НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Інформація для студентів

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

До уваги студентів заочної форми навчання!

 

У зв’язку з оголошенням карантину (згідно наказу № 151 від 12.03.2020) навчання з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, навчальної практики з фармацевтичної ботаніки, навчальної практики з фармакогнозії вирощування лікарських рослин будуть проводитися дистанційно в системі Neuron згідно Розкладу літньої навчально-залікової  сесії.

Оцінювання кожного заняття проводиться дистанційно в системі Neuron. Студент отримує позитивну оцінку за умови не менше 60% правильних відповідей. У разі отримання негативного результату студент має можливість повторити тестування.

До іспиту допускаються студенти, які здали контрольні роботи з позитивною оцінкою  і отримали позитивні оцінки (середній бал за курс не менше 60%) за тестуванням у системі Neuron згідно розкладу практичних занять.

 

60-75% – 3

76-90% – 4

91-100% – 5

 

Графік чергувань викладачів кафедри фармакогнозії та ботаніки з метою консультування самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін

 

Робочі навчальні плани на період карантину

 

РЕГЛАМЕНТИ СЕМЕСТРОВИХ ІСПИТІВ

 

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

 

Весняно-літній семестр 2019-2020

Календарно-тематичні плани на 2 семестр 2019-2020

Графік поточних консультацій

 

Осінньо-зимовий семестр 2019-2020

РОЗКЛАД 2019-2020

Регламенти поточного оцінювання та проведення кінцевого контролю

Плани на 1 семестр 2019-2020

Фармацевтична ботаніка – УКР

Фармакогнозія – УКР

Ресурсознавство лікарських рослин – УКР

Фармацевтическая ботаника – РОС

Фармакогнозия – РОС

Ресурсоведение лекарственных растений – РОС

 

 

КРОК-2

Підготовка до КРОК-1 (ЄДКІ) (Фармацевтична ботаніка)

Підготовка до КРОК-2 (Фармакогнозія)