НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Наукова робота

 

 • Відповідальний співробітник – асистент Ситник Інна Миколаївна, к.фарм.н., innasytnik10@gmail.com)
 • Основні напрямки роботи:
  Фармакогенетика антигіпертензивних лікарських засобів;
  Розробка фармакологічних напрямів органопротекція при цукровому діабеті 1 типу
 • Науково-дослідні роботи:

Удосконалення діагностики та профілактики розвитку ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію на основі визначення рівня про- й антиатерогенних цитокінів, реєстрації сигнальних молекул і розробки методів корекції системного імунного запалення, ендотеліальної дисфункції, жорсткості артерій (0116U004902), 2015-2017

Вивчити механізми розвитку кардіоміопатії при цукровому діабеті 1 типу та оптимізувати схему фармакологічної корекції (0115U000913), 2015-2017

Морфофункціональні особливості життєвоважливих органів при артеріальній гіпертензії у віковому аспекті та можливості фармакологічної корекції (експериментально-клінічне дослідження) (0115U000912), 2015-2017

Розробка та впровадження методів лікування первинної артеріальної гіпертензії на основі фармакогенетики антигіпертензивних лікарських засобів (0115U001085), 2015-2018

Фармакологічна органопротекція  при цукровому діабеті 1 типу (0116U004221), 2016-2019

Розробка та впровадження нових методів фармакотерапії захворювань серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату (0118U100389), 2019-2021

 

Співробітники кафедри брали участь у розробці комп’ютерних програм для смартфонів з індивідуалізації фармакотерапії артеріальної гіпертензії та антибіотикотерапії.

Безкоштовно скачати програми можна за адресою

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sample.hypertension

Методичні рекомендації «Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків»

 

Публікації співробітників кафедри у виданнях Scopus та за кордоном за останні 5 років

 • Misiura, O., Khaitovych, M. Personality factors that reduce the quality of life in adolescents with primary arterial hypertension. Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology. 2018. 2.
 • Пранік Н.Б., Гончаров С.В., Гур´янова В.Л., Майданник В.Г., Хайтович М.В., Мойбенко О.О., Досенко В.Є. Аналіз асоціації між 11 однонуклеотидними поліморфізмами та рівнем ендотелійзалежної вазодилатації у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. Фізіологічний журнал. 2016, 62 (10): 53-62.
 • Goncharov SV1, Gurianova VL2, Stroy DO2, Drevytska TI2, Kaplinskii SP2, Nastenko EA2, Litvinenko M2, Terletskiy RV2, Khaitovych MV2, Moibenko OO2, Dosenko VE2. Genetic predisposition to essential hypertension in children: analysis of 17 single nucleotide polymorphisms. Fiziol Zh. 2013;59(6):12-24.
 • VS Potaskalova, NV Khaitovych, MN Seliuk, AP Burlaka, NN Kozachok, …The role of epigenetic factors by men with arterial hypertension in the formation of disorders of the central nervous system. EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 20, 500-500.
 • VS Potaskalova, MM Seliuk, MV Khaitovych, AP Burlaka, MM Kozachok. P80mitochondrial dysfunction and nitric oxide levels in men with hypertension exposure of electromagnetic radiation at microwave frequencies. Cardiovascular Research 114 (suppl_1), S21-S22.
 • ЛЛ Пинский, НВ Хайтович, НА Овчаренко, АВ Ковешников, ТН Радченко. Влияние антидепрессантов на биохимические показатели крови у пациентов с опиоидной зависимостью, сочетанной с хроническим гепатитом С. Гепатология и гастроентерологія. 2018; 2: 171-176. http://elib.grsmu.by/bitstream/handle/files/9016/171-176z.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Temirova, M Khaitovych, A Burlaka, A Vovk. Редокс-залежні механізми нейропротекції головного мозку щурів із експериментальним цукровим діабетом. ScienceRise. Pharmaceutical Science, 2018. 5 (15): 39-46
 • MV Khaitovych, AP Burlaka, VS Potaskalova. Epigenetics of Arterial Hypertension. International Journal of Physiology and Pathophysiology 2018. 9 (2).
 • VS Potaskalova, NV Khaitovych. Аrterial hypertension and depression: personalize the treatment. International Scientific and Practical Conference World science 3 (2), 16-18
 • I Sytnyk, A Burlaka, A Vovk, M Khaitovych. Дослідження супероксид-та NO-залежних механізмів протекції N-ацетилцистеїну та лозартану в аорті та печінці щурів із стрептозотоцин-індукованим цурковим діабетом. ScienceRise. Pharmaceutical Science,2017. 18: 25-31
 • NB Pranik, SV Goncharov, VL Gurianova, VG Maidannik, MV Khaitovych, ASSOSIATION ANALYSYS OF 11 POLYMORPHISMS OF SNPS WITH ENDOTHELIUM DEPENDENT VASODILATATION IN CHILDREN WITH DIABETES MELLITUS TYPE 1. Fiziolohichnyi zhurnal. 2017. 62 (1), 43-52

 

Видавнича діяльність

(підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси)

 

 • Монографії
 1. Резниченко Ю.Г., Хайтович Н.В., Славкин Ю.Л. Коррекция нарушений сна у детей К.: Arterium, 2014.96 с.
 2. Тромбоэмболия легочной артерии / Ф.С. Глумчер, В.Г. Мишалов, А.С. Никоненко, … В.С. Потаскалова и др. // К.: Издательский дом Заславский А.Ю., 2016. – 524с. ISBN 978-617-632-066-1.
 3. Радченко Т.М., Сосін І.К., Овчаренко М.О., Мішиєв В.Д., Пінський Л.Л. / Опіоїдна залежность у жінок з коморбідною патологією щитоподібної залози: монографія / за ред. д.мед.н., проф. І.К. Сосіна– Харків : ХНМУ, 2019. – 140 с.
 4. Ніженковська І.В., Хайтович М.В. Державний формуляр лікарських засобів (випуск 11). Наказ МОЗ України від 18.04.2019 №892
 5. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Потаскалова В.С. Лікар, науковець, педагог – до 90 річчя від дня народження О.Й.Грицюка // К.: « КІМ»,-2014.-159с. ISBN 978-966-1547-74-1
 • Підручники

Эндокринология: учебник для студ. высших мед. учеб. Заведений. Авторы: П. Н. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. И. Комиссаренко, А. М. Приступюк, Е. В. Большова, Б. М. Венцковский, И. Б. Венцковская, М. В. Власенко, Н. В. Гульчий, Г. Д. Жабоедов, И. В. Комиссаренко, Е. В. Лучицкий, В. Г. Майданник, В. З. Нетяженко, Н. В. Пашковская, Т. А. Перцева, Л. Л. Пинский, В. П. Пишак, А. С. Прилуцкий, А. Г. Резников, А. А. Сергиенко, Н. В. Скрипник, Р. Л. Скрипник, П. Д. Фомин, В. И. Цымбалюк, Е. Н. Шепетько./ Под редакцией Заслуженного деятеля науки и техники Украины профессора П.М. Боднара / Издание второе переработанное и дополненное. – Винница: Новая книга. – 2015. – 496 с.

 

 • Навчальні посібники
 1. Напрєєнко О.К., Хайтович М.В. Клінічна психофармакологія / навчальний посібник для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016 – 174 с.

 

 1. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК-2. Фармація (Навчальне видання. – Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Київ, 2016. ( Голопихо Л.І.)

 

 1. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: навчальний посібник / I.П. Мазур, М.В. Хайтович, Л.I. Голопихо. — К. : ВСВ«Медицина», 2018. — 376 с. + 6 c. кольор. вкл.

 

 1. Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога: навчальний посібник / О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, I.I. Вакалюкта ін. ; за ред. О.М. Біловола. — К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 296 с.

 

 1. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: навчальний посібник  2 видання/ I.П. Мазур, М.В. Хайтович, Л.I. Голопихо. — К. : ВСВ «Медицина», 2019. — 376 с. + 6 c. кольор. вкл.

 

 1. М.В. Хайтович, І.В. Андрущенко, І.О. Афанасьєва, В.О. Половинка, В.С. Потаскалова, О.А. Темірова, Тестові завдання з клінічної фармації. Електронний посібник /за ред. проф. Хайтовича М.В. – Мультімедійне видавництво Стрельбицького, 2019. 142 с.

 

 

Клiнiчна психофармакологiя. Навчальний посiбник.  О.К. Напрiєнко, М.В. Хайтович

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ: навч. посіб. для підготовки до складання ліцензійного іспиту КРОК-2 «ФАРМАЦІЯ» / І.В. Андрущенко, І.О. Афанасьєва, В.О. Половинка, В.С. Потаскалова, О.А. Темірова, М.В. Хайтович; за редакцією М.В.Хайтовича. -Мультімедійне видавництво Стрельбицького, 2019.

 

Винаходи

 

 1. Колесова Н.А., Хайтович М.В., Брюзгіна Т.С. та ін. Спосіб оцінки ліпідних порушень у крові щурів за коразолової моделі судомного синдрому. Патент на корисну модель №89176 . – 2014.
 2. Колесова Н.А., Хайтович М.В., Брюзгіна Т.С. та ін.  Спосіб визначення порушень ліпідного метаболізму у крові та нирках щурів за відтворення коразолової моделі судомного синдрому. Патент на корисну модель №89177 . – 2014.
 3. Майданник В.Г, Хайтович м.в., Глєбова Л.П. та ін. Спосіб діагностики артеріальної гіпертензії у підлітків із надлишковою масою тіла. Заявка № 201400890 від 31.01.14, Пат. 90902.
 4. Знаменська Т.К., Шевченко Л.І., Килимник Т.М., Чабан О.П., Куріліна Т.В., Жданович О.І. Спосіб ранньої та диференційної діагностики важкості перебігу вроджених пневмоній у доношених новонароджених. Патент України 91977 UA, МПК (2014.01) А 61 В 10/00 /ДУ “ІПАГ АМН України” –  № u 201401491; Заявл. 17.02.2014; Опубл. 25.07.2014. Бюл. № 14
 5. Майданник В.Г, Хайтович м.в., Філіппова О.В. Пристрій для оцінки стану периферичної нрвової системи хворих із цукровим діабетом. Патент на корисну модель №96032 . – 2015.
 6. Колесова Н.А., Хайтович М.В., Брюзгіна Т.С. та ін. Спосіб оцінки ефективності корекції ліпідних порушень в еритроцитах  крові щурів за коразолової моделі судомного синдрому. Патент на корисну модель №92943 . – 2014.
 7. Бичкова Н.Г., Бичков О.А., Хайтович М.В.Спосіб оцінки тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з метаболічним синдромом. Патент на корисну модель №87117 . – 2014.
 8. Бичкова Н.Г., Никула Т.Д., Бичков О.А., Хайтович М.В. Спосіб контролю ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з метаболічним синдромом. Патент на корисну модель №87114 . – 2014.
 9. Дикан І.М., Тарасюк Б.А., Андрущенко І.В., Березенко В.С., Палкіна І.С.Спосіб діагностики дифузного ураження нирок при аутосомно-рецисивній полікістозній хворобі нирок (АРПХН) у дітей та підлітків. Патент на корисну модель 100718 від 10.08.2015, бюлетень № 15
 10. Дикан І.М., Тарасюк Б.А., Гордієнко К.П., Логаніхіна К.Ю., Андрущенко І.В.Спосіб оцінки форм хронічного запалення підшлункової залози. Патент № 106518 від 25.04.2016, бюлетень № 8
 11. Хайтович М.В., Ситник І.М., Брюзгіна Т.С., Можеїтова О.А.Спосіб визначення ефективності корекції при експериментальному цукровому діабеті 1-го типу. Патент на корисну модель №105533 . – 2016.
 12. Хайтович М.В., Чекман І.С., Натрус Л.В., Ситник І.М., Ламазян Г.Р., Черновол П.А. Спосіб визначення антиоксидантної активності забарвлених рослинних екстрактів in vitro. Патенг № 106506 від 25.04.2016.
 13. Дикан І.М., Тарасюк Б.А., Гордиєнко К.П., Логаніхіна К.Ю., Андрущенко І.В. Удосконалення діагностики форм хронічного запалення підшлункової залози. Патент № 106518 від 25.04.2016, бюлетень № 8
 14. Дикан І.М., Тарасюк Б.А., Андрущенко І.В., Логаніхіна К.Ю., Гордиєнко К.П. Спосіб оцінки запальних та пухлинних захворювань підшлункової залози. Патент № 105989 від 11.04.2016, бюл. №7.
 15. Глазовська І.І., Андрущенко І.В., Жолнерук О.Я., Дикан І.М. Тарасюк Б.А.Спосіб комплексної діагностики краніоцеребральних проявів пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей та підлітків. Патент № 112292 від 12.12.2016, бюлетень № 23
 16. Дикан І.М., Федьків С.В., Кравчук Е.Ю., Андрущенко І.В., Корсак І.С.Спосіб оцінки кінцево-діастолічного об’єму лівого шлуночка у пацієнтів після стентування коронарних артерій. Патент № 119895 від 10.10.2017, бюлетень № 19.
 17. Афанасьєва І.О., Хайтович М.В., Андрущенко І.В., Євмінов В.В., Безгодов Т.В. Спосіб комплексної реабілітації пацієнтів з дистрофічно-дегенеративними захворюваннями хребта. Заявка u 2017 12667, від 20.12.2017. Рішення від 23.05.2018 № 13311/ЗУ/18
 18. Афанасьєва І.О., Євмінов В.В.Спосіб діагностики опорно-рухового апарату у дітей. Патент на корисну модель № 135078.
 19. Афанасьєва І.О., Хайтович М.В., Андрущенко І.В., Євмінов В.В., Куделя І.О. Спосіб діагностики серцево-судинної системи у дітей з патологією постави. Патент на корисну модель № 135079.