НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Історія кафедри

Кафедра бере початок від секції фармакогнозії та ботаніки кафедри фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, створеної у 1999 року. У 2002 році відповідно до наказу НМУ № 53 від 15.03.2002 р. було відкрито кафедру фармакогнозії та ботаніки, як самостійний підрозділ університету. На сьогодні кафедра є профільною та випускаючою на фармацевтичному факультеті. На кафедрі студентам викладають три базові фармацевтичні дисципліни: фармацевтичну ботаніку, фармакогнозію та ресурсознавство лікарських рослин, в також курс спеціалізації «Лікарські рослини та фітотерапія». Всі дисципліни та курси читають студентам фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання.

нп44

З 1999 р. по 2003 рік секцію фармакогнозії та ботаніки очолювала заслужений діяч науки та техніки України, лауреат премії Всесоюзної організації винахідників та раціоналізаторів серед жінок, доктор хімічних наук, професор Максютіна Ніна Павлівна, провідний вчений в галузі фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Працювала над розробкою 16 лікарських препаратів та більше 40 лікувально-профілактичних засобів, значна кількість з яких впроваджена у виробництво – плантаглюцид, пастінацин, бероксан, кверцетин, гранули кверцетину, корвітин для ін’єкцій, вітапектин, фітосорбент, тіліафлан, авена, серія медових желе з антиоксидантами, фітосорбін, бальзам «Софора» та ін. Автор понад 360 наукових праць серед яких 8 монографій, 2 довідника та 29 винаходів. Підготувала 5 докторів та 17 кандидатів наук.

 

 

 

 

5 З 2003 р. по 2012 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор Середа Петро Іванович. Він є автором понад 160 наукових робіт, в тому числі, 27 патентів, 4 навчальних посібників, 1 підручника. Коло наукових інтересів стосується проблем нейрофармакології та нейротоксикології, розроблення нових лікарських засобів природного походження, фундаментальних досліджень патогенезу захворювань нервової та ендокринної системи.

 

 

 

 

 

Мінарченко Валентина Миколаївна. Працює на кафедрі з 2002 року (за сумісництвом). З 2013 р. виконує обов’язки завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки, доктор біологічних наук, професор. Основний напрямок досліджень – різноманіття, використання та ресурси лікарських рослин. Захистила докторську дисертацію «Ресурси лікарських рослин України: диференціація, динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження» у 2012 р. Основні праці: «Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення)» (2005. – 324 с.), « Ресурсознавство. Лікарські рослини» (2014. – 214 с.)