НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної хірургії №2

Навчально-методична робота

Відповідальний за навчальну та методичну роботу – к.мед.н., доц. Цюра Юрій Петрович

 

На кафедрі викладають наступні дисципліни:

2 курс – догляд за хворими хірургічного профілю (практика);

3 курс – загальна хірургія, загальна хірургія (сестринська практика);

4 курс – військово-польова хірургія.

 

 

Графік чергувань викладачів кафедри з метою консультування самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін

 

План методичних нарад кафедри

Розподіл академічних груп між викладачами

Робочі програми

Навчальні робочі програми

План читання і обговорення показових лекцій і практичних занять

Методичні матеріали

Розклад

 

Основними формами організації навчального процесу є практичні заняття, лекції, самостійна робота студентів, консультації, відповідно до вимог ECTS. Опрацьовуються практичні маніпуляції на муляжах, використовуються мультимедійні презентації та відеофільми, робота біля ліжка хворого. На лекціях демонструються мультимедійні презентації, відеоматеріали, в яких відображені сучасні методи діагностики та лікування хворих з хірургічно патологією.

Багатопрофільна клініко-хірургічна база кафедри з сучасним діагностично-лікувальним оснащенням сприяє закріпленню набутих знань і практичних навичок в роботі з хворими в відділеннях лікарні:

  • Загальної хірургії
  • Гнійної хірургії
  • Травматології
  • Хірургії кисті
  • Анестезіології та інтенсивної терапії
  • Центр лікування сепсису