НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №4

Видавнича діяльність

Колектив кафедри брав активну участь у створенні перших національних підручників: "Нутріціологія" (2002), двухтомного підручника «Гігієна харчування з основами нутриціології» (2007)

В 2010 році також видано 2 навчальних посібники, які рекомендовано Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів: «Гігієна стоматологічних закладів» (для вітчизняних студентів) та «Hygienic and Epidemiological Demands for Dental clinics» (для студентів англомовної форми навчання). Також вивидано англійською мовою три збірки методичних розробок з «Гігієни та екології»(2009) .

Співробітники кафедри брали активну участь у розробці:

– Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення", яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України;

– Положення про забезпечення інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та потерпілого з важкою травмою або професійним захворюванням під час лікування в лікувальному закладі.

– Методичних рекомендацій щодо забезпечення потерпілого з важкою травмою або професійним захворюванням та інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійним захворюванням додатковим харчуванням.

– Положення про порядок та умови безкоштовного забезпечення працівників, які зайняті на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням.

– Державних нормативних документів: «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових Речовинах та енергії"; «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr в продуктах харчування та воді"; «Рекомендації щодо видачі лікувально-профілактичного харчування працівникам шкідливих і особливо шкідливих виробництв» (2010).

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів».- ДСанПіН 2.3.177-2012.

Співробітники кафедри є членами редакційної ради наукових журналів: «Гігієна населених місць», «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Водозабезпечення та водне господарство», «Харчування та здоров’я» тощо.

За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано більше 200 наукових робіт, у тому числі 4 підручники та навчальні посібники, 4 монографії («Радіаційна гігєна», «Профилактическое питание в онкологии», «Научные основы применения витаминов , минералов и растительных диетических добавок в профилактике и лечении сердечно-сосудистых, онкологических и офтальмологических заболеваний», «Профілактика йоддефіцитних станів на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС», методичні рекомендації, отримано 12 деклараційних патентів.