НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa судової медицини та медичного права

Інформація для студентів

Градація балів стомат

ІІ семестр_Розподіл груп з консультаціями

Календарно-тематичний план практичних занять

Теми практичних занять_Стомат. ф-т

Регламент оцінювання знань та відпрацювання

Атлас

Методичні рекомендації живі особи

Огляд трупа

Перелік питань до ПМК (мед.ф-ти)

Повішення

Практикум

Методичні розробки до теми № 4

Тематичний план лекцій по дисципліні Судова медицина

Перелік практичних навичок
Лекція – Експертиза живих осіб з приводу травми
Памятка дій студента у поліції
“Лекція – Дії студента у відділку поліції”
Питання на ПМК стоматологічний факультет
Опис дисципліни Судова медицина
Методичні матеріали до СПРС
Посібник з СПРС
Навчальний посібник з аудиторної роботи студентів
Методичні матеріали до практичних занять

 

Медичні факультети

 

Перелік питань підготовки до практичних занять
Перелік питань підготовки до самостійної роботи студента
Перелік питань підготовки до заліку
Регламент виконання контрольноі роботи з медичного правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №1 з медичного правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №3 з медичного правознавства
Тематика контрольних робіт з мединого правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №2 з медичного правознавства

 

Медико-психологічний факультет

 

Тематичний план СРС
Перелік питань підготовки до самостійної роботи студента
Перелік питань підготовки до заліку

 

 Фармацевтичний факультет

 

Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації для ії підготовки з навчальної дисципліни “Фармацевтичне правонавство” (заочна форма навчання)
Перелік теоретичних питань до заліку з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)
Перелік питань до підготовки до практичних занять ТПКЗ
Перелік питань до підготовки до СРС ТПКЗ
Перелік питань до підготовки до заліку ТПКЗ

 

Стоматологічний факультет

 

Теми практичних занять та СРС

Перелік питань до підготовки до практичних занять
Перелік питань до підготовки до заліку
Перелік питань для СРС
Регламент виконання СРС (реферат)
Тематика рефератів

 

СЕКЦІЯ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА (перейти на сторінку)