зі спеціальності «хірургія». Лікарський стаж 26 років.

 

 

????????????????????????????????????

Кривопустов Микола Сергійович

доктор філософії (PhD), асистент кафедри

Відповідальний за АСУ кафедри

Закінчив з відзнакою медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2013 році. У 2016 році закінчив інтернатуру зі спеціальності «хірургія», отримав диплом магістра з відзнакою. Працював старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №2.

Протягом 2016-2019 рр. навчався в аспірантурі (очна денна форма навчання) на кафедрі загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця, за сумісництвом працював на 0,5 ставки асистента кафедри.

У грудні 2019 р. захистив дисертацію «Двоетапне хірургічне лікування хворих на морбідне ожиріння» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Вільно володіє англійською мовою та комп’ютерними технологіями. Пройшов курс навчання з хірургії ожиріння та метаболічних розладів у Лондоні, Велика Британія (2017).

Має 67 наукових друкованих праць, 3 патенти на корисну модель.

Брав участь у роботі наукових форумів в Україні та за кордоном, в тому числі конгресів у Великій Британії (2017), Греції (2018), Іспанія (2019), отримав гранти IFSO та IFSO-EC для молодих вчених.

Член Міжнародної федерації хірургії ожиріння і метаболічних розладів (IFSO), Української асоціації баріатричних хірургів, Української асоціації метаболічної медицини.

Член Вченої ради факультету ФПЛЗСУ НМУ імені О.О. Богомольця.

З грудня 2019 року – асистент кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Лікарський стаж 7 років.

 

 

 

Ганжа Вадим Миколайович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчив медичний факультет НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 1999 році. 1999-2001 рр. –  інтернатура за спеціальністю «хірургія» на кафедрі факультетської хірургії №2 НМУ на базі хірургічної клініки КМКЛ №12. У 2002 р. –  проходження спеціалізації з ортопедії і травматології в НМАПО імені П.Л.Шупика на базі кафедри ортопедії і травматології №1. У 2004 році  –  спеціалізація з судинної хірургії на кафедрі хірургії та трансплантології ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України.

2005 р. –  пошукувач кафедри загальної хірургії №2 з курсом військово-польової хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему: «Мікрохірургічні методи реіннервації комплексів тканин при реконструктивному заміщенні дефектів кисті та пальців».

З 2019 р.  –  асистент кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Основними напрямками в хірургічній діяльності є спеціалізована хірургічна допомога при тяжких травмах кисті, передпліччя та значних дефектах тканин різної локалізації в об’ємі: ремплантація відчленованих сегментів на рівні сегменту кисть-передпліччя, реваскуляризація, пластика дефектів пальців та кисті клаптями на судинній ніжці, розщепленими та повношаровими клаптями з віддалених ділянок, кісткова аутопластика, аутонейропластика, мікрохірургічні шви, пластика сухожилків, усунення звихів, тентоліз, невроліз, МОС переломів гвинтами, шпицями; тотальна або субтотальна апоневректомія при  контрактурі Дюпюітрена, видалення новоутворень.

Має 7 друкованих робіт у періодичних наукових медичних виданнях, 1 методичні рекомендації. Галузеві нововведення в практику з використанням в роботі спеціалізованих відділень, центрів  –  2. Є співавтором 15 Деклараційних патентів України на винахід та корисну модель. Вільно володіє англійською мовою.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія», а також спеціалізацію «ортопедія та травматологія», «судинна хірургія». Лікарський стаж 20 років.

 

 

Владичук Ярослав Володимирович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчив  медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 1998 році. З 1998 по 2000 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця на базі хірургічної клініки КМКЛ №3.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему: «Хірургічне лікування непухлинних захворювань анального каналу та тканин промежини у відділенні хірургії одного дня поліклініки».

З 2019 року –  асистент кафедри загальної хірургії №2.

Є членом Асоціацій хірургів, проктологів та флебологів України. Регулярно бере участь у роботі профільних наукових з’їздів, конференцій, семінарів вищезазначених наукових товариств з презентацією результатів власних наукових досліджень.

Має 4 друковані роботи в періодичних наукових медичних виданнях присвячених лікуванню проктологічних захворювань в амбулаторних умовах. Є співавтором 4 Деклараційних патентів України на винахід та корисну модель.

Має вищі кваліфікаційні категорії за спеціальністю «хірургія» та «проктологія», а також спеціалізацію «ультразвукова діагностика», «судинна хірургія».

Рівень володіння англійською мовою  –  В2 (Академічний центр «Омега»).

 

 

Омельченко Анастасія Віталіївна

Аспірант кафедри

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2013 році.

У період студентства була членом Ради СНТ імені О.А. Киселя на посаді голови відділення хірургічних дисциплін. Брала участь в організації наукових форумів, була членом редакційної колегії «Українського науково-медичного молодіжного журналу».

У 2016 році навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю «хірургія». З 2016 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та за сумісництвом на посаді лікаря-хірурга Київського міського науково-практичного центру нефрології та діалізу. З 2017 року по теперішній час навчається в очній денній аспірантурі на кафедрі загальної хірургії №2 та працює над дисертацією на тему: «Особливості хірургічного лікування спортивної грижі у футболістів».

Автор 25 друкованих наукових праць. Тематика наукової роботи: хірургічне лікування спортивної грижі у футболістів, сучасні технології в судинній хірургії,  лікуванні ран та опіків. Має патент на корисну модель «Спосіб лапароскопічної герніоалопластики у футболістів при спортивній грижі».

Лауреат премії Національної академії медичних наук України та Асоціації медичних вищих учбових закладів України, Член Асоціації герніологів України, член Європейської асоціації герніологів (EHS).

 

 

 

Соколенко Олександр Тарасович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2019 році. З 2019 р. проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «хірургія».

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодуров Іван Іванович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2019 році. З 2019 р.  проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «хірургія».

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобзар Павло Андрійович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2019 році. З 2019 р. проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «хірургія».

 

 

 

 

 

 

 

Пінчук Сергій Васильович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа в 2019 році. З 2019 проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «хірургія».  Рівень володіння англійською мовою – C1.

 

 

 

 

 

 

 

 

mostovenkoМостовенко Майя Миколаївна

Старший лаборант.
Помічник відповідального за матеріально-технічну базу.