НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Громадська та виховна робота

Професійна підготовка фахівців у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 225 «Медична психологія», спеціалізації «Лікар-психолог» вимагає не лише ґрунтовного вивчення медико-психологічних дисциплін та оволодіння студентами системою наукових знань, а й повинна забезпечувати виховання на цій основі гуманності, патріотизму, толерантності, емпатійності, відкритості, конгруентності що є важливою передумовою становлення професійних компетенцій майбутнього лікаря-психолога.

Для реалізації цієї мети кафедра загальної і медичної психології тісно співпрацює із Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни (https://www.udmscvv.com) та КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» (http://www.ya-plus.in.ua), з якими були підписані угоди про співпрацю. Це дало змогу постійно проводити заняття зі студентами на цих базах, де майбутні лікарі–психологи, під керівництвом співробітників кафедри,  мають змогу не лише оволодіти професійними навиками та вміннями, а й виховати та сформувати в собі професійно значущі якості особистості справжнього професіонала сьогодення.

Також на кафедрі досить активною є громадська робота. Так завідувач кафедри Матяш Михайло Миколайович є голова правління Асоціації з медичної та психологічної реабілітації (https://www.facebook.com/ngoampr).

Основними напрямками діяльності ВГО “Асоціації з медичної та психологічної реабілітації” є:
1. Підвищення якості надання медичної допомоги в сфері психологічних проблем та сприяння розвитку якісної та безпечної медичної практики відповідно до міжнародних стандартів;
2. Науково-дослідна діяльність;
3. Створення освітніх програм у галузі психологічних проблем, підвищення кваліфікації спеціалістів з медичної та психологічної реабілітації, сертифікація їх діяльності;
4. Впровадження в практику охорони здоров’я передового досвіду та нових досягнень науки і техніки;
5. Розвиток міжнародних науково-технічних зв’язків між Україною та іншими державами в медичній сфері і зокрема у сфері медичної та психологічної реабілітації.

Доцент кафедри Луньов Віталій Євгенійович дійсний член Всесвітньої федерації психічного здоров’я, США.