НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

Наукова робота

Відповідальна за НДР на кафедрі іноземних мов доцент Сторожук Х.В.

Моб. телефон 095 437 3333

E-mail storozhukchristina@ukr.net

 

 

Нові реалії життя, пов’язані зі стрімкими процесами глобалізації і відкритістю України перед світом, визначають поняття професіоналізму не тільки як високий рівень набутих знань, вмінь та навичок в медичній галузі, а й здатність до самоосвіти, безперервного самовдосконалення, самооцінки та самоконтролю за допомогою новітніх комп’ютерних та інформаційних технологій, активної участі в конференціях, симпозіумах, виставках, наукових дослідженнях і т.д. Вищезгадане є неможливим без знання іноземних мов. Саме тому сучасний медик – це фахівець, який досконало володіє іноземними мовами та здатний протистояти жорсткій конкуренції на ринку праці. Враховуючи це, кафедра іноземних мов виділила основні напрямки науково-дослідної роботи, які сприятимуть досягненню високого рівня викладання іноземних мов, а це, в свою чергу, підвищить загальний кваліфікаційний рівень випускника НМУ:

  • Дослідження проблеми мотивації студентів-медиків.
  • Аналіз інтерактивних технологій і впровадження саме тих, які відповідають характерним особливостям викладання іноземних мов у медичному ВНЗ.
  • Дослідження світових платформ онлайн-курсів та реалізація власних навчальних проектів у відкритій системі управління навчання Moodle.
  • Дослідження ефективності мультимедійних засобів і Інтернету у викладанні іноземних мов.
  • Визначення нового рівня педагогічної культури викладача іноземної мови та шляхи професійного самовдосконалення.