НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник гуртка – завідувач кафедри, д. мед. н., професор Гайова Людмила Володимирівна (тел. (044) 454-39-20, e-mail: biochem-nmu@ukr.net).

 

Староста гуртка – Філіппов Андрій Тарасович, студент 7128 групи, медичний факультет № 1 (тел.  +380501663793, e-mail: andrey.filippo@gmail.com)

 

Історія гуртка

Студентський науковий гурток з біохімії був заснований у період 1894-1955 рр. завідувачем кафедри С. І. Винокуровим. З 1956 по 1976 рр. гуртком керував видатний науковець, доктор біологічний наук професор Є.Ф. Шамрай. Пізніше на їх базі було створено студентський науковий гурток кафедри біоорганічної та біологічної хімії (2014 р.).

 

Тематики гуртків

 • Вивчення біохімічних та фізико-хімічних властивостей фізіологічно-активних сполук метаболічної дії.
 • Вивчення фізіологічно-активних сполук (ФАС)-антиоксидантів та їх впливу на процеси в організмі людини.
 • Вивчення пероксидного окислення ліпідів в експерименті та клініці.
 • Вивчення патогенезу печінкової енцефалопатії при допечінковій портальній гіпертензії.
 • Молекулярна біохімія та генетика.
 • Біохімія почуттів.
 • Рідина, як частина нашого тіла.
 • Біохімія спорту.

 

Відомі гуртківці: доктор медичних наук, професор Юрій Володимирович Хмелевський, лауреат премії імені О.В. Палладіна НАН України, автор 210 наукових праць та член-кореспондент АМН України; заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії АМН України, доктор медичних наук, професор Ю. І. Губський, провідний вчений в галузі медичних біохімії, біохімічної фармакології та токсикології фізіологічно-активних сполук, автор більше 300 наукових робіт, в тому числі монографій, підручників, наукових довідників.

 

Засідання гуртка:

16 вересня 2019 р. – «Ферменти. Їх діагностика та патології»;

4 листопада 2019 р. – «Шкідливість наркотичних речовин. Їх біохімія та застосування у медицині.

 

Співпраця студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії з іншими гуртками:

 • тема засідання: «Біохімія дієт» спільно з гуртком дієтології КНУ іменні Тараса Шевченка, 26 листопада 2019 р.;
 • тема засідання: «SCARs Тяжкі форми токсикодермії» спільно з гуртком кафедри дерматології та венерології, 10 квітня 2019 р.;
 • тема засідання: «Пухлини. Їх біохімія. Взаємозв’язок мікроорганізмів з ними» спільно з гуртком кафедри мікробіології, вірусології та імунології, 25 квітня 2019 р.;
 • тема засідання: «Біохімічні та гігієнічні аспекти застосування пестицидів у сучасного світі» (22 травня 2019 р.) та «Біохімічні та гігієнічні аспекти застосування пестицидів у сучасного світі» (20 грудня 2018 р.) спільно з гуртком кафедри гігієни та екології №1.

 

Засідання С.Н.Г. кафедри біоорганічної та
біологічної хімії

 

10 квітня 2019 р. відбулось спільне засідання кафедр дерматології та верології і біоорганічної та біологічної хімії на тему “SCARs” або “Тяжкі форми токсикодермії”. Слухачі-старшокурсники уважно слухали нові досягнення у розумінні рідкісної та складної хвороби “SCARs”. Протягом засідання було
сказано про причини виникнення, які хімічні реакції відбуваються у таких пацієнтів та якими ліками слід лікувати їх. З доповідями виступили: Ткачишина Ксенія та Філіппов Андрій.

27 березня 2019 р. було проведено засідання виключно для першокурсників на тему “Підготовка до підсумкового модульного контролю”. За мету ми ставили узагальнити опрацьований на парах матеріал, щоб якомога більше студентів здали модуль з першого разу. З доповідями виступили: Бровко Ірина, Лозян Марія, Лебедь Єлизавета та Філіппов Андрій.

6 березня 2019 р. гуртківцями було прийнято рішення відійти від звичного формату засідань та спробувати пояснити студентам вже пройдений протягом пар матеріал. Тема – “Молекулярна біохімія та генетика”. Для більшого комфорту всім присутнім було запропоновано чай, печиво та цукерки. З
доповідями виступили: Вус Галина, Ільницька Любов, Філіппов Андрій та Ковальчук Анна.

27 лютого 2019 року відбулось засідання С.Н.Г. кафедри біоорганічної та біологічної хімії на тему “Біохімія почуттів”. Протягом засідання було розглянуто дружбу, кохання, статеві стосунки та злість виключно з хімічної точки зору. З доповідями виступили: Вус Галина, Ільницька Любов, Філіппов
Андрій, Кірдей Христина та Ковальчук Анна.

4 листопада 2018 р. відбулося засідання С. Н. Г. кафедри біоорганічної та біологічної хімії на тематику «Рідина, як частина нашого тіла». Було розглянуто наступні твердження: вода – найголовніша хімічна речовина нашого організму, воду неможливо замінити ні соками, ні солодкими газованими напоями, користь та шкода чаю та кави. З доповідями виступили студенти медичного факультету №1 Філіппов Андрій, Монсевич Елизавета, Гаращук
Данііл, Мартиненко Маргарита, Юзвенко Лілія, Шеремет Вікторія, Великохатній
Богдан, Стретович Наталія, Жук Анастасія.

26 листопада 2018р. відбулося спільне засідання С. Н. Г. кафедри біоорганічної та біологічної хімії та гурта дієтології Київського Національного Університету ім. Т. Г. Шевченка на тему «Біохімія дієт». На засіданні було розібрано користь та шкоду найпопулярніших дієт, зміну
гомеостазу людини при різкому переході на вегетеріанський раціон. Причини виникнення, біохімічний стан організму та клінічне лікування хвороб: анорексії, нервової булімії, орторексії. З доповідями виступили студенти медичного факультету №1 Філіппов Андрій, Вус Галина, Грузевич Сергій, Афанасенко Ярослава, Ільницька Любов, Онофрійчук Євген, Кірдей Христина. Також виступали студенти гуртка дієтології: Хоменко Марія, Помонаренко Діана, Постухова Юлія.

 

10 жовтня 2018 р. відбулося засідання С.Н.Г. кафедри біоорганічної та біологічної хімії на тематику «Біохімія спорту та що відбувається у нашому організмі при навантаженнях?». На гуртку були розглянуті питання:

важливість розминки з біохімічного погляду;

роль правильного харчування;
порівняння кардіо- та силових тренувань.
З доповідями виступили студенти медичного факультету № 1 Філіппов Андрій, Вус Галина, Кірдей Христина, Грузевич Сергій, Афанасенко Ярослава, Онофрійчук Євген, Ільницька Любов.

29 жовтня 2018 р. відбулося засідання С.Н.Г. кафедри біоорганічної та біологічної хімії на тематику «Заспокійливе. Їх дія на організм». На гуртку було розглянуто питання власне з біохімічої точки зору:

хімічні властивості седативних, антистрессових препаратів, антидепресантів, вплив рослинних
препаратів на центральну та периферійну нервову систему. Особливу увагу було приділено шкоді самолікуванні заспокійливими та використання їх без рекомендації лікаря.
З доповідями виступили студенти медичного факультету № 1 Філіппов Андрій, Вус Галина , Кірдей Христина, Грузевич Сергій, Афанасенко Ярослава, Онофрійчук Євген, Ільницька Любов.

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ «МЕДИЧНА БІОХІМІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ»

24.04.2018

19 квітня на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії відбулось засідання секції «Медична біохімія: теоретичні та клінічні аспекти» в рамках Квітневої Студентської Наукової Сесії. В основу заходу було покладено міждисциплінарний підхід, адже на засіданні були представлені доповіді від кафедр патологічної анатомії №1, акушерства та гінекології №2, акушерства та гінекології №3, кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології. Всього було заслухано 11 доповідей. Така кількість учасників свідчить про високий інтерес до актуальних медичних проблем та особливе місце медичної біохімії як дисципліни, що пов’язує теоретичні та практичні аспекти медицини.

Вітальним словом розпочала урочисту частину завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, доктор медичних наук, професор Гайова Людмила Володимирівна. До складу журі входили: Гайова Людмила Володимирівна, завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, доктор медичних наук, професор, науковий керівник студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії; Натрус Лариса Валентинівна, директор науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор; Захарцева Любов Михайлівна, завідувач кафедри патологічної анатомії №1, лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор; Привалко Елеонора Генадіївна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри біоорганічної та біологічної  хімії;

Потаскалова Вікторія Сергіївна, лікар вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації; Барбаш Артрем Григорович, староста студентського наукового гуртка  кафедри біологічної та біоорганічної хімії; Баран Сергій Зеновійович голова наукового відділу факультету підговки лікарів для Збройних Сил України староста студентського наукового гуртка  кафедри біологічної та біоорганічної хімії (2015-2018р).

Жваві, інформативні та грамотно оформлені виступи студентів були високо оцінені шановними гостями. Всі учасники були відзначені дипломами та сертифікатами.

Переможцями Квітневої студентської наукової сесії Секція: «Медична біохімія: теоретичні та клінічні аспекти» стали:

Диплом 1 ступеня Євтушок Вікторія Борисівна, 4 курс «Роль пролактину у розвитку гіпоменструального синдрому у молодих жінок»;

Диплом 2 ступеня Антонюк Юлія Володимирівна, 6 курс «Зв’язок рівня N-кінцевого pro-B натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка з несерцевою коморбідністю». Маміна Анна Володимирівна, 6 курс «Онкомаркери в клінічній практиці»;

Диплом 3 ступеня Рамазанова Діана Маджидівна, 5курс «Стан амінокислотного обміну у жінок з прогресуючою вагітністю та передчасними пологами»; Шатило Софія Сергіївна, 5 курс «Нутрігенетика та нутрігеноміка як сучасні напрямки медицини та генетики».

Кафедра біологічної та біоорганічної хімії висловлює щиру вдячність членам журі, учасникам та їхнім науковим керівникам за участь в організації і проведенні секційного засідання.

 

 

31 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

Тема: «НЕФЕРМЕНТАТИВНІ РЕАКЦІЇ В УТВОРЕННІ АНОМАЛЬНИХ ТКАНИН».

Доповідь прочитав Верьовка Сергій Володимирович, доктор біологічних наук, доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

 

 

30 ТРАВНЯ 2017 РОКУ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

30 травня 2017 р. відбулося засідання С.Н.Г. кафедри біоорганічної та біологічної хімії на інтегровану тематику «Хімічна безпека: біохімічний та гігієнічний аспекти». На гуртку були розглянуті питання: міжнародні підходи до класифікації та позначення небезпек; загальні аспекти біотрансформації ксенобіотиків; токсичність та біотрансформація деяких пестицидів та канцерогенних речовин.

З доповідями виступили асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Алла Іщенко, студенти медичного факультету № 2 Андрій Вячало, Галина Демент’єва, Олександра Тарасюк.

 

 

27.02.17 відбулось спільне засідання студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії та студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології №2. На засіданні було розглянуто синдром гіперандрогенії з точки зору біохімії, ендокринології та гінекологічної патології. З доповідями виступили староста гуртка біохімії Сергій Баран та староста гуртка акушерства і гінекології №2 Вікторія Євтушок.

77fly_az3pq

panqobmnyz4

xvc9xx4o71a

ziqlgvoib3q

5r4gpb_aodq

o8pwdziwwve

cgjf1laezrs

 

 

 

scopus

23.12.2016 о 11.00 в каб.618

Запрошуємо усіх бажаючих на лекцію:

Наукометрична база даних

SCOPUS

Доповідає кандидат біологічних наук Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії наук України

Тихонкова Ірина Олександрівна

Члени студентського наукового гуртка кафедри біологічної та біоорганічної хімії (завідувач кафедри – проф. Л.В.Гайова)  беруть активну участь при проведенні наукового експерименту в НДІ ЕКМ. Тісна взаємодія НДІ ЕКМ з кафедрою відбувається ще й  тому, що  НДІ ЕКМ є базою для викладання студентам 5 та 6 ріку навчання елективного курсу «Клінічна біохімія та лабораторна діагностика».

Студенти розбирають теоретичний матеріал у вигляді інтерактивних лекцій та знайомляться з роботою лабораторій при самостійному виконанні діагностичних досліджень.

Студенти молодших курсів знайомляться з діяльністю НДІ ЕКМ, спостерігаючи за процесом наукових досліджень. Найбільшу зацікавленість у них викликає сам хід експериментальної частини. .

«На всіх етапах виконання роботи ми активно залучаємо наших студентів. Такий підхід надає можливість підвищити у них рівень дослідницьких навичок та знань, зацікавленість в науці, виховати повагу до методичної наукової діяльності» – зауважує директор НДІ ЕКМ, професор Лариса Натрус.

 

 

 

Студентський гурток кафедри біоорганічної та біологічної хімії розпочав цикл засідань на онкологічну тематику.

30.11.16 року, в середу, відбулося перше засідання “Biochemical aspects of cancer”, яке було проведено англійською мовою.

 

 


26 жовтня 2016 року відбулось спільне засідання студентських наукових гуртків кафедри біоорганічної та біологічної хімії та кафедри офтальмології. Спільною темою для обговорення була «Діабетична ретинопатія».

Розпочала засідання д.м.н., проф., завідувач кафедри офтальмології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, Головний офтальмолог МОЗ України Вітовська Оксана Петрівна з темою доповіді «Шляхи профілактики сліпоти внаслідок діабету», наголосивши про актуальність даної проблеми в сучасному суспільстві.

Щодо біохімічних досліджень та патагонезу при діабетичній ретинопатії доповіла д.б.н., старший науковий співробітник  Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, професор Кучмеровська Тамара Муратівна з темою «Патогенетичні механізми розвитку діабетичної ретинопатії».

Також з доповідями виступили члени студентських наукових гуртків кафедри біоорганічної та біологічної хімії та кафедри офтальмології, зокрема була висвітлена тема діагностики та ускладнень при діабетичній ретинопатії.

Підсумовуючи спільне засідання гуртків, виступила завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, д.м.н., професор, науковий керівник гуртка Гайова Людмила Володимирівна, висловила подяку доповідачам та присутнім студентам та викладачам, яких надзвичайно зацікавила актуальність та проблематика діабетичної ретинопатії, яку розглядали в аспекті офтальмології та біохімії.

1-anons

dsc_0059

dsc_0072

dsc_0079

dsc_0130

dsc_0132

dsc_0307

dsc_0312

dsc_0322

dsc_0334

dsc_0410

dsc_0412

bh

Були проведені перші організаційні збори Студентського Наукового Центру медичного факультету №2. Це абсолютно новий проект, головна мета якого – це створення найбільш комфортних умов для наукової праці студентів. Це поєднання теоретичних знань із практичним їх застосуванням, проведення наукових експериментів під керівництвом наукових керівників та організація найрізноманітніших наукових заходів.

На засіданні виступила декан медичного факультету №2 Літвінова Наталя Юріївна, яка висловила цілковиту підтримку проекту та заохотила студентів усіх курсів займатися науковою діяльністю.

На зборах була обговорена концепція та структура Центру, до складу якого входять 5 студентсько-наукових гуртків: кафедри Оперативної хірургії та топографічної анатомії, кафедри Радіології та радіаційної медицини, кафедри Акушерства та гінекології №3, кафедри Біологічної та біоорганічної хімії та кафедри Анатомії людини.

Структура центру поділена на відділи, серед яких: інформаційний відділ, відділ дизайну, відділ програмного забезпечення, відділ фотографії, відділ “Експеримент”, відділ англійської мови, відділ поточних справ та відділ планування. Шляхом ініціативи студентів та подальшого відкритого голосування були обрані керівники цих відділів.

Серед керівників відділів були розробені цілі та задачі, що планують бути реалізованими найближчим часом.

Кожен студент має можливість взяти участь у цьому проекті. Приєднуйтесь)
Історія заснування

Гурток біологічної хімії був заснований, коли завідувачем кафедри був С. І . Винокуров (1944- 1955 р.).З 1956 по 1976 р. гуртком керував видатний науковець доктор біологічних наук професор Є.Ф.Шамрай Відомими гуртківцями були: доктор медичних наук , професор Юрій Володимирович Хмелевський , лауреат премії імені О. В . Палладіна НАН України , автор 210 наукових праць та член-кореспондент АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії АМН України, доктор медичних наук, професор Ю.І.Губський, провідний вчений в галузі медичної біохімії, біохімічної фармакології та токсикології фізіологічно-активних сполук, автор більше 300 наукових робіт, в тому числі монографій, підручників, наукових довідників. Пізніше на базі гуртка біохімії був створений гурток біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. В теперішній час працює гурток кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

Основні напрямки роботи гуртка :

Вивчення біохімічних та фізико-хімічних властивостей фізіологічно-активних сполук метаболічної дії

Вивчення фізіологічно-активних сполук(ФАС)-антиоксидантів та їх впливу на процеси в організмі людини

Вивчення пероксидного окислення ліпідів в експерименті та клініці.

Вивчення патогенезу печінкової енцефалопатії при допечінковій портальній гіпертензії.

Студенти активно приймають участь у виконанні науково-дослідної тематики кафедри щодо дослідження біохімії процесів мікросомального окислення, пероксидного окислення ліпідів, дії вільнорадикальних метаболітів ксенобіотиків, вивчення молекулярних механізмів пошкодження біомембран та лікувально-профілактичного застосування біоантиоксидантів.

Науково-дослідні бази кафедри – Інститут проблем патології НМУ ім. О.О.Богомольця, клінічні кафедри університету.

Гурток співпрацює з гуртком Лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології НМУ ім. О.О.Богомольця

Щоквартальні засідання гуртка відвідують студенти усіх факультетів НМУ ім. О.О.Богомольця. У програмі засідань-доповіді студентів щодо результатів їхніх експериментальних досліджень, а також обговорення та погодження літературних оглядів студентів, які можуть бути представленими на щорічних конференціях НМУ «Актуальні проблеми сучасної медицини» та « Міжнародна науково-практична конференція до всесвітнього дня здоров’я »

В теперішній час (2013-2014 учбовий рік) в студентському гуртку кафедри   біоорганічної та біологічної хімії працюють студенти 1-4 курсу.

 

Вовк А.О., Древетняк Я.В., Жук А.С., Заверюха Є.Ю., Ізмайлова О.Б., Канарський М.М., Кобилінський І.А., Дубенко Д.Є., Лазько Н.В., Лемко Т.І., Маміна А.В., Мельничук Я., Мохаммад Ханіфі А.Д., Небор І.Я, Олєйнікова Ю.О., Приліпко К.В., Терещенко Є.І., Тимчук Ю.С., Толіашвілі М.Д., Турук Л.С., Шапчук О.В., Швачкіна Г.С., Шумейко О.О., Білковська Ю.П., Бодашевський Б.А., Дудинець Ж.В., Довганюк Д.З., Єсип Н.В., Марчук М.С., Новосад Г.Т., Середа С.О., Симоненко А.Р., Цапяк К.С.

 

Зі студентами 1-2 курсу активно працює к.б.н., асистент О.Ф.Мисник та к.б.н., Л.В.Яніцька. В обговоренні робіт студентів 2 курсу з інтересом беруть участь викладачі – к.х.н., асистент Н.М.Юрженко, к.б.н., доцент А.Б.Гладчук. Науові інтереси студентів 3-4 курсу направляють – к.х.н., доцент О.В.Стеченко.

На засіданні наукового студентського гуртка кафедри в листопаді 2013 року обговорювалися доповіді студентів, які були при c в я чені питанням ензимодіагностики. Доповідали студенти 2 курсу Романюк І. та Терещенко Є. за темою «Роль ферментів у сучасній діагностиці». Із доповіддю про використання інгібіторів тирозинкінази в якості лікарських засобів при цукровому діабеті виступила Лемко Т.

Студенти, члени гуртка, проводять активну наукову роботу і регулярно доповідають на наукових студентських конференціях про власні наукові досягнення, періодично друкують результати своїх досліджень у фахових медичних виданнях.

 


Асистент Н.М.Юрженко зі студентами СНГ кафедри проводять оцінку результатів визначення гістаміну у пацієнтах з алергією флуоресцентним методом.


Виконання студентами визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові білих щурів при експериментальному гепатиті, який був модульований введенням тетрахлорметану.

План роботи гуртка на 201 4 -201 5 :

  • Пошук та вивчення впливу нових фізіологічно активних сполук на ферментативні процеси в діяльності серцево-судинної системи.
  • Пошуки можливостей співпраці з науково-дослідними базами інституту біохімії та інституту геронтології. Залучатення до гуртка та наукових конференцій студентів різних курсів та продовження роботи відповідно основних напрямків наукових досліджень.

Тези доповідей студентів-гуртківців 2013-2014

Вовк А.О. Простагландини та багатогранність їх функцій в організмі людини // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Волков А.С., Глинник С.В., Лужинская Е.Н., Боровко А.С. Прооксидантно-антиоксидантн s й статус м о зга, печени и крови кр ы с в возрастном аспекте// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Г ладун Д.В. Отримання фракції трипсиноподібних ферментів з тканини креветки// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Древетняк Я.В. Роль похідних піридину в сучасній медицині // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Жук А.С. Роль ліпопротеїдів низької щільності в розвитку серцево-судинних захворювань, методи їх контролю в терапії та екстракорпоральних методах лікування дисліпідемій// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Заверюха Є.Ю. Вітаміни та їх роль у житті вагітної жінки // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Зуйков С.А., Бакурова Е.М. Взаимосвязь обмена нуклеотидов с дисбалансом прооксидантной и антиоксидантной системами при раке желудка // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Ізмайлова О.Б. Статус хворого на синдром Марфана у суспільстві// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Канарський М.М. Кодеїн та його вплив на організм людини // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Кобилінський І.А, Дубенко Д.Є. Розвиток цукрового діабету у хворих з хронічним панкреатитом// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Козак Д.М. Нуклеазная активность микроорганизмов // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Лазько Н.В. Медична генетика, генетична медицина – прогноз на найближче майбутнє // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Лемко Т.І. Інгібітори тирозинкінази як нові засоби лікування діабету// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Маміна А.В. Кальцитонін – індукована діарея. Огляд літератури// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Мельничук Я. Біоетичні аспекти нанотехнологій і наномедицини// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Мохаммад Ханіфі А.Д. γ-токоферол – як інгібітор росту пухлинних клітин// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Мурланова К.С. Циркулюючі імунні комплекси різного молекулярного розміру у дітей, хворих на бронхіальну астму// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Небор І.Я. Канцерогенний вплив бензопіренів на організм людини// Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Олєйнікова Ю.О. Хвороби порушення орнітинового циклу // Матеріали науково-практичної конференції. І V (74) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.)

Приліпко К.В. Дослідження статевих гормонів у пацієнтів підліткового віку із захворюваннями кульшового суглоба// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Романюк І.Д., Терещенко Є.І. роль ферментів у сучасній діагностиці// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Ситник І.М. Сучасний підхід у дослідженні антиоксидантів// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Сорокін О.С. Вплив білкового екстракту зерен кави на агрегацію тромбоцитів// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Тимчук Ю.С. Хвороба Паркінсона. Діагностика, лікування, профілактика// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Толіашвілі М.Д. Методи сучасного промислового біосинтезу інсуліну// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Турук Л.С. Використання компонентів клітинної стінки бактерії сальмонели з метою лікування хвороби Альцгеймера// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Шевчук О.В. Туберкульоз – проблема світового значення// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Шумейко О.О. Біохімічні аспекти впливу алкоголю на канцерогенез// Матеріали науково-практичної конференції. І V ( 74 ) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 1 6 -1 8 жовтня 201 3 р.)

Білковська Ю.П. Хіміотерапія при онкологічних захворюваннях //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Бодашевський Б.А., Дудинець Ж.В. Біохімічні властивості ліпідів у ролі місцевого анестетика //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Довганюк Д.З., Єсип Н.В. Рання діагностика інфаркту міокарда за допомогою визначення вмісту серцевих гормонів //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Дудинець Ж. В. Біохімічний вплив окситоцину нв скорочення матки та його роль у продукції NO та H 2 O 2 //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Кобилінський І.А. Перфоративна виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, особливості діагностики та розвитку хвороби //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Маміна А. В. Лікування пріонних хвороб. Огляд літератури //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Марчук М. С. Визначення активності антиоксидантних ферментів в продуктах харчування – жовтках яєць деяких видів птиць //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Новосад Г. Т. Особливості діагностичних тв метаболічних розладів при дефіциті тиреотропного гормону //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Олєйнікова Ю. О. Вплив етанолу на розвиток цирозу //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Середа С. О. Доцільність використання антибіотиків в період вагітності //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Симоненко А.Р. Гайова Л.В. Роль сурфактанту в розвитку важкої дихальної недостатності в недоношених дітей //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Ситник І.М. Дослідження впливу доксорубіцину на ліпідний склад тканин нирок та головного мозку в експерименті //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Цапяк К.С. Поширеність цукрового діабету в місті Жовті Води Дніпропетровської області //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я. – 2014. – Спец. вип. №2.

Науково-практичний семінар
“ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”

 

На базі кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проведено І Відкритий науково-практичний семінар “ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”, який відбувся 19 березня 2015 року об в аудиторії №1 Фізико-хімічного навчального корпусу за адресою просп. Перемоги, 34.

 

На Семінарі у конкурсній програмі були заслухані доповіді членів студентського наукового гуртка кафедри кафедри біоорганічної та біологічної хімії, присвячені актуальним проблемам медичної біохімії.

Учасники Семінару одержали відповідні сертифікати про участь, а найкращі доповідачі були відзначені грамотами та похвальними грамотами за кращу доповідь.

Кращі доповіді були визначені колегіально членами журі за наступними критеріями:

п/п

Критерії оцінки

Шифр критерію

Шкала

оцінювання

1.

Відповідність змісту доповіді заявленій темі, її цілісність та композиційна гармонійність

К1

«композиція»

0; 5;…; 20

2.

Ступінь розкриття предмету дослідження, наявність узагальнень альтернативних теоретичних підходів в межах досліджуваної проблеми, обсяг та якість опрацьованих інформаційних джерел

Е2

«ерудиція»

0; 5;…; 20

3.

Наявність та обґрунтованість авторських розробок або пропозицій за досліджуваною проблемою, ступінь їх теоретичної значущості та практичної цінності

А3 «наукова новизна, актуальність»

0; 5;…; 20

4.

Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

П4

«презентативність»

0; 5;…; 20

5.

Ступінь зацікавлення, що викликала доповідь у науковому середовищі, наявність та характер коментарів на оприлюднені матеріали

Ц5

«цікавість»

0; 5;…; 20

РАЗОМ

Х

100

 

До складу журі конкурсу наукових доповідей Семінару увійшли: в.о. зав. кафедри біоорганічної та біологічної хімії, д.м.н., професор Л.В. Гайова (голова журі), доцент, к.б.н. А.Б. Гладчук, доцент, к.б.н. О.Ф. Мисник, доцент, к.х.н. З.М. Скоробогатова, асистент, к.х.н. Н.М. Юрженко, асистент, к.б.н. А.А. Бевза (секретар), та керівник студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії, асистент Г.Ю. Храпач.

 

Колегіальним рішенням членів журі почесними грамотами відзначено найкращі доповіді:

ВПЛИВ КРІОТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ КОРТИЗОЛУ В КРОВІ

THE EFFECT OF CRYOTHERAPY ON THE BLOOD CORTISOL LEVELS

Булатецька А.М. / Bulatetska A.M.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

ОПОЛІСКУВАЧІ ДЛЯ РОТА У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ РАКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

MOUTHWASH IN PREVENTION AND TREATMENT OF ORAL CANCER

Гайипова Д.Д. / Gaiypova D.D.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

Реплікація і протекція теломер

Replication and protection of telomeres

Мисинчук Н.І. / Mysynchuk N.I.

Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНИХ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ У НОВІТНІЙ ТЕРАПІЇ ПСОРІАЗУ ЗВИЧАЙНОГО

THE PROBLEMS OF SYNTHETIC CORTICOSTEROID USE IN CONTEMPORARY TREATMENT OF PSORIASIS VULGARIS

Плешакова О.В. / Pleshakova O.V.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ У ТРЕНУВАННІ КІКБОКСЕРІВ

EFFICACY OF SPORTS NUTRITION IN KICKBOXING

Плоткін Д.Р. / Plotkin D.R.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

Кращі доповіді, відзначені грамотами:

Генетичні аспекти схильності до цукрового діабету

Genetic aspects of predisposition to diabetes

Гусєва А.Є. / Guseva A.Y.

Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова

СУЧАСНІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

MODERN HEMOSTATIC AGENTS OF LOCAL ACTION

Дубенко Д.Є. / Dubenko D. Y .

Науковий керівник: к.х.н., ас. Н.М. Юрженко

Атеросклероз як системна патологія

Кречківська О.Р.

Науковий керівник: к.б.н., доц. О.Ф. Мисник

YKL­40 – НОВИЙ БІОМАРКЕР У ДІАГНОСТИЦІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ТА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

YKL­40 – A NEW BIOMARKER IN CARDIOVASCULAR AND CANCER DISEASES DIAGNOSTICS

Лазько Н.В. / Lazko N.V.

Науковий керівник: к.б.н., ас. А.А. Бевза

ВИВЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ 5-ФЛУОРУРАЦИЛУ МІЖ ЕРИТРОЦИТАМИ ТА ПЛАЗМОЮ КРОВІ

Солдатков І.Ю. / Soldatkov I. Y .

Науковий керівник: ас. М.А. Сташкевич

Молекулярно-клітинні механізми підвищення теплопродукції при захворюванні гіпертиреозом

Торосян Ншан

Науковий керівник: к.б.н., доц. А.Б. Гладчук

Учасники Семінару, відзначені сертифікатами за доповіді:

 

ВЕКТОРИЗАЦІЯ ІНГІБІТОРАМИ HLDE-­КІНАЗИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛІКІВ У КЛІТИНАХ ГРАМ­НЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ

VECTORIZATION BY HLDE-KINASE INHIBITORS TO INCR E ASE GRAM-NEGATIVE INTRACELLULAR DRUG CONCENTRATION

Макаренков М.А. / Makarenkov M.A.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

CУЧАСНІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ ТРОМБІНУ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

MODERN HEMOSTATIC COATINGS BASED ON TROMBIN: FUTURE PROSPECTS OF USE IN UKRAINE

Клименко В.О. / Klymenko V.O.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ АУТИЗМУ

BIOCHEMICAL ASPECTS IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Вантух Р.А. / Vantukh R.A.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

ВПЛИВ ЛАКТАТУ НА АДЕНОЗИНДЕЗАМІНАЗУ ПРИ ПЕРЕБІГУ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

THE INFLUENCE OF LACTATE ON ADENOSINEDEAMINASE IN CANCER DISEASES

Кекконен Є.Ю, Рудікова В.В. / E. Kekkonen, V. Rudikova

Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова

Інгібування ADA-опосередкованого метаболізму кордиципіну природніми субстанціями

Inhibition of adenosine deaminase ADA-mediated metabolism of cordycepin by natural substances

Ізмайлова О.Б. / Ismailova O.B.

Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова

Гомоцистеїн як фактор ризику ішемічної хвороби серця

Homocysteine as a risk factor for the ischaemic heart disease

Фещенко О.О. / Feshchenko O.O.

Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова

Найпоширеніша фальсифікація якості молока: метод вияву в домашніх умовах

Фоменко К.С., Лучко А.С.

Науковий керівник: к.б.н., ас. А.Г. Михайлова

Атеросклероз — своєрідний “чужий” у нашому організмі

Тураєва С.П.

Науковий керівник: к.б.н., доц. О.Ф. Мисник

Гепатит А та В у порівняльній характеристиці біохімії крові

Давидова В.С.

Науковий керівник: к.б.н., доц. О.Ф. Мисник

 

Щиро вітаємо переможців та учасників конкурсної програми

I Відкритого науково-практичного семінару

“ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”!

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії виражає подяку за активну участь у підготовці та проведенні I Відкритого науково-практичного семінару “ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ” : в.о. завідувача кафедри біоорганічної та біологічної хімії, професору, голові організаційного ком ітету Л.В. Гайовій, членам організаційного комітету — керівнику студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії, асистенту Г.Ю. Храпачу, доцентам З.М. Скоробогатовій, О.Ф. Мисник, А.Б. Гладчук, Л.В. Яніцькій, асистенту А.А. Бевзі.

Студентський науковий гурток кафедри біоорганічної та біологічної хімії запрошує до співпраці усіх охочих!

Контактна особа: керівник студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії, асистент кафедри Гліб Юрійович Храпач (поштова скринька: khrapach . g @ gmail . com )

 

Рисунок1

15-17 жовтня 2014 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця проходив VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини. Зокрема, на базі кафедри біоорганічної та біологічної хімії 16 жовтня було проведено засідання секції «Біологічна та біоорганічна хімія (BIC)».

 

 

0L3i6buUyto

До активної участі на секції було зареєстровано 8 учасників (з Києва, Харкова та Львова). Також у засіданні секції взяли участь вільні слухачі.

У якості членів журі були присутні завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, професор Л.В. Гайова (голова журі), професор кафедри А.Г. Матвієнко, доцент кафедри М.В. Зарицька та асистент кафедри Н.М. Юрженко.

 

IMG_3014

 

 

 

Секретарем секції був член СНТ імені О.А. Киселя студент 5 курсу Є.В. Костюченко.

IMG_3088

Серед заслуханих доповідей були обрані 4 найкращі:

IMG_3031

І місце («Ґран-прі»)   – «Біохімічний скринінг І і ІІ триместру вагітності» – Дубенко Дмитро Євгенійович (науковий керівник: к.х.н., ас. Юрженко Н.М., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра біоорганічної та біологічної хімії (зав. каф.: д.м.н., професор Л.В. Гайова), м. Київ, Україна);

IMG_3108

І місце – «Вплив тіаміну та окситіаміну на виживання клітин» – Костюченко Євгеній Вікторович (науковий керівник: к.б.н., доц. Л.В. Яніцька, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра біоорганічної та біологічної хімії (зав. каф.: д.м.н., проф. Л.В. Гайова), м. Київ, Україна);

IMG_3058

ІІ місце – «Біохімічні та морфологічні зміни при різних моделях експериментальної виразки шлунка у щурів» – Бобеляк Мар’ян Михайлович (науковий керівник – к.м.н., ас. Х.М. Насадюк, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра біохімії (зав.каф.: д.м.н., проф. О.Я. Скляров), м. Львів, Україна);

 

 

 

IMG_3115 IMG_3069

Журі під час обговорення робіт студентів.

IMG_3125

IІІ місце – «Вплив магнітної рідини на швидкість агрегації тромбоцитів» – Отчик Анна Євгеніївна (науковий керівник: к.б.н., доц. Т.В. Горбач, Харківський національний медичний університет, кафедра біологічної хімії (зав. каф.: д.м.н., д.б.н., проф. В.І. Жуков), м. Харків, Україна).

Усі чотири доповідачі були відзначені дипломами за найкращу наукову роботу.

Крім того, 17 жовтня член гуртка кафедри Є.В. Костюченко в рамках Конгресу провів майстер-клас «Гемоглобінометрія», де представив новітній спосіб неінвазивного визначення рівня гемоглобіну в крові за допомогою приладу, розробленого на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова. Учасники майстер-класу не лише ознайомилися з механізмом функціонування та методикою роботи з приладом, а й змогли самостійно вимірювати рівень гемоглобіну собі та всім присутнім.

IMG_3174

 

 

IMG_3154