НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

План роботи кафедри на рiк

План навчально-методичних засiдань кафедри

Розподiл лекцiйних потокiв та академiчних груп мiж викладачами

Робочi програми з дисциплiн

 

Вiдеолекції професора Хайтовича М.В.:

– Фармакокінетика: етапи, параметри – клінічне значення
– Основні принципи фармакодинаміки – клінічне значення
– Фармакокінетична взаємодія лікарських засобів
– Несприятливі побічні реакції на лікарські засоби
– Клінічна фармакогенетика
– Основи раціональної антибактеріальної терапії

 

Положення про кафедру