НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Співробітники кафедри

Хайтович Микола Валентинович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор. Закінчив у 1986 році педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Після закінчення на базі Дитячої клінічної лікарні №6 м. Києва інтернатури у 1987-1989 роках працював дільничним педіатром в ДКЛ №2 м. Києва, у 1989-1994 роках лікарем-ординатором ревмокардіологічного відділення ДКЛ№6 м. Києва. З 1994 р. працював асистентом, з 2006 р. – доцентом , з 2011 року – професором кафедри педіатрії №4 НМУ. З 1 вересня 2014 року – завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Ефективність психотерапії та релаксаційною гімнастики в комплексному лікуванні вегетативних дисфункцій у дітей”, у 2006 році – докторську дисертацію на тему «Мітохондріальна недостатність у дітей з вегетативними дисфункціями: Діагностика та лікування». Наукові інтереси: фармакогенетика, кардіологія, дитяча кардіоревматологія та ендокринологія (вивчення ролі окисного стресу та молекулярно-генетичних механізмів розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 1 типу, метаболічного синдрому); соціальна педіатрія; дитяча нейропсихологія та психотерапія (соматоформні захворювання та можливості психологічних методів корекції). Індекс Гірша в Scopus – 3, Web of Science – 1, Google Scholar – 11. Orcid http://orcid.org/0000-0001-6412-3243.

Лікар-педіатр вищої категорії, лікар-психотерапевт. Цикл підвищення кваліфікації з педіатрії пройшов на базі НМАПО імені П.Л. Шупика (1997), отримав спеціалізацію з оториноларингології на робочому місці в дитячій клінічній лікарні (1989), з дитячої психіатрії на базі НМАПО імені П.Л. Шупика (1993), психотерапії на робочому місці у відділенні психотерапії Київського міського психоневрологічного диспансеру (1991, 1993) та на базі НМАПО імені П.Л. Шупика (2011); декілька разів на факультеті підвищення кваліфікації викладачів (1999, 2007, 2016, 2017, 2018), проходив стажування у секторі науки МОЗ України (2009). Пріоритетні напрямки практичної діяльності – лікування вегетативних дисфункцій та артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків, а також застосування психотерапевтичних методів. Використовує методи когнітивної терапії, арт-терапії, ігрової, сімейної, гіпносугестивної терапії тощо. Володіє методом електроенцефалографії, проводить нейропсихологічне дослідження. Є консультантом Київського міського Центру діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей. Під його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації, виконується 4 кандидатські дисертації. Автор і співавтор більше 300 наукових робіт (в т.ч. підручника, 8 навчальних посібників, 9 монографій), 43 винаходів. Член Вченої ради НМУ, Вченої ради фармацевтичного факультету, Центрального формулярного комітету МОЗ України, апробаційної ради з теоретичної медицини, апробаційної ради з фармацевтичних дисциплін, спеціалізованої ради Д 26.003.02 із спеціальності «Імунологія, алергологія, дерматовенерологія» та Д 05.600.04 із спеціальності «Педіатрія, інфекційні хвороби», редколегії журналів «Медична наука України», «Здоровье ребенка», «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології»,  «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Соціальна педіатрія та реабілітологія»,  Асоціації педіатрів України. Відзначений двома Почесними грамотами МОН України (2006, 2010), Почесною грамотою МОЗ України (2010) і Подякою Київського міського голови (2008), Почесною грамотою Київського міського голови (2017).

 

Пінський Леонід Леонідович – професор кафедри, доктор медичних наук, професор. Закінчив у 1990 році з відзнакою Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікар-лікувальник». У 1991 році захистив кандидатську, у 2006 році докторську дисертацію, пройшов шлях від асистента (1992 – 2005 р.р.), доцента (2005 – 2006 р.р.), професора кафедри (2007 – 2009 р.р.) до завідувача кафедрою внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету. З 1998 до 2002 року був стипендіатом Кабінету Міністрів України. Має почесне звання «Відмінник освіти України». Вчене звання професора кафедри внутрішніх хвороб та ендокринології було присвоєне у 2011 році. В 2015 році присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Пінський Л.Л. є автором більше 260 наукових робіт, в т.ч. 2 підручників з грифом МОЗ України, 6 монографій, а також 11 винаходів України та СРСР. Протягом 30 років був керівником студентського наукового товариства ДЗ «Луганський державний медичний університет», організатором Малої Медичної академії. Зараз виконує обов’язки завідувача відділу наукової роботи студентів Науково-дослідної частини НМУ імені О.О. Богомольця. Пінський Л.Л. є лікарем вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби», першої – з «Ендокринології» та «Клінічної імунології», працював протягом 5 років головним клінічним імунологом Луганського обласного управління охорони здоров’я, керівником гепатологічного центру Луганського обласного наркологічного диспансеру. Працює над спільним Україно-Американським проектом з надання терапевтичної телемедичної допомоги емігрантам із країн СНД в штаті Каліфорнія (США). Вільно володіє англійською мовою, викладає іноземним студентам.

 

 

 

Потаскалова Вікторія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. В 2000 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця. Потаскалова В.С. – лікар вищої кваліфікаційної категорії, має спеціалізацію з фахів «Терапія» (2001 р.), «Кардіологія» (2013 р.) та «Психотерапія» (2009 р.). В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю кардіологія на тему «Клініко-патофізіологічні особливості есенціальної гіпертензії у чоловіків за умов впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону». Є автором понад 60 наукових праць. Підвищення кваліфікації проходила: 2002 р. – ТУ з нефрології в Київській медичній академії ім. П.Л. Шупика; 2005 – ПАЦ на базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця по тематиці: «Вивчення особливостей діагностики та лікування ревматологічних захворювань у клініці внутрішніх хвороб»; 2007 – спеціалізація з основ озонотерапії на базі Інституту озонотерапії та медобладнання м. Харків; 2009 – НМАПО ім. Шупика, кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії. 2010 – НОУ ДПО «Институт психотерапии и клинической психологии», Москва. 2011-2012 – навчалась в Оксфорді, Великобританія, відділення когнітивно-поведінкової психотерапії. Відповідає за наукову роботу кафедри, медичнi факультети.

 

Трофімова Тетяна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 1989 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця, після закінчення аспірантури у 1993 – 1997 роках працювала лікарем-педіатром. З 1998 року працювала старшим лаборантом кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології, з 1999 р. – асистентом кафедри. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «фармакологія» на тему «Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії». Наукові інтереси: клінічна фармакологія лікарських засобів метаболічної дії, вікові аспекти та безпека застосування ліків, взаємодія лікарських засобів. Цикл підвищення кваліфікації з педіатрії пройшла на базі НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України у 2010 році, на факультеті підвищення кваліфікації викладачів у 2011 році. З 2015 року – доцент кафедри. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». Віповiдає за студентський науковий гурток, фармацевтичний факультет (заочна форма).

 

Афанасьєва Інна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1995 р. В 1997 році закінчила з відзнакою магістратуру, а в 2000 р. закінчила аспірантуру також з відзнакою. У вересні 2001 р. захистила дисертацію за темою “Стан серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу у дітей з патологією постави” та отримала в грудні того ж року наукову ступінь кандидата медичних наук. З 1 грудня 2000 року працювала асистентом кафедри педіатрії №4, з 1 вересня 2015 р. – асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Наукові інтереси: дитяча кардіологія, вертебрологія, клінічна фармакологія. Лікар-педіатр вищої категорії. Пройшла цикл підвищення кваліфікації з педіатрії на базі НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України у 2015 році. Пріоритетні напрямки практичної діяльності – лікування хворих дітей з вегетативними дисфункціями, при патології постави та при наявності проблем з хребтом, вікові особливості застосування ліків, взаємодія та побічна дія лікарських засобів. Володіє методом електронейроміографії. Є автором і співавтором більш ніж 30 наукових робіт, 3 винаходів. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри, медико-психологiчний факультет.

 

Половинка Владислав Олександрович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 році. У 2008 році отримав сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Акушерство та гінекологія». У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук із спеціальності «Акушерство та гінекологія» «Роль ранньої діагностики гемодинамічних порушень в генезі перинатальних ускладнень за умов загрози невиношування». Брав участь у з’їздах та науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів, де виступав з доповідями. У 2014 році пройшов атестацiю та отримав квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностi «Акушерство та гінекологія». З 2014 року – асистент кафедри. У 2016 роцi пройшов цикл пiдвищення кваліфікації в на базі Iнституту післядипломної освіти НМУ iменi О.О. Богомольця “Сучасна методика навчання у вищiй медичнiй освiтi”. Є автором понад 20 наукових праць. Вільно володіє англійською мовою. Відповідає за мiжнародну роботу кафедри, англомовну форму навчання, АСУ – електронний деканат.

 

Савельєва-Кулик Наталія Олександрівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. В 2005 р. закінчила медичний факультет Сумського державного університету за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2006 р. – закінчила факультет мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти за спеціальністю «Музика». В 2007 р. закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Педіатрія». Має спеціалізацію з фахів «Педіатрія» (2007 р.), «Санологія» (2010 р., 2016 р.) та «Психотерапія» (2018 р.). У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія на тему «Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції». В 2008-2010 рр. працювала за сумісництвом асистентом кафедри педіатрії післядипломної освіти Сумського державного університету; протягом 2010-2018 рр. – асистентом кафедри спортивної медицини та санології (з 2013 р. – кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини) НМАПО імені П.Л. Шупика. Підвищення кваліфікації проходила: 2008 р. – курс «Цветовая психология и арт-терапия шедеврами искусства» (Институт практической психологи «Иматон», Санкт-Петербург); 2009 р. – курс професійного удосконалення за напрямом «Общая музыкотерапия» (НИЦ музыкальной терапии и восстановительных технологий, Москва); 2011 р. – цикл ТУ «Інтегративна медицина: антигомотоксична терапія та немедикаментозна психосоматична гармонізація» (НМАПО імені П.Л. Шупика); 2016 р. – цикл ТУ «Теорія і методика навчання» (НМАПО імені П.Л. Шупика); 2018 р. – спеціалізація з психотерапії (НМАПО імені П.Л. Шупика). Є автором і співавтором близько 70 наукових праць, в тому числі навчальних посібників. Відповідає за сторінку кафедри в соціальній мережі Facebook.

 

 

Ткаченко Олександр Петрович – асистент кафедри. У 1980 році закінчив педіатричний факультет Алма-Атинського Державного медичного інституту. Після проходження у 1980-1981 роках інтернатури, працював лікарем в міській клінічній лікарні м. Талди-Курган та Центральній районній лікарні №1 Дарницького р-ну м. Києва. Ординатура: лікар-патологоанатом (1984-1986). Вивчав асоційовані вади розвитку ЦНС у дітей на базі відділу генетики науково-дослідного інституту педіатрії (Алма-Ата), досліджував кардіопротекторну активність лікарських засобів. Працює асистентом на кафедрі з 1995 року. Відповiдає за виховну роботу, стоматологiчний факультет, профорг кафедри.

 

 

 

Кисіль Надія Павлівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Закінчила з відзнакою у 1986 р. Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця. В 1986 р. за конкурсом була зарахована в клінічну ординатору на кафедру дитячої хірургії КМІ, де і навчалась до 1988 року. З 1988 по 2004 рік працювала дитячим хірургом відділення ургентної хірургії НДСЛ “ОХМАТДИТ”, з 2004 р. – завідувачем відділення гнійної хірургії. З 1994 р. кандидат медичних наук (тема дисертації: «Сучасні аспекти оперативного лікування вродженої аневризми внутрішніх яремних вен у дітей»). З 2014 р. асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Цикли підвищення кваліфікації проходила на кафедрі дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика. Наукові інтереси: раціональна антибактеріальна та протигрибкова терапія. Має 32 публікації, член Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів. У якості відповідального дослідника бере участь у міжнародних клінічних дослідженнях. Лікар вищої категорії. Працювала експертом Центральної етичної комісії України, з 2012 р. – Голова етичної комісії НДСЛ “ОХМАТДИТ”. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2011 р.).

 

Андрущенко Ірина Вікторівна – асистент кафедри, учений секретар ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» (за сумісництвом з 2007 року), кандидат медичних наук, старший науковий співробітник. Закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця у 1994 році, проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» 1994-1996 роки. Дільничний лікар-педіатр (1996-2000 рр.), клінічна ординатура за спеціальністю «Педіатрія» (2000-2002 рр.), старший лаборант, асистент кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця (2002-2007 рр.), учений секретар ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» (з 2007). З 2014 р. – асистент кафедри. Дисертаційна робота на здобуття вченого ступеня кандидат медичних наук «Клініко-інструментальні критерії діагностики комбінованих порушень ритму серця у дітей». Наукові інтереси: педіатрична кардіологія, педіатрична радіологія. Вища категорія за спеціальністю «Педіатрія», друга категорія за спеціальністю «Рентгенологія».

 

 

Кириченко Ірина Віталіївна – асистент кафедри, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Дитячої клінічної лікарні №6 Шевченківського району м. Києва (за сумісництвом). Закінчила у 1990 році Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця за фахом «Педіатрія». Працювала лікарем-педіатром у ДКЛ№6. У 2000 році закінчила клінічну ординатуру з педіатрії. У 2000 році отримала спеціалізацію з «Організації управління охорони здоров’я». З 2000 року і по теперішній час працює заступником головного лікаря з поліклінічної роботи Дитячої клінічної лікарні №6 Шевченківського району м. Києва, з 2014 р. – асистент кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії. Має вищу категорію з «Організації управління охорони здоров’я». Кириченко І.В. – автор і співавтор 8 друкованих наукових праць. Брала активну участь у дослідженнях ефективності та безпечності застосування лікарських засобів. Має досвід викладання клінічних дисциплін.

 

 

Темірова Олена Анатоліївна – асистент кафедри. У 2014 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію «Провізор». В 2015-2018 роках навчалася  в аспірантурі за спеціальністю «фармакологія» 14.03.05.,  працювала над кандидатською дисертацією на тему «Фармакологічне обґрунтування застосування N-ацетилцистеїну та мелатоніну при енцефалопатії внаслідок цукрового діабету 1 типу

З 01.10.2017 року працювала на 0,5 ставки а з 03.12.2018 на 1,0 ставки асистента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Темірова О.А. проводить практичні заняття із студентами медичних, стоматологічного, фармацевтичного факультетів.

Є автором і співавтором 7 статей. Темірова О.А. є членом товариства молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Виконує обов’язки секретаря  методичних нарад кафедри. На клінічній базі кафедри виконує консультативну роботу з питань фармацевтичної опіки.

 

Ситник Інна Миколаївна, – асистент кафедри

У 2013 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Фармація” та здобула кваліфікацію провізор, була рекомендована на наукову роботу. З 2013 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. З 2014 по 2017 роки навчалась в очній аспірантурі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. З 2015 року асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. Підготувала кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічне обґрунтування застосування N-ацетилцистеїну та лозартану при цукровому діабеті 1 типу». Автор 31 друкованої роботи, з них 2 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.