НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

НОВИНИ

ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження), яка відбудеться

20-21 лютого 2020 року

на базі: Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (кафедра фармакогнозії та ботаніки), м. Київ, вул.Пушкінська,22.

 

До участі у конференції запрошуємо:

наукових та науково-педагогічних працівників наукових установ, закладів вищої освіти фармацевтичного, медичного, біологічного профілю, докторантів, аспірантів, студентів, співробітників фармацевтичних підприємств та громадських організацій.

Робочі мови конференції:

Українська, російська, англійська.

Форми участі у конференції:

  • Усна доповідь
  • Стендова доповідь
  • Заочна участь (лише публікація матеріалів)
  • Участь у конференції без доповіді

Термін подачі матеріалів:

Матеріали, оформлені згідно з вимогами, просимо надсилати до 20 листопада 2019 року (включно) на електронну адресу:

bogomoletc.planta@gmail.com

Електронна адреса відповідальних осіб за електронне видання:

к.фарм.н., доцент Аліна Юріївна Бутко

телефон: 0502364240, e-mail: butko.a.y@gmail.com

к.фарм.н Віталій Тарасович Підченко.

телефон: 0937670224, e-mail: pidchenkovitalii@gmail.com

 

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті конференції

https://planta-plus.com.ua/

Організаційний комітет

 

 

23 квітня 2019 року на кафедрі фармакогнозії та ботаніки була проведена університетська конференція «Дні фармацевтичної науки 2019».

До розгляду було представлено 5 доповідей студентами 3, 4 і 5-го курсів.

Для оцінювання рівня наукової роботи студентів було створено журі у складі:

  1. проф., д.б.н.,зав. каф. Мінарченко В.М.
  2. доцент, к.м.н. Ємельянова О.І.
  3. доцент, к.фарм.н. Афанасенко О.В.
  4. доцент, к.фарм.н. Ковальська Н.П.
  5. доцент, к.б.н., Кузнецова О.В.

Модератором секції була доцент кафедри, к.фарм.н. Бутко А.Ю.

Всі учасники продемонстрували високий рівень володіння матеріалом та чудову майстерність викладення дослідження.

Були висвітлені питання фармакогностичного аналізу лікарської рослинної сировини та проведені дослідження основних класів біологічно активних речовин.

За результатами оцінювання диплом І-го ступеню отримала студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Терешкіна Анастасія, тема доповіді –   «Фармакогностичне дослідження насіння шавлії іспанської  (Salvia Hispanica L.)» (науковий керівник доц. Чолак І.С.).

Диплом ІІ-го ступеня отримала студентка 4 курсу Костроміна Діана, тема доповіді – «Дослідження соку та водного настою лушпиння цибулі та часнику» (науковий керівник доц. Карпюк У.В.).

Диплом ІІІ-го ступеня отримала студентка 3 курсу англомовної форми навчання Narjes Armoon, тема доповіді – «Rose Damask (Rosa Damascene L.) and it’s uses in medicine» (науковий керівник доц. Карпюк У.В.).

Всі  учасники були нагороджені сертифікатами.

 

 

Завершення тримісячного науково-педагогічного стажування доцента кафедри фармакогнозії та ботаніки у Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University (Польща)

 

5 березня 2019 року доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки нашого університету Бутко Аліна Юріївна завершила програму тримісячного науково-педагогічного стажування, на яке була запрошена Вищою Школою Бізнесу – National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща).

Програма підвищення кваліфікації «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладача вищої школи» включала вивчення досвіду підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр, магістр, а саме: організацію навчального процесу і програми підготовки студентів на базі університету; інноваційні технології; наукове та інформаційне забезпечення навчального процесу; досвід наукової діяльності, наукові проекти та наукова робота. В рамках стажування відбулось прослуховування лекцій, відвідування семінарів, майстер-класів та іншої роботи згідно програми стажування. Під час стажування науковці вищих навчальних закладів різних країн поєднали очну та дистанційну форми навчання, програма включала 8 модулів та була розрахована на 12 кредитів ECTS (360 годин).

Результатом стажування стало отримання сертифікату про підвищення кваліфікації та підписання Меморандуму щодо співпраці в галузі вищої післядипломної освіти і науки між адміністрацією НМУ імені О.О. Богомольця та Вищої Школи Бізнесу – Національного Університету  Луіса.

Бутко А. Ю. вдячна керівництву університету за надану можливість участі в обміні педагогічним досвідом в рамках міжнародного стажування.

 

5 квітня 2017 року на кафедрі фармакогнозії і ботаніки фармацевтичного факультету відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2017».
Викладачі та студенти другого, третього і четвертого курсів зібралися для підведення підсумків студентської наукової роботи на кафедрі. З привітальним словом виступила декан фармацевтичного факультету доцент Тетяна Рева.
На конференції заслухано 13 доповідей студентів, серед них 2 англомовні. Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі за змістом, викладенням, науковою та практичною новизною доповідей і відповідями на запитання присутніх (за 10-бальною шкалою). Для окремих студентів це був перший виступ за результатами наукової роботи, але багато гуртківців вже мали подібний досвід, при цьому всі представили свої доповіді на високому науковому рівні, що викликало великий інтерес і багато запитань. Основною тематикою доповідей було висвітлення діагностичних особливостей лікарських рослин, їх різноманіття, поширення, фармакогностичного дослідження; використання в Україні та інших країнах світу.
Вперше були представлені роботи з вивчення ринку фітопрепаратів і лікарських рослин у їх складі, наведені дані з біотестування комплексних і монофітопрепаратів за допомогою еритроцитів людини та парамецій. Цікавим напрямком стало вивчення біологічно активних сполук грибів. Саме робота на тему: «Лікарські засоби грибного походження, їх характеристика та застосування» студентки 3 курсу Терешкіної Анастасії отримала диплом першого ступеня. За результатами незалежного оцінювання дипломи ІІ ступеня отримали: Галатенко Юлія (Гемаглютинуючі властивості деяких фітопрепаратів),Мирза Катерина (Дослідження токсичності фіточаїв з використанням методу біотестування на парамеціях) та Al-Janabi Hasan (The use of medicinal mushrooms as nutraceuticals and outlook);ІІІ ступеня: Біляєва Анастасія (Морфологічна характеристика окремих представників родини Fabaceae, як джерела існуючих або перспективних лікарських засобів), Долинська Софія (Лікарські рослини роду Polygala L. флори України: різноманіття, діагностичні особливості,поширення, цілющі властивості та використання) та Мельниченко Зоряна (Аналіз вітчизняного ринку лікарських зборів рослинного походження). Всім учасникам вручено сертифікати та дипломи. Студентам запропоновано продовжити розпочату наукову роботу на кафедрі фармакогнозії та ботаніки.img_4485 img_4488 img_4496 img_4503 img_4504 img_4507 img_4508
fullsizerender img_4515