НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Наукова робота

Наукова робота кафедри присвячена розробці персоналізованих напрямів лікування артеріальної гіпертензії та цукрового діабету

Співробітники кафедри брали участь у розробці комп’ютерних програм для смартфонів з індивідуалізації фармакотерапії артеріальної гіпертензії та антибіотикотерапії.

Безкоштовно скачати програми можна за адресою

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sample.hypertension

Методичні рекомендації «Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків»

 

 

На даний час на кафедрі виконуються ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи:

 • Фармакоколо-гічна органопротекція при експериме-нтальному цукровому діабеті 1 типу, 0116U004221 (2016-2019)
 • Розробка та впровадження нових методів фармакотерапії захворювань серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату, 0118U100389 (2019-2021)

 

Публікації співробітників кафедри у виданнях Scopus та за кордоном за останні 5 років

 • Misiura, O., Khaitovych, M. Personality factors that reduce the quality of life in adolescents with primary arterial hypertension. Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology. 2018. 2.
 • Пранік Н.Б., Гончаров С.В., Гур´янова В.Л., Майданник В.Г., Хайтович М.В., Мойбенко О.О., Досенко В.Є. Аналіз асоціації між 11 однонуклеотидними поліморфізмами та рівнем ендотелійзалежної вазодилатації у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. Фізіологічний журнал. 2016, 62 (10): 53-62.
 • Goncharov SV1, Gurianova VL2, Stroy DO2, Drevytska TI2, Kaplinskii SP2, Nastenko EA2, Litvinenko M2, Terletskiy RV2, Khaitovych MV2, Moibenko OO2, Dosenko VE2. Genetic predisposition to essential hypertension in children: analysis of 17 single nucleotide polymorphisms. Fiziol Zh. 2013;59(6):12-24.
 • VS Potaskalova, NV Khaitovych, MN Seliuk, AP Burlaka, NN Kozachok, …The role of epigenetic factors by men with arterial hypertension in the formation of disorders of the central nervous system. EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 20, 500-500.
 • VS Potaskalova, MM Seliuk, MV Khaitovych, AP Burlaka, MM Kozachok. P80mitochondrial dysfunction and nitric oxide levels in men with hypertension exposure of electromagnetic radiation at microwave frequencies. Cardiovascular Research 114 (suppl_1), S21-S22.
 • ЛЛ Пинский, НВ Хайтович, НА Овчаренко, АВ Ковешников, ТН Радченко. Влияние антидепрессантов на биохимические показатели крови у пациентов с опиоидной зависимостью, сочетанной с хроническим гепатитом С. Гепатология и гастроентерологія. 2018; 2: 171-176. http://elib.grsmu.by/bitstream/handle/files/9016/171-176z.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Temirova, M Khaitovych, A Burlaka, A Vovk. Редокс-залежні механізми нейропротекції головного мозку щурів із експериментальним цукровим діабетом. ScienceRise. Pharmaceutical Science, 2018. 5 (15): 39-46
 • MV Khaitovych, AP Burlaka, VS Potaskalova. Epigenetics of Arterial Hypertension. International Journal of Physiology and Pathophysiology 2018. 9 (2).
 • VS Potaskalova, NV Khaitovych. Аrterial hypertension and depression: personalize the treatment. International Scientific and Practical Conference World science 3 (2), 16-18
 • I Sytnyk, A Burlaka, A Vovk, M Khaitovych. Дослідження супероксид-та NO-залежних механізмів протекції N-ацетилцистеїну та лозартану в аорті та печінці щурів із стрептозотоцин-індукованим цурковим діабетом. ScienceRise. Pharmaceutical Science,2017. 18: 25-31
 • NB Pranik, SV Goncharov, VL Gurianova, VG Maidannik, MV Khaitovych, ASSOSIATION ANALYSYS OF 11 POLYMORPHISMS OF SNPS WITH ENDOTHELIUM DEPENDENT VASODILATATION IN CHILDREN WITH DIABETES MELLITUS TYPE 1. Fiziolohichnyi zhurnal. 2017. 62 (1), 43-52