НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Видавнича діяльність

Нові видання

 

 

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснено цілий ряд публікацій наукового, навчального, методичного та методологічного спрямувань. Зокрема, протягом останніх років вийшли:

-монографії «Генетична психологія» (2000), «Розвиток психіки в онтогенезі» (2002), «Генезис существования личности» (2006), «Генеза здійснення особистості» (2006), «Psychological nature of the personality» (2007), «Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід» (2013) (проф. Максименко С.Д.) та ін.

–   підручники та навчальні посібники   «Основи загальної психології» (1998), «Загальна психологія» (2000, 2004, 2008), «Общая психология», (2001, 2004, 2006), «Основи військової психологія» (2002), «Експериментальна психологія» (2002), « General psychology » (2005), «Психологія особистості» (2007), «Медична психологія» (2009, 2012), «Патопсихологія» (2010) (проф. Максименко С.Д.), «Психологія і педагогіка» (2007), « Psychology and Pedagogics » (2012), «Психологія та педагогіка» (2012, 2013, 2014) (проф. Максименко С.Д., ст. викл. Лазуренко О.О. та ін.), «Диференційна психологія» (2013) (проф. Максименко С.Д.,доц. Панасенко Н.М., доц.. Максименко К.С. та ін..), «Педагогіка вищої медичної освіти», 2014 (проф. Максименко С.Д., доц. М.М.Філоненко); «Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих» (проф. Чабан О.С., 2004), «Психологія ранньої юності» (2001), «Основи психологічного консультування та психокорекція» (2002) (доц. Папуча М.В.), «Психологія спілкування» (2008, 2012) (доц.. Філоненко М.М.), «Історія психології» (проф. Чепелева Н. В., 2003), «Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах» (доц. Мілерян В. Е., 2004, 2005) ; «Основи психології» (2002), «Study guide of the lecture course Essentials of psychology and pedagogic» (2004), «Educational and methodical guideline for the seminars of the course Essentials of psychology and pedagogic» (2005), «Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (2005), «Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів» (2005), «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Lecture course», «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Seminars course » (2010, 2011, 2012), «Основи психології та педагогіки: навчально-методичний комплекс» (2011), (ст.. викл. Лазуренко О.О.), «Психофізіологія діяльності» (2008) (проф. Корольчук М.С.),  «Експериментальне дослідження позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя» (2009) (доц. Городнова Н.М., ст. викл. Лазуренко О.О., доц. Тертична Н.А., викл. Тамакова Т.А.), «Переживання негативних психічних станів особистістю» (2011) (доц. Максименко К.С.) , «Psychology. Pedagogics. Basic Course. Train and methodical Manual» (2014) ( ст . викл . Лазуренко О . О .),    та багато інших навчально – методичних рекомендацій , вказівок , практикумів тощо , в тому числі для студентів – іноземців .