НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Інформація для студентів

 

Інформація про перескладання іспиту з дисципліни “Біологічна та біоорганічна хімія”

Information about retake the exam in “Bioorganic and Biological chemistry”

 

 

 

 

Шановні студенти 1 та 2 курсів!

До виконання наказу НМУ імені О.О. Богомольця №151 від 11 березня 2020 року «Про оголошення карантину» на сайті кафедри біоорганічної та біологічної хімії у вкладці «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ»http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-bioorganic-biological-chemistry/informatsiya-dlya-studentiv-5/ розміщені необхідні матеріали для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання за всіма спеціальностями.

У разі виникнення запитань щодо роз’яснення навчального матеріалу звертатись до викладача групи в робочий час або у письмовій формі на електронну адресуbiochem-nmu@ukr.net

У разі виникнення необхідності консультації щодо теоретичного змісту матеріалу теми звертатись до відповідальних співробітників кафедри біоорганічної та біологічної хімії:

Назва теми(змістовий модуль) ПІБ відповідального співробітника кафедри Електронна адреса
Матеріал змістового модуля 1(україномовні студенти 1 курсу) Маллєр О.А. olena810@ukr.net
Матеріал змістового модуля 1(англомовні студенти 1 курсу) Горкуненко О.О. aylostra22@gmail.com
Гормональна регуляція метаболізму Базалюк Л.В. ermlyud@ukr.net
Біохімія ротової порожнини Ніжерадзе К.О. konsnizher@ukr.net
Біохімія крові Михайлова А.Г. alla1455@gmail.com
Біохімія печінки Іщенко А.А. ischenko.alla.a@gmail.com
Матеріал змістового модуля 3Гормональна регуляція метаболізму

Біохімія ротової порожнини

Біохімія крові

Біохімія печінки

(англомовні студенти 2 курсу)

Ніжерадзе К.О. konsnizher@ukr.net

 

Перевірка володіння знаннями з наведених у календарно-тематичних планах практичних занять періоду з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. буде проводитись на першому робочому тижні після закінчення карантину у вигляді контрольної роботи.

Бали нараховуватимуться у еквіваленті кількості

занять, опрацьованих вами дистанційно.

 

З повагою, кафедра біоорганічної та біологічної хімії

НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Регламент оцінювання

 

Регламент повторного поглибленого вивчення (ППВ) дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія»

 

Графік перескладання підсумкового контролю з дисципліни “Загальна біологічна хімія та біохімія рухової активності”

 

Графік взаємовідвідування лекцій викладачами

Графік взаємовідвідування практичних занять викладачами

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

 

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 курсу

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 курсу

 

Графік відпрацювання пропущених навчальних занять

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Materials to control work №3

 

Матеріали для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Змістовий модуль 1 (укр)  освітні програми: “Медицина”, “Стоматологія”, “Медична психологія”

Содержательный модуль 1 (рус) образовательные программы: “Медицина”, “Стоматология”

Conсeptual module 1(eng)

 

 

Змістовий модуль 2(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

225 Медична психологія

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

Підготовка до Контрольної роботи №2

 

 

Содержательный модуль 2(рус)

221 Стоматология

222 Медицина

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2

 

Conсeptual module 2(eng)

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

222  Medical

Materials to control work №2

 

 

Змістовий модуль 3(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

225 Медична психологія  

 

Содержательный модуль 3 (рус)

221 Стоматология

222 Медицина

 

Conсeptual module 3 (eng)

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

222  Medical

 

 

 

 

FMC-3 (English_speaking)

 

 

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (укр)

Ситуационные задачи ПМК 2 (рус)

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (англ)

 

Тести ПМК2 (укр)

Тести ПМК2 (рус)

Tests FMC 2 (eng)

 

Тестові питання для студентів стоматологічного факультету

Тестовые вопросы для студентов стоматологического факультета

 

Ситуацiйнi задачi до змістового модуля № 3 (для медичних факультетів, укр)

Ситуационные задачи к содержательному модулю № 3 (для медицинских факультетов,рус)

Situational tasks for the module № 3 (for medical faculties)

Ситуаційні задачі для стоматологічного факультету модуль 3

 

Тести до змістового модуля 3 (для медичних факультетів, укр)

Тести к содержательному модулю 3 (для медицинских факультов,рус)

Tests for the content module № 3 (for medical faculties)

 

 

FinBaseTestDentistry