НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Інформація для студентів

Регламент оцінювання

 

Регламент повторного поглибленого вивчення (ППВ) дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія»

 

Графік перескладання підсумкового контролю з дисципліни “Загальна біологічна хімія та біохімія рухової активності”

 

Графік взаємовідвідування лекцій викладачами

Графік взаємовідвідування практичних занять викладачами

 

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 курсу

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 курсу

 

Графік відпрацювання пропущених навчальних занять

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З “БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ”

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО «БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ»

Information to the biochemistry exam

 

МАТЕРІАЛИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Materials to control work №3

 

Матеріали для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Змістовий модуль 1 (укр)  освітні програми: “Медицина”, “Стоматологія”, “Медична психологія”

Содержательный модуль 1 (рус) образовательные программы: “Медицина”, “Стоматология”

Conсeptual module 1(eng)

 

 

Змістовий модуль 2(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

225 Медична психологія

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

Підготовка до Контрольної роботи №2

 

 

Содержательный модуль 2(рус)

221 Стоматология

222 Медицина

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2

 

Conсeptual module 2(eng)

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

222  Medical

Materials to control work №2

 

Змістовий модуль 3(укр)

Содержательный модуль 3(рус) 

FMC-3 (English_speaking)

 

 

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (укр)

Ситуационные задачи ПМК 2 (рус)

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (англ)

 

Тести ПМК2 (укр)

Тести ПМК2 (рус)

Tests FMC 2 (eng)

 

Тестові питання для студентів стоматологічного факультету

Тестовые вопросы для студентов стоматологического факультета

 

Ситуацiйнi задачi до змістового модуля № 3 (для медичних факультетів, укр)

Ситуационные задачи к содержательному модулю № 3 (для медицинских факультетов,рус)

Situational tasks for the module № 3 (for medical faculties)

Ситуаційні задачі для стоматологічного факультету модуль 3

 

Тести до змістового модуля 3 (для медичних факультетів, укр)

Тести к содержательному модулю 3 (для медицинских факультов,рус)

Tests for the content module № 3 (for medical faculties)

 

 

FinBaseTestDentistry