НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Олiмпiади та наукова робота студентiв


Студентка Шкіра Марина Миколаївна (29 група 5 курсу медичного факультету № 2 НМУ імені О.О. Богомольця) отримала диплом І ступеня на секції “Внутрішня медицина” XVI Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців “Актуальні питання сучасної медицини” (28-29 березня 2019 р., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) за доповідь (науковий керівник – доцент Потаскалова В.С.).

 

Студентка Кіриленко Вікторія отримала диплом за кращу роботу з фармакології, представлену на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт англійському мовою (4.04.2019, Київ) (науковий керівник – професор Хайтович М.В.)

 

На даний час виконуються дипломні роботи:

Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи Науковий керівник
Кириленко Вікторія Обгрунтування фармакологічної нейропротекції при цукровому діабеті 1 типу Проф. Хайтович М.В.
Кривой Ігор Ігорович Персоналізоване лікування артеріальної гіпертензії Доц. Потаскалова В.С.
Сиз Олена Юріївна Фармакологічна корекція остеопенічного синдрому у дітей з патологією постави Доц. Афанасьєва І.О.