НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Студентський науковий гурток

Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв’язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри.Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв’язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри.

Специфічними чинниками розвитку особистості студента у вищому медичному навчальному закладі є набуття вищої освіти, а також професійне становлення майбутнього лікаря. Професіоналізм лікаря визначає співвідношення, з одного боку, його професійних знань, вмінь та навичок, а, з іншого – психологічних властивостей. Висококваліфікований лікар, який постійно взаємодіє, контактує з іншими, складне і динамічне життя якого накладає високі вимоги до його особистості, має бути освіченою людиною не лише в галузі загальних і спеціальних здібностей, а й бути психологічно обізнаним, і, щоб не деградувати як професіонал, лікар має володіти психологічною компетентністю – особистісно-професійною якістю, тією важливою складовою професійної діяльності, яка виражає певний рівень особистісної зрілості фахівця.

На кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки успішно працює науковий гурток «Професійна психологічна компетентність лікаря».

Основні напрямки роботи студентського наукового гуртка:

• Психологічні проблеми мотивації студентів-медиків.
• Психологічні особливості адаптації студентів-медиків до навчання.
• Психологічна готовність майбутнього лікаря до професійної діяльності.
• Самоменеджмент майбутнього лікаря.
• Клінічна психодіагностика.
• Гендерні проблеми в медицині.
• Комунікативна компетентність майбутнього лікаря.
• Емоційна компетентність майбутнього лікаря.
• Проблеми «емоційного вигорання» медичних працівників.
• Психологія здоров‘я.
• Методологія наукового психологічного дослідження та багато інших.

Періодичність проведення засідань гуртка – 1 раз на місяць.Під керівництвом кваліфікованих викладачів студентів залучають до наукових досліджень, результатами яких є виступи на конференціях і семінарах, публікації у наукових виданнях. Члени студентського наукового гуртка беруть активну участь у науковому житті кафедри, разом з викладачами проводять круглі столи, наукові семінари. Про це свідчить той факт, що лише за останні роки на щорічних студентських наукових конференціях нашими гуртківцями було зроблено понад 40 доповідей.

Результатами такої плідної наукової роботи кафедри є те, що студенти щорічно отримують високі нагороди за свої досягнення: перемагають на Всеукраїнських олімпіадах, виборюють призові місця на міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт. Багаторічний досвід показує, що робота студентів у науковому гуртку є суттєвою можливістю як для покращення знань студентів, розвитку творчого мислення, так і для сприяння до науково-дослідницької роботи у подальшому становленні фахівця – майбутнього лікаря.З метою поступового формування емоційної компетентності майбутнього лікаря, а також адекватного розуміння ролі і значення емоцій в житті та діяльності людини, розуміння своїх емоційних можливостей, прагнення до саморозвитку і моделювання власного емоційного саморозвитку студентам-медикам пропонується спеціально розроблений навчально-науковий семінар «Емоції в житті та діяльності людини».

Основними проблемами для обговорення є наступні: емоційна ідентичність особистості; емоційний світ людини; спілкування та емоції; прийоми емоційної саморегуляції; емоції і здоров’я; емоціогенні ситуації у професійній діяльності лікаря; емоційний клімат як складова лікувальної взаємодії; емоційна компетентність; емоційне вигорання фахівця, культура емоцій, психологічна професійна компетентність лікаря у сфері емоцій. Семінари відбуваються з періодичністю один раз на місяць протягом року.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ГУРТКА

 

23 жовтня студенти другого курсу медико – психологічного факультету кафедри загальної і медичної психології НМУ імені О.О. Богомольця, Шевчук Олег (група 9905) та Бржевський Кирил (група 9903) виступили з доповідями на «81 загальноуніверситетській науковій конференції студентів та молодих вчених» («81 st Lviv Young Scientist International Conference») організатором якої є Студентське наукове товариство Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Олег Шевчук в своїй доповіді «БІОЕТИКА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ» з’ясовував біоетичні проблеми в трансплантології. Кирил Бржевський в доповіді «ПСИХОЛОГІЯ В БІОЕТИЦІ» з’ясовував зв’язок психології з біоетикою у розв’язання проблеми здоров’я людини у сучасних умовах. Науковими керівниками доповідей виступили завідувач кафедри професор Матяш М.М. та викладач кафедри Жук О.В.

 

 

 

 

 

 

Будь-яка допомога важлива: студенти медико-психологічного факультету долучилися до волонтерської діяльності у КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім´я».

 

Кафедра загальної і медичної психології послідовно реалізує програму формування практичних навичок професійної діяльності студентів медико-психологічного факультету. З цією метою на кафедрі під керівництвом доцента Тертичної Надії Анатоліївни впроваджена система практичних професійно орієнтованих занять на клінічній базі КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім´я», що опікується дітками з особливостями психофізичного розвитку. Ця система включає в себе чотири послідовні етапи практичної роботи студентів: від ознайомлення студентів зі структурою, завданнями, особливостями та формами роботи центру до організації безпосередньої участі студентів у його консультативно-діагностичній діяльності. Реалізація цієї програми забезпечує формування у майбутніх лікарів-психологів навичок психокорекційної та психотерапевтичної діяльності, оволодіння техніками психологічної реабілітації за допомогою сучасних методів, прийомів та методик. Крім того, ця практична діяльність для багатьох студентів    є першим досвідом включення у майбутню професію, способом подолання невпевненості, страху та хорошою мотиваційною платформою для саморозвитку.

Особливо важливо, що студенти долучаються до такої практики у ролі волонтерів. Під час такої доброчинної діяльності відбуваються дивовижні речі: занурення в новий професійний досвід, синтез з незнайомими раніше формами спілкування та взаємодії, критична перебудова мислення, що допомагає реально оцінити свої можливості та  визначитися з подальшими планами.

Сьогодні на клінічній базі кафедри загальної і медичної психології КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім´я» за сприяння методиста центру Чечко Тетяни Миколаївни в ролі волонтерів працюють студенти третього та четвертого курсів: Олександра Криль, Сніжана Строкіна, Даша Цибенко, Катерина Біла, Анастасія Голіброда. А для студента випускного курсу Андрія Гури цей центр став місцем першого працевлаштування. Вони допомагають маленьким вихованцям за програмою «ранньої допомоги», надають психологічну та педагогічну підтримку сім’ї, що виховує особливу дитину.

Найголовніше для студентів – не ставити собі обмежень. Будь-яка допомога важлива! Усе залежить від усвідомлення, що кожен може щось змінити в житті маленької дитини, попрацювати в команді однодумців, спробувати знайти застосування своїм талантам, занурившись у професію.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 та 29.11.2019 р. доцент кафедри Надія Анатолієвна Тертична провела практичні заняття з курсу “Вікова та педагогічна психологія” зі студентами 2 курсу медико-психологічного факультету  на клінічній базі кафедри КДНЗ “Центр розвитку дитини”Я+сім”я”. Студенти ознайомилися з методами психокорекційного впливу: корекційний театр, канізтерапія, пальчикова гімнастика, бломберг терапія. Також для студентів були проведені майстер-класи з піскової терапії, арт-терапії та використання методики “Нумікон”. Крім того, студенти познайомилися з особливостями роботи психолога з дітьми з особливими освітніми потребами, що відповідає програмі вивчення дисципліни.

 

 

 

Листопад 2019 р.

Відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології. Тема: «Особливості роботи лікаря-психолога в умовах амбулаторної практики».

Проводили гурток доцент кафедри Тертична Надія Анатоліївна та лікар-психолог, випусник 2011р. медико-психологічного факультету  НМУ ім. О. О. Богомольця, Вахтенков Максим Юрійович. На засіданні були обговорені питання організації роботи лікаря-психолога в умовах амбулаторної практики, основні групи пацієнтів, що звертаються за психологічною допомогою та можливості використання різних методів психотерапевтичного та психокорекційного впливу.  Також студенти познайомилися з установчими документами та звітністю у роботі лікаря-психолога, зокрема: положення про кабінет медикопсихологічної допомоги, посадовою інструкцією лікаря-психолога, а також протоколами надання вторинної медичної допомоги та звітною документацією лікаря-психолога. Студенти мали можливість задати питання та отримати кваліфіковані відповіді що до них. Найбільш актуальні запити стосувалися  працевлаштування, можливості отримання спеціалізації, вимоги до лікаря – психолога та групи пацієнтів, що звертаються за допомогою.

Запрошуємо студентів до подальшої співпраці!

 

 

9 квітня 2019 р. на базі кафедри загальної і медичної психології КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» відбулося чергове засідання Студентського наукового гуртка, на якому студенти, під час майстер-класу «Пісочна терапія для дітей та дорослих», познайомилися з методом пісочної терапії, який в контексті арт-терапії є невербальною форму психокорекції, де основний акцент робиться на творчому самовираженні клієнта. «Гра в пісок» вивільняє заблоковану енергію і «активізує можливості самозцілення, закладені в людській психіці», – вважав Карл Густав Юнг. Створення пісочних композицій стимулює фантазію людини, дозволяючи їй зрозуміти свої власні внутрішні процеси, які розглядаються в символіці ландшафту й обраних людиною мініатюрних фігурок людей, тварин, дерев, будівель, автомобілів, мостів, релігійних символів, і ще багато іншого. Майстер-клас для студентів провела відомий український психолог з багаторічним досвідом практичної роботи з дітьми та батьками – Кукса Валерія.  Дякуємо КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» за плідну співпрацю.

 

 

 

9 квітня 2019 р. на базі кафедри загальної і медичної психології КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» відбулося чергове засідання Студентського наукового гуртка, що мало на меті проведення майстер-класів з арт-терапії, одним із методів психологічної роботи, який використовує можливості мистецтва для усвідомлення себе і свого місця в світі людей, предметів, явищ, для можливості відреагування власних страхів, агресії, внутрішніх конфліктів тощо.  Студенти познайомилися з технікою правопівкульного малювання, взявши участь у майстер-класі «Правопівкульне малювання для дорослих», який провела психолог центру Людмила Корольчук. Саме ізо-терапія є одним з найбільш поширених і ефективних видів арт-терапії, де в якості основного психотерапевтичного засобу використовується малюнок. Вперше про метод правопівкульного малювання заговорили в 80-і роки ХХ століття. Ця техніка стала можлива завдяки лауреату Нобелівської премії, американському неврологу та психобіологу Роджеру Уолкотту Сперрі. Саме він досліджував роботу головного мозку і відкрив для нас двері у внутрішній світ людини. Продовжила його справу Бетті Едвардс – американський викладач мистецтва, доктор наук, автор бестселерів «Художник всередині вас» і «Розкрийте в собі художника». Під час майстер-класу студенти зрозуміли суть методу, ознайомилися з базовими прийомами правопівкульного малювання та побачили ряд істотних переваг саме такої техніки ізо-терапії.

 

 

 

26.03.2019 відбулося чергове засідання Студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології НМУ. Студенти та співробітники відвідали майстер-клас: “Основи першої психологічної допомоги”. Учасники заходу ознайомилися з моделлю триєдиного мозку за Полем Маклліном.

Опрацьовано основні техніки надання першої психологічної допомоги та самодопомоги, які ви зможете використовувати і в повсякденному житті для регуляції сильних емоцій.

Ведучий та запрошений фахівець: Волошин Володимир Миколайович, кризовий психолог, травматерапевт, супервізор, провідний спеціаліст з біосугестії в Україні, дійсний член European Association for Psychotherapy. Має великий досвід в роботи з кризовими станами, панічними атаками, психотравмою, ПТСР, соматоформними і психосоматичними розладами. Займається вивченням проблематики впливу моралі на психіку людини.