НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Інформація для студентів

Регламент оцінювання

 

Інформація щодо перескладання іспиту з дисципліни “Біологічна та біоорганічна хімія”

 

Графік взаємовідвідування лекцій викладачами

Графік взаємовідвідування практичних занять викладачами

 

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 курсу

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 курсу

 

Графік відпрацювання пропущених навчальних занять

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З “БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ”

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО «БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ»

Information to the biochemistry exam

 

МАТЕРІАЛИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Materials to control work №3

 

Матеріали для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Змістовий модуль 1 (укр)  освітні програми: “Медицина”, “Стоматологія”, “Медична психологія”

Содержательный модуль 1 (рус) образовательные программы: “Медицина”, “Стоматология”

Conсeptual module 1(eng)

 

 

Змістовий модуль 2(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

225 Медична психологія

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

Підготовка до Контрольної роботи №2

 

 

Содержательный модуль 2(рус)

221 Стоматология

222 Медицина

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2

 

Conсeptual module 2(eng)

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

222  Medical

Materials to control work №2

 

Змістовий модуль 3(укр)

Содержательный модуль 3(рус) 

FMC-3 (English_speaking)

 

 

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (укр)

Ситуационные задачи ПМК 2 (рус)

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (англ)

 

Тести ПМК2 (укр)

Тести ПМК2 (рус)

Tests FMC 2 (eng)

 

Тестові питання для студентів стоматологічного факультету

Тестовые вопросы для студентов стоматологического факультета

 

Ситуацiйнi задачi до змістового модуля № 3 (для медичних факультетів, укр)

Ситуационные задачи к содержательному модулю № 3 (для медицинских факультетов,рус)

Situational tasks for the module № 3 (for medical faculties)

Ситуаційні задачі для стоматологічного факультету модуль 3

 

Тести до змістового модуля 3 (для медичних факультетів, укр)

Тести к содержательному модулю 3 (для медицинских факультов,рус)

Tests for the content module № 3 (for medical faculties)

 

 

FinBaseTestDentistry