НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Секція медичного та фармацевтичного права

Фармацевтичний факультет

Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації для ії підготовки з навчальної дисципліни “Фармацевтичне правонавство” (заочна форма навчання)
Перелік теоретичних питань до заліку з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)
Перелік питань до підготовки до практичних занять ТПКЗ
Перелік питань до підготовки до СРС ТПКЗ

Тематика контольних робіт та питання до її виконання для фармацевтичного факультету (денна форма навчання)

Тематичний план лекцій з фармацевтичного права для студентів фармацевтичного факультету (денна форма навчання)(5 курс)

Регламент проведення ПМК з фармацевтичного права та перелік питань для підготовки, для студентів 5 курсу, фармацевтичного факультету, денної форми навчання

Тематичний план практичних занять з фармацевтичного права для студентів фармацевтичного факультету (денна форма навчання)(5 курс)