НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

Співробітники

 

 

  Аврахова Людмила Яківна 

доцент, завідувач кафедри

Людмила Яківна – доцент (1996), завідувач кафедри іноземних мов (з 1992 р.). Закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В. Гоголя (1968) і дворічні Вищі педагогічні курси з підготовки висококваліфікованих викладачів іноземних мов для вищих навчальних закладів при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (1972).

Автор понад 65 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 14 підручників та навчальних посібників для студентів медичних вузів. Співавтор «Базового словника студента-медика» та словника «Україно-англійсько-латинсько-російська термінологія в педіатрії».

Автор словника «Англо-українських медичних термінів» та посібника «English for medical students» (для студентів медичних факультетів). Співавтор граматичного посібника «Grammar in Medicine» та підручників «English for Dentists», «English for Pharmacists», підручника «Professional Englishin General Medicine», підручника «Німецька  мова», підручника «Французька мова» та «Medical English Competence», «English for Dentists».

golik Голік Олена Валентинівна

доцент, кандидат педагогічних наук

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри, закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)» і отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. На кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця Голік О.В. працює з 2008 року.

Є автором та співавтором 30 наукових та науково-методичних праць, серед яких підручники і посібники («English for Pharmacists», «Professional English in General Medicine», «English for Dentists»), навчально-методичний посібник, статті та тези, надруковані у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, в матеріалах національних та міжнародних конференцій.

Є співавтором робочої навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова UpperIntermediate», викладання якої передбачено під час підготовки докторів філософії за спеціальністю «Медицина».

Голік О.В. захистила кандидатську дисертацію «Формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей із медичної деонтології засобами кооперативного навчання» (2015) та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

   

 

 

Паламаренко Інна Олексіївна

доценткандидат педагогічних наук

Відповідальна за моніторинг успішності на ІІ медичному факультеті та роботу з аспірантами.

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)» і отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

Із 1997 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії» зі спеціальності  теорія і методика професійної освіти.

Автор та співавтор більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких три навчально-методичні посібники, чотири підручники, англо-український медичний словник, підручник для студентів медичних факультетів Professional English in General Medicine, Professional English in Psychology and Science, Medical English Competence.

Є автором монографії  «Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії» і робочої інтегрованої програми для учнів 10-11 класів профільних медичних ліцеїв, затвердженої МОН України, статей та тез, надрукованих у фахових виданнях України, Польщі, Болгарії. За період викладання в НМУ брала участь у більш ніж 20 українських та міжнародних науково-практичних конференціях та форумах.

Коло наукових інтересів включає питання медичної освіти в Україні та за кордоном; інноваційні технології викладання іноземних мов у медичних ВНЗ.

  Сторожук Христина Володимирівна

доцент, кандидат філологічних наук

Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри та систему «Електронний деканат» на кафедрі. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, викладача.

Із 2009 року працює на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2010 році почала викладати англійську мову у групах поглибленого вивчення англійської мови для викладачів НМУ, які працюють з англомовними студентами.

Сторожук Х.В. є автором 43 статей і монографії «Англійська та спільногерманська лексика невідомого походження в контексті проблеми генези англійської мови», а також є співавтором двох окремих видань: «Актуальні питання германістики та кельтології», «Походження англійської мови в контексті історії британської культури».

   
 grusha Груша Ляля Олександрівна

старший викладач, кандидат педагогічних наук

Відповідальна за моніторинг успішності на фармацевтичному  та медико-психологічному факультеті.

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та отримала кваліфікацію викладача англійської мови та літератури.

У 2009 році захистила дисертацію та отримала звання кандидата педагогічних наук.

Із 2015 року працює старшим викладачем на кафедрі іноземних мов НМУ.

Викладає повний курс практичних занять з англійської мови на 1 та 2 курсах медичних, стоматологічному, фармацевтичному та медико-психологічному факультетах.

 

 

kaminska Камінська Ія Петрівна

старший викладач, кандидат психологічних наук

Відповідальна за методичну роботу кафедри.

Камінська Ія Петрівна, отримала ступінь магістра з відзнакою на факультеті іноземної мови Національного педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула  кваліфікацію викладача  англійської мови і зарубіжної літератури.

Із  2007 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця на посаді викладача, а із 2019 – старшого викладача.

Є автором 16 наукових робіт, які надруковані у закордонних та вітчизняних фахових виданнях.

У грудні 2015 року захистила дисертацію на тему «Психологічні особливості формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності  педагогічна та вікова психологія.

kushnir Кушнір Валентина Сергіївна

старший викладач, кандидат педагогічних наук

Закінчила із відзнакою Харківський національний університет  імені В.Н. Каразіна, отримала диплом магістра за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» та здобула кваліфікацію лінгвіста-інформатика, програміста, викладача інформатики та англійської мови, перекладача.

Із 2007 року працює викладачем кафедри іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця, а з 2018 – старшим викладачем.

У 2016 році захистила дисертацію зі спеціальності теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Валентина Сергіївна є автором 14 статей та тез, які надруковані у фахових виданнях вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, а також у матеріалах українських та міжнародних науково-практичних конференцій.

   
 

 

Москаленко Людмила Казимирівна

старший викладач

Відповідальна за моніторинг успішності на ІІІ медичному  факультеті та ФЛЗСПУ, профорг кафедри.

Людмила Казимирівна закінчила факультет іноземної мови Черкаського педагогічного інституту.

Із 1996 року працює викладачем кафедри іноземних мов НМУ, а з 1999 року – старшим викладачем.

Із 2005 по 2019 рр. викладає англійську мову для викладачів університету, які працюють із групами іноземних студентів.

Москаленко Л.К. – автор 4 наукових статей, співавтор посібників «Англійська мова для студентів факультету військової медицини»,  «English for Pharmacists», «English for Dentists» та посібника для студентів-медиків «Граматика в медицині».

 

Старченко Марина Василівна

старший викладач,  кандидат історичних наук

Відповідальна за моніторинг успішності стоматологічного факультету та заочного відділення фармацевтичного факультету.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської та німецької мов та зарубіжної літератури, викладача.

Із 2006 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов НМУ.

Є автором 25 статей та тез, які надруковані у фахових виданнях України і в матеріалах українських та міжнародних науково-практичних конференцій та форумів.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Співавтор «Англо-українського медичного словника» за редакцією Л.Я. Аврахової.

Вахнован Мирослава Миколаївна

викладач, кандидат психологічних наук

Завідувач секції німецької мови, секретар кафедри.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет та отримала диплом магістра за спеціальністю «Мова та література (німецька та англійська) та зарубіжна література».

Із 2008 року працює на кафедрі іноземних мов викладачем німецької мови, веде повний курс практичних занять з німецької мови на І та ІІ курсах усіх факультетів, відповідальна за документацію, входить до складу комісії з прийому іспитів із іноземної мови за програмою кандидатського мінімуму.

Сфера відповідальності охоплює підготовку студентів до Всеукраїнських олімпіад та міжнародних конференцій, на яких німецькомовні студенти виборюють призові та почесні місця.

Вахнован М.М. є співавтором національного підручника «Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків»  та навчального посібника «Німецька мова» для студентів медичних факультетів. Учасник національних та міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам вищої освіти.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Захарова Валерія Олександрівна 

викладач

Відповідальна за моніторинг успішності на 2 медичному факультеті.

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та здобула диплом магістра. Отримала кваліфікацію викладача англійської мови та вчителя зарубіжної літератури і німецької мови. На даний момент виконує дисертаційне дослідження на тему «Формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології».

Закінчила методичні курси підвищення кваліфікації ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) у British Council.

Із 2013 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

kolomiets Коломієць Тетяна В’ячеславівна

викладач

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови.

У 2011 році закінчила фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця і отримала кваліфікацію провізора.

Із 2010 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ на посаді викладача англійської мови.

Є автором 20 наукових статей та тез, що надруковані у збірниках наукових праць України і в матеріалах українських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Із 2012 року працює над виконанням дисертаційної роботи  “Формування фахової комунікативної компетентності у майбутніх провізорів у процесі навчання гуманітарних дисциплін засобами ІКТ” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Левчук Аліна Іванівна

викладач

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра за спеціалізацією германські мови та література (переклад включно).

Професійна кваліфікація – перекладач із англійської та німецької мов, викладач закладу вищої освіти.

  Підмазіна Оксана Михайлівна

викладач

Відповідальна  за організацію і проведення методичних семінарів.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури».

Викладач кафедри іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця. За період викладання на кафедрі веде повний курс практичних занять з англійської мови на І та ІІ курсах медичних, стоматологічному, фармацевтичному,  медико-психологічному факультетах та на ФПЛЗСУ.

Автор 10 статей з методики викладання англійської мови.

Сусловець Світлана Олександрівна

викладач

Закінчила факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету та здобула кваліфікацію магістра (викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури).

Із 2012 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ на посаді викладача.

   
Яхно Тетяна Володимирівна

викладач

Секретар циклової методичної комісії. Тетяна Володимирівна  закінчила у 1977 році  Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка і отримала кваліфікацію  вчителя англійської та французької мови та зарубіжної літератури.

Із 1977 року працює на кафедрі іноземних мов  Національного медичного університету. Веде повний курс практичних занять  з англійської мови на І та ІІ курсах медичних, стоматологічному, фармацевтичному, медико-психологічному факультетах  та ФПЛЗСУ.

Є співавтором  граматичного посібника «Граматика в медицині»  та підручників «English for Pharmacists», «English for Medical Students».