НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

English Speaking Club for Dentists

Науковий  англомовний гурток “ENGLISH SPEAKING CLUB FOR DENTISTS” був заснований  16 червня 2017 року за спільної ініціативи студентів стоматологічного факультету, декана проф, док. мед. наук Н. В. Біденко та завідувача каф. іноземних мов доц. Л. Я. Аврахової. Основним завданням гуртка є поглиблення знань та удосконалення навичок усного  мовлення у англомовному середовищі.