НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник – завідувач кафедри, д. мед. н., професор Гайова Людмила Володимирівна (тел. (044) 454-39-20, e-mail: biochem-nmu@ukr.net).

 

Основні напрями роботи:

 • дослідження біохімічних та фізико-хімічних властивостей фізіологічно-активних сполук метаболічної дії;
 • дослідження оксидативного стресу при експериментальному цукровому діабеті та його корекція;
 • біохімічні механізми гепатотоксичних реакцій у хворих на туберкульоз на фоні антимікобактеріальної терапії із застосуванням сучасних метаболічних та генетичних маркерів;
 • теоретичні та методичні засади викладання біологічної та біоорганічної хімії у вищих закладах медичної освіти.

 

Науково-дослідна робота:

2012–2014 рр. НДР «Вивчення біохімічних та фізико-хімічних властивостей фізіологічно-активних сполук метаболічної дії»;

2015–2017 рр. НДР «Дослідження оксидативного стресу при експериментальному цукровому діабеті та його корекція»;

2018–2020 рр. «Вивчити біохімічні механізми гепатотоксичних реакцій у хворих на туберкульоз на фоні антимікобактеріальної терапії із застосуванням сучасних метаболічних та генетичних маркерів», 0118U001215.

 

Видавнича діяльність:

 

У підручнику викладено курс біологічної хімії відповідно до програми для студентів закладів вищої медичної освіти: розглянута структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул – білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, вітамінів, нуклеотидів, інформаційних нуклеїнових кислот.

Губський Ю. І., 2000

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних навчальних закладів. В основному тексті підручника розглянуто структуру та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул – білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції.

Губський Ю.І., 2007

Навчальний посібник «Біохімія в схемах» (2012 р.)

Автори: Скоробогатова З.М. (м. Донецьк),

Турсуновою Ю.Д. (м. Донецьк),

Матвієнко А.Г . (м. Донецьк) та інші.

Посібник з біологічної хімії «Крок-1. Стоматологія»

За редакцією О. Я. Склярова, Л. В. Гайової

 

Навчальний посібник включає тестові завдання, що були представлені в екзаменаційних буклетах «Крок-1», затверджені базові тестові завдання центру тестування МОЗ України різних років, а також тести створені викладачами кафедр медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання згруповано за темами, до кожного тестового завдання наведена правильна відповідь та подано її обґрунтування.

Монографія присвячена актуальній проблемі: лікуванню деструктивного туберкульозу легень та захист внутрішніх органів (легень, печінки, селезінки, нирок) від неспецифічних уражень як проявів побічної дії.

Фещенко Ю.І., Гайова Л.В., Журило О.А., Плєнов С.  – М., 2012.

Співробітниками кафедри були розроблені методичні рекомендації для студентів:

Навчально методичні посібники:

Колективом кафедри були розроблені типові та робочі навчальні програми з наступних навчальних дисциплін:

Біологічна та біоорганічна хімія, спеціальність:

 • медична психологія

Біологічна та біоорганічна хімія, спеціальності:

 • лікувальна справа
 • педіатрія
 • медико-профілактична справа

Клінічна біохімія, спеціальності:

 • лікувальна справа,
 • педіатрія,
 • медико-профілактична справа

Збірники тестових завдань

Підготовка до змістового модуля №2 та №3 «Загальні закономірності метаболізму вуглеводів, ліпідів, амінокислот» та «Біохімія тканин та фізіологічних функцій» (трьома мовами)