НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наукова робота

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

  1. Gayova L. New possibilities of oat raw materials for investigation of biologically active components in therapy of experiment al diabetes /   Gayova, N. Yurzhenko, O. Mysnik // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2017. Vol. №5(9). – P. 14-20.

Результати: був розроблений більш економічно доцільний підхід до одержання фітокомплексу шляхом екстрагування соломи вівса з повним збереженням біологічно активних речовин. Жирно-кислотний склад фітокомплексу екстракту вівсяної соломи вивчався газовою хроматографією. Розглянуто склад фіто-комплексу екстракту соломи вівса за допомогою ядерно-магнітного резонансу.

 Показано можливість використання фітокомплексу з екстракту вівсяної соломи в дослі-дженні метаболізму ліпідів міокарда в експериментальних тварин з моделлю цукрового діабету.

 

  1. Obernikhina V.  Acceptor Properties of Purine and Pyrimidine Bases / N.V.  Obernikhina ,  L.V. Gayova, V. Shchodryi   // XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Spectroscopy of molecules and crystals, 20 – 25 September 2017.: accepted abstracts.- Kyiv,  2017. – P.127.