НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра стоматології

Наукова робота

У 2015 – 2018рр. на кафедрі виконується науково – дослідна робота за темою:

«НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ».

Керівником наукової роботи є завідувач кафедри стоматології, д.мед.н., професор Антоненко Марина Юріївна, відповідальна – к.мед.н., доцент Зелінська Наталія Антонівна.

За мету науково-дослідної роботи покладено розробку і наукове обґрунтування нових методів діагностики, лікування і профілактики захворювань органів ротової порожнини.

При виконанні наукових досліджень кафедра співробітничає з наступними установами:

 • ДУ «Інститут геронтології імені Ю.Ф. Чеботарьова НАМН України»;
 • ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»;
 • ДУ «Інститут ортопедії і травматології НАМН України»;
 • Національний політехнічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»;
 • Одеський національний медичний університет МОЗ України, кафедра загальної стоматології;
 • Комунальний заклад київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»;
 • ТОВ «Іматекс-ЕСКО»

 

Результати, що очікуються:

 • визначити розповсюдженість основних стоматологічних захворювань у різних категорій населення;
 • розробити і науково обґрунтувати нові методи діагностики, лікування і профілактики захворювань зубів і слизової оболонки ротової порожнини, суглобово–м’язового апарату щелепно–лицевої ділянки;
 • удосконалити традиційні методи діагностики, лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань в осіб працездатного віку;
 • впровадити розроблені співробітниками кафедри удосконалення і пропозиції з діагностики, лікування і профілактики основних захворювань щелепно–лицевої ділянки.