НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Міжнародне співробітництво

Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки активно співпрацює із закордонними науковими та освітніми установами.

Завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор С.Д. Максименко є дійсним членом Міжнародної ради психологів (США), Європейської академії природничих наук (ФРН, м. Ганновер), іноземним членом Російської академії освіти (РАО). Доцент Луньов В.Є. є почесним доктором (PhD) в галузі публічного здоров’я та клінічної психології  Оксфордського академічного союзу (Оксфорд, Велика Британія), професором РАП, Заслуженим працівником науки та освіти (РАП, РФ), Doctor of science, Honoris causa of European scientific and industrial consortium “ESIC” & International Academy of Natural History (Edinburg, UK), член-кореспондентом Британської міжнародної академії освіти (Лондон, Велика Британія).

Науково-педагогічні працівники кафедри є дійсними членами Всесвітньої федерації психічного здоров’я (World Federation for Mental Health), СШA, дійсними членами Американської академії клінічної психології (American Academy of Clinical Psychology), США, членами Американської психологічної асоціації, членами Всесвітньої академії медичних наук (World Academy of Medical Sciences) Український національний комітет, Нідерланди,  членами міжнародного товариства  International Society for Development and Sustainability (ISDS), Японія.

Розроблені академіком  С.Д. Максименком діагностичні методи включені до Європейського банку дослідницьких процедур при Інституті Макса Планка (Мюнхен).

Створення у 2001 році медико-психологічного факультету сприяло пожвавленню міжнародних зв’язків. Було, зокрема, спільно з німецькими колегами неодноразово проведено спільні майстер-класи та лекції з питань клінічної психології, психодіагностики, патопсихології .

У 20 12 році у кафедри з’явились нові зарубіжні партнери. Зокрема, було укладено договір про співпрацю із кафедрою психології здоров‘я та корекційної психології Курського державного медичного університету.

Кафедра налагодила контакти з університетом психотерапії ім. Зігмунда Фройда (м. Відень, Австрія).

Упродовж останніх років триває плідна співпраця окремих співробітників кафедри з зарубіжними колегами. Так, доц. Городнова Н.М підтримує постійну співпрацю з такими зарубіжними навчальними закладами, як Саратовський державний університет імені Н. Г. Чернишевського, Санкт-Петербурзький державний університет, Білоруський державний університет, Казахський національний університет імені Аль-Фарабі, Киргизький національний університет імені Жусупа Баласагинаю.  Доц. Луньов В.Є. є співкоординатором польського проекту наукових стажувань «Public health – social, educational and psychological dimensions».

У Міжнародних конференціях, які проводяться на кафедрі, постійно беруть участь із доповідями та воркшопами іноземні науковці, викладачі та студенти.

Викладачі кафедри постійно беруть активну участь у   міжнародних конгресах, конференціях і семінарах, зокрема таких як «3rd International Conference on Education and Educational Psychology », 2012 р., «6 th international and 11th national congress of clinical psychology», Spain, 2013 р., “6th International Conference on Psychology Education», 2014 Flagstaff, Arizona, USA, «17th European Conference on Personality, Lausanne (Switzerland), 2014», «22nd International Congress of the International Association for Cross Cultural Psychology», Reims, France, 2014; «28th International Congress of Applied Psychology » Paris, France, 2014 , «11th Conference of the European Academy of Occupational and Health Psychology», London, England, 2014; International Scientific Conference Current Issues and Problems of Social Sciences (Kielce, June 28-30, 2016;  IV міжнародна наукова конференція «Styl i jakość życia współczesnego człowieka» (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Стальова Воля, Польща, 24 травня 2016); Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016), Miedzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa «Zdrowie publiczne: socjalny, edukacyjny I psychologiczny wymiar» (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 3-7 luty 2017); IV науково-практична конференція «Перспективні наукові дослідження» (м. Моррісвіль, США, 30 березня 2017); Международная научно-практическая конференція «Формирование современного образовательного пространства» (г. Тбилиси, Грузия, 29 сентября 2017); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» (Люблін, Польща, 20-21 жовтня 2017); Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (м. Відень, Австрія, 21-24 листопада 2017 р.) та ін.

Співробітники кафедри також беруть активну участь в чисельних освітніх та наукових проектах не лише в Україні, а й за її межами. Зокрема, у польському проекті наукових стажувань «Public health – social, educational and psychological dimensions».

Науково-педагогічні працівники кафедри загальної і медичної психології та педагогіки регулярно проходять підвищення кваліфікації: семінар професора Отто Кернберга «Важкі особистісні розлади. Стратегії психотерапії», 2015; семінар професора Станіслава Грофа «Посттравматичний синдром, програму стажувань ЄС «Visiting Professor of Middle-Eastern Europe» «Сучасні дослідження в області свідомості», 2015; навчання за програмою «Psychological First Aid» Університу Джона Хопкінса (Johns Hopkins University), Сполучені Штати Америки (доц. Луньов В.Є.) А також курси підвищення кваліфікації за програмою «Методологія наукових досліджень з елементами статистики згідно європейських стандартів», 20 год. (Польща,  Кафедра загальної психології Люблінського католицького університету імені Іоана Павла ІІ, 2017); стажування  «Здоров’я сімї в сучасному суспільстві – досвід Польщі та України», 72 год. (Польща, кафедра публічного здоров’я, Інститут досліджень сім’ї та соціальної роботи Люблінського католицького університету імені Іоана Павла ІІ, 2017);  стажування на кафедрі Публічного здоров’я Люблінського католицького університету імені Іоана Павла ІІ «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри», 108 год. (2017), підвищення кваліфікації «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» (2017) (доц. Максименко К.С., доц. Луньов В.Є., доц. Божук Б.С., викл. Божук О.А., викл. Батуріна В.С. та ін.). Мають відповідні сертифікати.

Вчені кафедри мають міжнародні відзнаки та нагороди. Зокрема, завідувача кафедри, академіка НАПН України С.Д. Максименка нагороджено Медаллю Альберта Швейцера Європейської академії наук (ФРН, м. Ганновер, 2008); доцент Луньов В.Є. – «Вчений року – 2015» (Scientist of the Year – 2015) у сфері психологічних наук (медична психологія, психогенетика, соціальна психологія) за версією Оксфордського Академічного Союзу (OAU, Оксфорд, Великобританія), Клубу Ректорів Європи (CRE), Європейської Бізнес Асамблеї (ЕВА); нагороджений: орденом «PRIMUS INTER PARES (ПЕРШИЙ СЕРЕД РІВНИХ)» за значний внесок у розвиток науки, видатні наукові роботи, відкриття та винаходи за сукупністю робіт великого наукового і практичного значення (Великобританія, 2015); Його нагороджено Золотою медаллю «Європейська якість» (Gold medal «European Quality») Європейського науково-індустріального консорціуму (Великобританія, 2014).

Наукові здобутки вчених кафедри друкуються у міжнародних наукових виданнях:  “Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools”, Канада, «American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research», США,  «Journal of Psychological Sciences», USA та багатьох інших.