НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №4

Співробітники

Велика Наталія Володимирівна

Завідувач кафедри гігієни та екології № 4

 

доцент кафедри гігієни та екології №4 з 2001 року.

 

Кандидат медичних наук з 1984 року

 

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування»

 

Стаж роботи – 41 років

 

Закінчила з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця в 1974 році, аспірантуру при кафедрі гігієни харчування у 1977 році.

Неодноразово підвищувала кваліфікацію за фахом і по суміжним спеціальностям. В 2007 році отримала міжнародний сертифікат  про підвищення кваліфікації за фахом « Нутриціологія /дієтологія»  на базі кафедри клінічної нутриціології Російського Університету дружби народів, Москва.

Захистила кандидатську дисертацію на тему « Гігієнічна регламентація застосування фенол формальдегідних полімерних конструкцій, призначених для тривалого контакту з харчовими продуктами».

Великою Н.В. опубліковано  201 друкованих робіт, в тому числі 6 підручників, 6 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 16 типових  навчальних програм з гігієни харчування та нутриціології, загальної гігієни, а також науково-практичних розробок, новизна яких підтверджена 10 патентами на винаходи, ТУ на 55 нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення, які впроваджені в практику охорони здоров’я.

Для Фонду соціального страхування України розроблено “Положення про забезпечення потерпілих та інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання додатковим харчуванням” (2003). За дорученням Кабінету Міністрів України розроблено «Положення про лікувально-профілактичне з харчування працівників шкідливих виробництв» ( 2012р.)

Нагороджена премією НАМН України 2010 р. за участь у виданні національного  підручника «Гігієна харчування з основами нутриціології» у двох книгах, двічі нагороджена Почесною грамотою МОЗ України.

Науково – педагогічний стаж роботи складає  40 років.

Відповідає за наукову роботу кафедри , підготовку інтернів за фахом «Загальна гігієна» з розділу «Гігієна харчування», за підвищення кваліфікації викладачів, куратор викладання дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів медико-психологічного факультету, елективного курсу «Нутриціологія» для студентів медичного факультету № 4. Куратор англомовної форми навчання студентів стоматологічного факультету.

Право на викладання англійською мовою підтверджено сертифікатами  Міжнародного центру навчання The English busness academy та Національного медичного університету.

Керівник наукового студентського гуртка кафедри.

  

Омельчук Сергій Тихонович

Професор кафедри гігієни та екології

 

Доктор медичних наук (з 2002 року).

Професор (з 2004 року).

 

Лікар вищої категорії за фахом «Загальна гігієна».

 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011р.)

Заслужений діяч науки і техніки України (2013р.)

 

 

 

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему: «Гігієнічне застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій».

Вніс значний вклад у вирішення проблем комплексного впливу хімічних та фізичних факторів навколишнього середовища (пестицидів та іонізуючого випромінювання) на здоров’я населення. Вперше в світі обґрунтував методичні підходи до регламентації пестицидів при їх застосуванні на радіоактивно забруднених територіях та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Є автором та співавтором більше 750 друкованих робіт, у тому числі 8 монографій, 13 підручників з загальної гігієни та гігієни харчування, пропедевтики гігієни та екології людини, 25 методичних рекомендацій, авторського свідоцтва на винахід, 19 патентів України.

Під керівництвом С.Т. Омельчука захищено 4 докторські та 10 кандидатських дисертацій, присвячені токсиколого-гігієнічній оцінці гербіцидів нових хімічних класів.

З 1995 року – заступник директора Наукового лабораторного гігієнічного центру НМУ, з 2005 року – заступник директора Інституту гігієни та екології НМУ, з 2014 року директор Інституту гігієни та екології НМУ.

За період з 1995 року по теперішній час під його керівництвом виконано ряд наукових тем з токсиколого-гігієнічної оцінки нових засобів захисту рослин, що дозволило розробити і затвердити у МОЗ України понад 2500 гігієнічних нормативів та регламентів їх безпечного застосування

Є членом Вченої ради факультету, членом спеціалізованих Вчених рад Д 26.003.01 НМУ імені О.О.Богомольця та Д26.604.01 ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України», експертом комісії з питань гігієнічного регламентування пестицидів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, членом апробаційної ради «Гігієна», членом циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін, директором Інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, головним редактором журналу «Проблеми харчування», членом редакційної ради журналів „Водозабезпечення та водне господарство”, «Гігієна населених місць», «Український науково-медичний молодіжних журнал».

 

тел. 456-10-68

 

 

 

 

 

 

Кузьмінська Олена Володимирівна

Доцент кафедри гігієни та екології №4

 

Кандидат медичних наук.

 

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування».

 

Стаж роботи – 23 років.

 

 

 

 

 

 

Закінчила з відзнакою медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця у 1994 році.

 

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Аліментарні чинники виникнення залізодефіцитних станів у молодих жінок».

Відповідальна за англомовну форму навчання на кафедрі. Має міжнародний сертифікат нутриціолога Європейського товариства парентерального та ентерального харчування.

Читає лекції, проводить заняття для студентів українською, російською, англійською мовами.

Відповідальна за викладання дисципліни «Гігієна та екологія» на 2 курсі стоматологічного факультету, курсу за вибором «Нутриціологія» для студентів 3 курсу медичних  та стоматологічного факультетів.

Член циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін НМУ.

З 2005 по 2013 роки була секретарем ДЕК медичного факультету № 4 та медико-психологічного факультету.

У 2009 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, патенту на винахід, монографії. Співавтор підручників “Гігієна харчування з основами нутриціології” (у 2-х книгах), “Нутриціологія”, “Питание здорового и больного человека”, посібників “Гігієна стоматологічних закладів”, “Общая гигиена и экология человека”, “Нотатки з встановлення та розвитку санітарно-епідеміологічної служби України”, посібника англійською мовою «General nutrition», 15 типових навчальних програм , співавтор Державних санітарних норми та правил.

З 2003 року постійно співпрацює з Державним інститутом проблем сім’ї та молоді (Державний інститут сімейної та молодіжної політики), Українським інститутом соціальних досліджень, з центрами здоров’я з питань раціонального харчування населення.

З 2003 року є національним тренером з питань раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді.

З 2016 року є лектором школи професійного розвитку медичних працівників «Medical school» від Комітету ВР України з питань охорони здоров’я.

Бере активну участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

Є консультантом  професійних,  науково-популярних журналів, газет в рубриках «Здорове харчування», «Поради дієтолога», «Нутриціологія», «Лікувальне харчування».

 

 


 


 

 

 

 

Білко Тетяна Миколаївна

доцент кафедри гігієни та екології №4 (з 2011р.)

 

Кандидат медичних наук (з 1994 р.)

 

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування»

 

Науково-педагогічний стаж роботи – 36 років.

 

 

 

 

 

 

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. в 1980 році за спеціальністю лікар гігієніст-епідеміолог.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування використання бактеріальної біомаси при відгодівлі сільськогосподарських тварин та споживання їх м’яса в харчуванні населення».

Тетяна Миколаївна автор понад 168  наукових та навчально-методичних праць, патенту на винахід та 10 посвідчень авторських прав інтелектуальної власності. Співавтор 4 підручників, двох монографій, 2 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа та 2 міжнародних навчально-методичних посібників з нутриціології.

З 2011 по 2017 рік відповідальна за викладання дисциплін: «Медицина надзвичайних ситуацій», «Цивільний захист», «Основи медичного забезпечення населення та військ», «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях»  на 2, 4 та 5 курсах медичних факультетів № 3, 4, стоматологічного та ФПЛЗСУ.

Куратор наукових досліджень студентів кафедрального гуртка.

Виконувала обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії та секретаря Проблемної комісії «Наукові основи гігієни харчування» МОЗ України.

Неодноразово підвищувала кваліфікацію на кафедрах гігієни харчування різних університетів та у Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика з нутриціології, імунології, фізіології, фітотерапії, дієтології та домедичної допомоги. Після підвищення кваліфікації з 1992 року по теперішній часпідтверджує вищу категорію з гігієни харчування. Володіє міжнародним дипломомнутриціолога/дієтолога РУДН, який підтверджує кожні 5 років та Сертифікат тематичного удосконалення (120 год.) Академічної школи-семінару імені О.М.Уголева «Сучасні проблеми фізіології та патології травлення».

Має постійні монотематичні удосконалення з нутриціології та дієтології: Нутриціологічної школи кафедри гігієни харчування, Асоціації дієтологів України, Світової гастроентерологічної школи, Української гастроентерологічної асоціації, а також Наукової медичної спілки геронтологів та геріатрів України.

Є членом Української Асоціації сприяння охороні здоров’я населенню України і почесним членом Всеукраїнської асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

Науковим напрямком діяльності доцента Білко Тетяни Миколаївни є:

  • Вивчення та обґрунтування на законодавчому рівні України безпеки використання дієтичних добавок та гігієнічного нагляду за виробництвом і їх використанням в Україні, вивчення технологій виробництва дієтичних добавок.
  • Медико-біологічне обґрунтування використання спеціальних продуктів харчування та проведенням обмежених клінічних та доклінічних апробацій.
  • Проведення досліджень раціону харчування студентів та ефективності аліментарної корекції з використанням спеціальних продуктів харчування.

Протягом останніх років велику увагу приділяє дослідженням механізму дії парафармакологічних властивостей харчових продуктів у лікувальному та лікувально-профілактичному харчуванні здорових і хворих людей різних груп населення, їх ролі в метаболічній підтримці фізіологічних процесів організму та сприянню покращення реабілітації хворих під впливом різних етіопатогенетичних факторів.

Результати науково-практичних досліджень доцента Білко Т.М. опубліковані як в різних гігієнічних джерелах: «Гигиена и санитария» та інш., так і клінічних журналах: «Мистецтво лікування», «Ліки України», «Медікс.Антиейджинг», «Науковий вісник»,«Акушерство.Гінекологія.Генетика» та інш., а також неодноразово доповідались на вітчизняних та міжнародних семінарах, конференціях, конгресах.

Т.М.Білко проводить консультації практичним лікарям-гігієністам, а також надає консультативну допомогу практичним лікарям з нутриціології та метаболічної корекції при аліментарнообумовлених захворюваннях, лікарям  поліклінік, клінік різного профілю та лікарям клініки спортивної медицини з питань лікувального та лікувально-профілактичного харчування населення України та спортсменів різних видів спорту.

Бере участь у програмах на радіо та телебаченні та в організаційних комітетах вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій з тематики «Актуальні проблеми харчування та шляхи збереження здоров’я в сучасних екологічних умовах».

За особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм та громадянську позицію Білко Т.М. отримала відзнаку вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця у 2016 році.

 

 

 

 

Аністратенко Тетяна Іванівна

доцент кафедри гігієни та екології №4 з 1993 року

 

кандидат медичних наук

 

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування»

 

Стаж роботи – 40 років

 

В 1984 році  закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

В  1988 році отримала диплом про другу вищу освіту у Київському інституті патентознавства.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування аліментарної корекції антиоксидантної недостатності процесів обміну, зумовленої дією радіації».

Відповідає за методичне забезпечення практичних занять для студентів 3 та 6 курсів медико-психологічного факультету .

Читає лекції для студентів різних факультетів, лікарям-інтернам.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю гігієна харчування.

Неодноразово підвищувала кваліфікацію  на профільних та суміжних кафедрах акредитованих вищих навчальних закладів (в тому числі – гігієні харчування НМАПО  імені П.Л.Шупіка,  фітотерапії та фармакогнозії, імунології,  загальної гігієни та екології, педагогіки та психології).

В 2007 році отримала міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації за фахом « Нутриціологія /дієтологія» на базі кафедри клінічної нутриціології Російського Університету дружби народів, Москва.

Автор 190 наукових  та навчально-методичних друкованих праць, серед яких 4 підручника,  4 авторських свідоцтв на винаходи,  5 патентів України,       4 галузевих раціоналізаторських пропозиції, 4 типових та 4 робочих навчальних програм з дисциплін «Гігієна та екологія» та  «Нутриціології» для студентів медичних факультетів, 5 ТУ на 24 нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення, 9 інформаційних листів.

Надає консультативну допомогу лікарям та пацієнтам, читає лекції у Центрі соціального захисту жінок, хворих на рак молочної залози; клієнтам страхової компанії «Провідна»; бере участь у програмах  на радіо.

Є консультантом 3 періодичних видань  в рубриках «Оздоровче харчування», «Поради спеціаліста», програм телебачення на каналах СТБ, «1+1», I Національний. Постійно публікує статті в рубриці «Bon appétit» журналу про здоров’я та здоровий спосіб життя клініки Healthy & Happy.

За сумлінну багаторічну роботу, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм та з нагоди дня медичного працівника отримала подяку київського міського голови.

 

 


  

  

 

 

Алексійчук Василь Дмитрович

доцент кафедри гігієни та екології №4

 

З жовтня 2016 року відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.

Закінчив з відзнакою медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  у 2011 році.

Занесений до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за вагомі успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі та громадському житті.

Є співавтором проекту Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини».

Захистив дисертаційну роботу на тему: «Гігієнічна оцінка особливостей впливу наночасток свинцю на організм та наукове обґрунтування заходів профілактики їх негативної дії».

Є автором та співавтором 32 друкованих робіт гігієнічних напрямків, які опубліковані в науково-періодичних виданнях України та матеріалах науково-практичних конференцій, 2 публікації входять до бази Scopus.

Є співавтором двох патентів на корисну модель, а саме: «Спосіб оцінки впливу наночастинок свинцю на ліпіди печінки експериментальних щурів» №76722 від 10.01.2013р., «Спосіб оцінки корекції метаболічних порушень ліпідів печінки та головного мозку експериментальних щурів після впливу наночасток свинцю» №75833 від 10.12.2012р.

Брав участь у проведенні досліджень раціону харчування студентів та ефективності аліментарної корекції з використанням дієтичних добавок в системі спеціальних методик вивчення харчового статусу методами групового тестування.

Постійно приймає участь у семінарах „Нутриціологічної школи” кафедри гігієни харчування з міжнародною участю.

Пройшов  курси підвищення кваліфікації викладачів «Психолого-педагогічні основи вищої педагогічної освіти»- 2013р.

Пройшов курси тематичного удосконалення «Актуальні питання гігієни харчування»-2014р., «Розробка та впровадження електронного та навчального контенту» -2014р.

В лютому 2017 року пройшов підготовку кандидатів в аудитори(технічний експерт) з оцінки відповідності лікеро-горілчаних та інших алкогольних напоїв.


 

 

 

 

Білоус Сергій Вікторович

Асистент кафедри гігієни та екології № 4.

 

Кандидат медичних наук (з 2017 р.).

 

Закінчив з відзнакою медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2012 році. Занесений до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за вагомі успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі та громадському житті.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу триазолпіримідинів в сучасних технологіях захисту винограду та овочевих культур» (2017 р.).

На кафедрі виконує обов’язки куратора дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів медичного факультету № 2. Відповідальний за дотримання техніки безпеки на кафедрі.

Є співавтором проекту Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

Є автором та співавтором 25 друкованих робіт гігієнічних напрямків, які опубліковані в науково-періодичних виданнях України та матеріалах науково-практичних конференцій

Є співавтором патенту на корисну модель «Спосіб визначення азотвмісних фунгіцидів у воді» № 102112 від 12.10.2015 р.

Брав участь у проведенні досліджень раціону харчування студентів та ефективності аліментарної корекції з використанням дієтичних добавок в системі спеціальних методик вивчення харчового статусу методами групового тестування.

Пройшов курси тематичного удосконалення «Актуальні питання гігієни харчування» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2014 р.) та цикл «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти (2015 р.).

Закінчив експрес-курс професійного вдосконалення Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів «Мистецтво лікування» і є дійсним членом асоціації превентивної та антиейджинг медицини (2016 р.).

Закінчив курси підвищення кваліфікації за темою: «Підготовка кандидатів в аудитори (технічних експертів) з оцінки відповідності харчової продукції та продовольчої сировини» у відокремленому структурному підрозділі «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2017 р.).

 

 

 

Єльцова Любов Борисівна

Асистент кафедри гігієни та екології №4

 

Відповідальна за виховну роботу кафедри, профорг кафедри, секретар кафедри.

 

Стаж роботи за фахом гігієна харчування – 15 років.

 

У 1992 році закінчила з відзнакою Вінницьке медичне училище імені Д.К. Заболотного. У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. 2001-2002роки – інтернатура за спеціальністю гігієна харчування.

З 2002 року працює на кафедрі гігієни харчування (гігієни та екології № 4 з 01.09.2017) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на посаді асистента кафедри.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Гігієна харчування» з 2014 року.

З 2002 року викладала та викладає дисципліни: «Гігієна та екологія», «Гігієна харчування», «Медицина надзвичайних ситуацій», «Цивільний захист», «Основи медичного забезпечення населення та військ», елективний курс «Нутриціологія» та курс за вибором «Організація лікувально-дієтичного харчування».

З 2004 року займається вивченням харчових статусів, раціонів студентів, проводить індивідуальні та групові класи по корекції харчових раціонів та корекції ессенціальних дефіцитів нутрієнтів у студентів-медиків. Є автором та співавтором 40 друкованих робіт гігієнічних напрямків, які опубліковані в науково-періодичних виданнях України та матеріалах науково-практичних конференцій, співавтором трьох типових навчальних програм з елективного курсу ”Нутриціологія” та “Гігієна та екологія”.

Співавтор підручників „Гігієна харчування з основами нутриціології” у 2 книгах, „Гігієна стоматологічних закладів” та Державних санітарних норм та правил „Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини”; методичних рекомендацій – „Первинна та вторинна профілактика аліментарно залежних захворювань”, „Профілактика гіподинамії та корекція режиму і характеру харчування у працівників локомотивних бригад”.

Постійно приймає участь у семінарах „Нутриціологічної школи” з міжнародною участю. Виступає на каналі Національного радіомовлення з 2010 року у рубриці „Ваше здоров’я”.

Бере участь як волонтер у благодійних програмах „Проти раку молочної залози” та „Проти насилля в сім’ї”.

Бере участь у щорічних науково-практичних конференціях „Сучасні аспекти раціонального харчування”, „Міжнародний день здорового травлення”, „Основи безпечного та збалансованого харчування”, симпозіумах для лікарів „Функціональна медицина та функціональне харчування в практиці лікаря. Інтегративні рішення синдрому хронічної втоми” та „Управление весом. Зависимости и резистентности” (по программе Института Функциональной медицины (США).

Є дійсним членом асоціації превентивної та антиейджинг медицини (з 2016 р.), асоціації «Громадське здоров’я» (з 2016 р.).

 


 

 

 

Яструб Андрій Михайлович

старший лаборант кафедри гігієни та екології №4

 

Відповідальний за постійний моніторинг та актуалізацію інформації кафедри гігієни та екології №4 на офіційному веб-сайті університету.

 

 

 

 

 

 

Гулай Тетяна Олександрівна
старший лаборант кафедри  гігієни та екології №4

 

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  у 2004 році.

 

Працює над дисертаційною роботою на тему «Комплексна гігієнічна оцінка сучасних технологій вирощування олійних культур».

 

Шлапак Любов Антонівна

лаборант  кафедри гігієни та екології №4

 

допомагає викладацькому складу в навчальному процесі.