НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної хірургії №2

Навчальна робота

План методичних нарад кафедри

Розподіл академічних груп між викладачами

Робочі програми

 

На кафедрі викладають наступні дисципліни:
2 курс – догляд за хворими хірургічного профілю (практика);

3 курс – загальна хірургія, загальна хірургія (сестринська практика), основи військово-польової хірургії (елективний курс);

5 курс – основи косметичної хірургії.
Багатопрофільна клініко-хірургічна база кафедри з сучасним діагностично-лікувальним оснащенням сприяє закріпленню набутих знань і практичних навичок в роботі з хворими в відділеннях лікарні:

 • Загальної хірургії
 • Гнійної хірургії
 • Травматології
 • Анестезіології та інтенсивної терапії
 • Республіканському центрі лікування сепсису
 • Міському центрі опікової травми та пластичної хірургії
 • Міському центрі мікрохірургії кисті
 • Міському центрі ендокринної хірургії
 • Міському центрі хірургії шийки стегна

На всіх курсах студентам читаються лекції професорами та доцентами кафедри з мультимедійним супроводом.
Умовою подальшого удосконалення навчального процесу є:

 • практично направлений рівень лекцій з хірургії надзвичайних станів;
 • узгодженість змісту методичних розробок з матеріалами лекцій;
 • ілюстративне потематичне забезпечення лекцій і практичних занять;
 • створення навчальних відео-фільмів та презентацій в Power Point;
 • розробка навчально-демонстраційних комп”ютерних програм для забезпечення лекцій і практичних занять;
 • впровадження тестових навчально-контрольних програм;
 • підготовка методичних рекомендацій до практичних занять за модульним принципом у розрізі переходу навчання на засадах Болонського процесу;
 • підготовка методичних матеріалів для висвітлення у Інтернеті.