НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Інформація для студентів

 

 

 

САЙТ КАФЕДРИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТУДЕНТАМИ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

 

 

Регламент, критерії оцінювання, теоретичні питання та практичні навички до дистанційної Держатестації 2020
Регламент, критерии оценки, теоретические вопросы и практические навыки дистанционной Госаттестации 2020
Regulations, evaluation criteria, theoretical questions and practical skills for remote State Exam 2020
>>>>>

 

 

 

Контакти викладачiв

 

 

2019-2020 н.р.

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

Робочий навчальний план лекцій та практичних занять дистанційної форми навчання та самостійної роботи студентів на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації з 12.03.2020 по 3.04.2020

 

Графік чергувань викладачів кафедри

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ НА 2019-2020 Н.Р.

Графік взаємовідвідувань

Графік консультацій

Комісія з прийому перескладання ПМК

Графік проведення повторного вивчення нашої дисципліни

Приклади виписування рецептiв

 

 

МЕДИЧНІ ФАКУЛЬТЕТИ

Тематичний план

Регламент поточний

Регламент підсумковий

Робочий зошит

Перелік тестових завдань

Перелік ситуаційних задач

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 4 курс

Тематичний план
Регламент поточний
Регламент 
підсумковий
Робочий зошит

Перелік тестових завдань

Перелік ситуаційних задач

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 5 курс

Тематичний план

Регламент поточний

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Тематичний план

Регламент поточний

Регламент кінцевий

Робочий зошит модуль 3

Робочий зошит навчальна практика

Перелік тестових завдань

Перелік ситуаційних задач

 

РУССКИЙ ЯЗЫК

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КАФЕДРЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

график открытых лекций и взаимных и контрольных посещений

график проведения консультаций

 

МЕДИЦИНСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

Регламент текущий

Регламент итоговый

Рабочая тетрадь

Перечень тестовых заданий

Перечень ситуационных задач

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 4 курс

Регламент текущий

Регламент итоговый

Рабочая тетрадь

Перечень тестовых заданий

Перечень ситуационных задач

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 5 курс

Регламент текущий

Регламент итоговый

Рабочая тетрадь

Перечень тестовых заданий

Перечень ситуационных задач

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Регламент текущий

Регламент итоговый

Рабочая тетрадь модуль 3

Рабочая тетрадь учебная практика

Перечень тестовых заданий

Перечень ситуационных задач

 

ENGLISH

SCHEDULE OF THE DEPARTMENT OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND CLINICAL PHARMACY FOR 2018-2019

Calendar Schedule of open lectures and mutual and control visits

Schedule for consulting with teachers

Refresher course schedule

 

MEDICAL FACULTY

Regulation current

Regulation final

Workbook

List of tests and situational tasks

 

DENTISTRY FACULTY 4 year

Regulation current

Regulation final

Workbook

List of tests and situational tasks

 

DENTISTRY FACULTY 5 year

Regulation current

Regulation final

Workbook

List of tests and situational tasks

 

FACULTY OF PHARMACY

Regulation current

Regulation final

Workbook

Workbook Training Practice

List of tests

List of situational tasks