НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Видавнича діяльність

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • «Біоорганічна та біологічна хімія” (для вітчизняних та іноземних , в тому числі англомовних студентів 1-2 курсів медичного,медико-психологічного та стоматологічного факультетів)
 • Елективнікурси:
  • Клінічна біохімія (для студентів IV курсу медичних факультетів)
  • Клінічна біохімія з лабораторною діагностикою (для студентів VI курсу медичних факультетів)

Кафедра є опорною з біоорганічної та біологічної хімії для медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів.

 

В підручнику викладений курс біологічної хімії відповідно до програми для студентів вищих медичнихнавчальних закладів: розглянута структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул – білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, вітамінів, нуклеотидів, інформаційних нуклеїнових кислот.

Губський Ю. І., 2000

 

 

 

 

 

 

 

Підручник містить систематизований викладкурсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищихмедичних навчальних закладів. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул – білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біологіїта генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції.

Губський Ю.І., 2007

 

 

 

 

Навчальний посібник «Біохімія в схемах» (2012 р.)

Автори: Скоробогатова З.М. (м. Донецьк),

Турсуновою Ю.Д. (м. Донецьк),

Матвієнко А.Г . (м. Донецьк) та інші.

 

 

Монографія присвячена актуальній проблемі: лікуванню деструктивноготуберкульозу легень та захист внутрішньіх органів (легень, печінки, селезінки , нирок) від неспецифічних уражень як проявів побічної дії.

Фещенко Ю.І., Гайова Л.В., Журило О.А., Плєнов С. М., 2012

Співробітниками кафедри були розроблені методичні рекомендації для студентів:

Навчально методичні посібники:

 

 

Колективомкафедрибулирозроблені   типові та робочінавчальніпрограми   з наступнихнавчальнихдисциплін:

 

Біологічна та біоорганічна хімія, спеціальність:

 • медична психологія

Біологічна та біоорганічна хімія, спеціальності   :

 • лікувальна справа
 • педіатрія
 • медико-профілактична справа

Клінічна біохімія, спеціальності:

• лікувальна справа,

• педіатрія,

• медико-профілактична справа

 

 

ЗБІРНИКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Підготовка до змістового модуля №2 «Загальні закономірності метаболізму вуглеводів, ліпідів, амінокислот» (трьома мовами)

РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 • Миронович Л.М. Тестові завдання з біоорганічної хімії: навчальний посібник / Сумськийдержавнийуніверситет, – м. Суми, – 2014 р.
 • Відгук на автореферат дисертації Хомутової Катерини Валеріївни „Фізико-хімічне моделювання процесів біомінералізації в організмі людини” на здобуття наукового ступеня кандидата біологіних наук за спеціальністю 14.01.32 – „медична біохімія”.
 • Відгук на автореферат дисертації Сеніна Сергія Андрійовича „Структурно-функціональний стан ліпідів клітин слизової оболонки шлунка та вироватки крові щурів за умов тривалої гіпоацидності” на здобуття наукового ступеня кандидата біологіних наук за спеціальністю 03.00.04 – „біохімія”.