НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Видавнича робота

Клiнiчна психофармакологiя. Навчальний посiбник.  О.К. Напрiєнко, М.В. Хайтович

 

 

 

 

 

Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматологанавчальний посібник / О.МБіловолЛ.РБоброннікова, I.I. Вакалюкта ін. ; за редО.МБіловола. — К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 296 с.

 

 

 

Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: навчальний посібник / I.ПМазурМ.ВХайтовичЛ.I. Голопихо. — К. : ВСВ«Медицина», 2018. — 376 с. + 6 c. кольорвкл.


 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ: навч. посіб. для підготовки до складання ліцензійного іспиту КРОК-2 «ФАРМАЦІЯ» / І.В. Андрущенко, І.О. Афанасьєва, В.О. Половинка, В.С. Потаскалова, О.А. Темірова, М.В. Хайтович; за редакцією М.В.Хайтовича. -Мультімедійне видавництво Стрельбицького, 2019.