НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Інформація для студентів

 

Шановні студенти !
Матеріали лекцій розміщені в курсі “Біологічна та біоорганічна хімія” на ресурсі http://neuron.nmuofficial.com/

 

Інформація про перескладання іспиту з дисципліни “Біологічна та біоорганічна хімія”

Information about retake the exam in “Bioorganic and Biological chemistry”

 

 

Регламент оцінювання

 

Регламент повторного поглибленого вивчення (ППВ) дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія»

 

Графік перескладання підсумкового контролю з дисципліни “Загальна біологічна хімія та біохімія рухової активності”

 

Графік взаємовідвідування лекцій викладачами

Графік взаємовідвідування практичних занять викладачами

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

 

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 курсу

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 курсу

 

Графік відпрацювання пропущених навчальних занять

 

Матеріали для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Змістовий модуль 1 (укр)  освітні програми: “Медицина”, “Стоматологія”, “Медична психологія”

Содержательный модуль 1 (рус) образовательные программы: “Медицина”, “Стоматология”

Conсeptual module 1(eng)

 

 

Змістовий модуль 2(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

225 Медична психологія

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

Підготовка до Контрольної роботи №2

 

 

Содержательный модуль 2(рус)

221 Стоматология

222 Медицина

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2

 

Conсeptual module 2(eng)

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

222  Medical

Materials to control work №2

 

 

Змістовий модуль 3(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

225 Медична психологія  

 

Содержательный модуль 3 (рус)

221 Стоматология

222 Медицина

 

Conсeptual module 3 (eng)

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

222  Medical