НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра стоматології

Викладачі кафедри

Завідувач кафедри стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор АНТОНЕНКО Марина Юріївна у 1980 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, у 1980-1982 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ. З 1982 р. працювала лікарем стоматологічної поліклініки КМІ, у 1988 р. обрана на посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології, у 2004 р. – на посаду доцента, з березня 2013 р. призначена на посаду професора цієї ж кафедри.

У 1986 р. захистила кандидатську «Порушення слиновиділення при глосодинії: діагностика та лікування», у 2012 р. – докторську дисертацію «Сучасна стратегія профілактики захворювань пародонта в Україні».

З 1997 по 2004 р. – заступник декана стоматологічного факультету, секретар вченої ради стоматологічного факультету.

З березня 2004 р. вчений секретар університету, одночасно у період 2011 – 2012 рр. виконувала обов’язки проректора з наукової роботи.

В жовтні 2012 р. обрана на посаду проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи.

Науково-педагогічний стаж складає 26 років.

Є членом Вченої ради Університету, спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 26.003.05, Науково-координаційної ради, Комісії з питань біоетики при НМУ імені О.О. Богомольця, вченої ради стоматологічного факультету, членом апробаційної ради за спеціальністю «Стоматологія», членом редакційної колегії 8 фахових науково-практичних журналів.

Автор понад 210 наукових праць, у т.ч. співавтор 4 підручників, 3 навчальних посібників, 4 монографій, 16 патентів, 3 методичних рекомендацій.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «терапевтична стоматологія».

За сумлінну працю відзначена двома Почесними грамотами МОЗ України, Подяками та Почесними грамотами Київської міської державної адміністрації.

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Бабаскін Юрій Іванович закінчив Київський медичний інститут імені О.О.   Богомольця у 1988 році.

У 1988-1991 р. старший лаборант кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Київського медичного інституту.

У 1991-2007 р. асистент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості ортодонтичного лікування дітей з частковою адентією».

З 2007 по 2008 роки – виконуючий обов’язки директора Київської міської стоматологічної поліклініки.

У 2008-2009 р. – перший заступник директора Київської міської стоматологічної поліклініки.

У 2009-2014 р. директор КП «Київський центр нових технологій в стоматології».

З 1 вересня 2014 року займає посаду доцента кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця, відповідальний за підвищення кваліфікації викладачів кафедри, профорг кафедри.

Сфера наукових інтересів: лікування дітей з первинною частковою та множинною адентією.

Має 57 друкованих робіт.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Ортодонтія».

Медичний стаж – 34 роки, лікарський стаж – 26 років, педагогічний стаж – 23 роки.

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Головчанська Олександра Дмитрівна , закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця у 1985 році. З 1985 по 1990 роки працювала лікарем-стоматологом. З травня 1990 р. – старший лаборант групи нейростоматології НДЛЦ Київського медичного інституту, з 1992 по 2003 рр. – лікар у стоматологічній поліклініці Київського медичного університету ім. О.О.Богомольця. З 2003р. до 2006 р. викладала на кафедрі терапевтичної стоматології у медичному інституті Української асоціації народної медицини на посаді асистента. З жовтня 2006 року працювала асистентом, з січня 2014 – доцентом кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця.

У грудні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Тяжкі ускладнення пломбування кореневих каналів зубів: причини виникнення, особливості клініки, лікування та попередження».

Сфера наукових інтересів: больові та парестетичні синдроми щелепно-лицевої ділянки, фізичні властивості матеріалів для пломбування кореневих каналів зубів.

Має більше 30 друкованих робіт

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «стоматологія». Пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів у 2008, 2012 роках.

Виконувала обов’язки заступника декана з виробничої практики з 2008 по 2014 рік. З січня 2014 року виконує обов ’ язки заступника начальника навчально–методичного відділу. З 1 вересня 2014 року – доцент кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальна за наукову роботу.

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Дземан Наталія Анатоліївна , 1963 р.н., закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1986 році.

Згідно державного розподілу до 1993 року працювала лікарем-стоматологом медико-санітарної частини заводу «Маяк».

З 1993 по 1995 роки навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології.

З 1995 по 1998 роки – в аспірантурі на даній кафедрі.

З 1999 року – асистент кафедри терапевтичної стоматології.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція порушень загально-адаптивних реакцій організму у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту».

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи та методи ендодонтичного лікування.

Має 54 друковані роботи, 1 авторське свідоцтво і 2 патенти.

З 1вересня 2014 року – доцент кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальна за цикл «Стоматологія для лікарів загальної практики/сімейної медицини».

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Зелінська Наталія Антонівна у 1973 р. закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

1973-1974-лікар-стоматолог кардіологічного санаторію.

1974-1979- лікар-стоматолог НДІ ортопедії.

З 1979 року – асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології з курсом пропедевтики.

З 1990 року – асистент кафедри терапевтичної стоматології Київського медичного інституту.

У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особенности течения и лечения парадонтоза у больн ы х ревматоидным артритом».

З вересня 2014 року доцент кафедри стоматології Сфера наукових інтересів: вивчення генетичної схильності до карієсу.

Автор 47 друкованих робіт, 1 брошури, 2 монографій.

Медичний стаж – 49 років, лікарський – 42 роки, педагогічний стаж –36 років.

З 1 вересня 2014 року – доцент кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальна за наукову роботу з молодими вченими. Методист розділ у «Профілактика стоматологічних захворювань» .

 

 

кандидат медичних наук, асистент Значкова Олена Аркадіївна закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 1996 році.

У 1996-2010 р.р. – лікар – стоматолог – терапевт фізіотерапевтичного відділення Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця.

3 2010 по 2014 ріки – завідувач фізіотерапевтичним відділенням Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2006-2014 р. – асистент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування ускладнень ендодонтичних втручань у разі виведення пломбувального матеріалу за межі анатомічної довжини коренів зубів».

З 1 вересня 2014 року асистент кафедри стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри.

Сфера наукової діяльності: фізичні методи лікування захворювань тканин пародонту та СОПР, больові та парестетичні синдроми щелепно-лицевої ділянки.

Медичний стаж 19 років, педагогічний стаж – 8 років. Автор 21 друкованої роботи. Лікар-стоматолог-терапевт вищої кваліфікаційної категорії. Має додаткову спеціалізацію за фахом «Фізіотерапія, медична реабілітація та курортологія».

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Ляшенко Неллі Федорівна у 1961 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця.

У 1964-2014 р. – старший лаборант, клінічний ординатор, аспірант, асистент, доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Возмещение твердых тканей зубов и зубних рядов трехчетвертными коронками без пазов».

З 1 вересня 2014 року – доцент кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Методист циклу «Ортопедична стоматологія».

Сфера наукових інтересів: естетика в стоматології.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

Лікарський стаж -53 роки, педагогічний стаж – 45 років.

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Мельничук Тамара Анатоліївна у 1975 р. з відзнакою закінчила Київський медичний інститут, у 1977 – клінічний ординатор на кафедрі терапевтичної стоматології.

З 1977 по 1984 рр. лікар стоматологічної поліклініки КМІ.

З 1978 по 1982 рр. – аспірант дитячої терапевтичної стоматології, у 1986 році захистила кандидатську дисертацію.

У 1984 р. ассистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології Національного медичного університету. З 1989 р. – ассистент кафедри терапевтичної стоматології.

З 2006 р. – доцент кафедри терапевтичної стоматології НМУ.

З 1 вересня 2014 року – доцент кафедри стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Відповідальна за організаційно – методичну роботу, методист розділу «Терапевтична стоматологія».

Сфера наукових інтересів: вивчення генетичної схильності до захворювань тканин пародонту .

Лікарський стаж – 4 0років, науково-педагогічний – 30 років.

Є автором 52 друкованих робіт. З 1989 р. – вчений секретар апробаційної ради «Стоматологія» при спеціалізованій вченій раді Д26.0О3.05 Національного медичного університету.

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Саяпіна Лада Михайлівна закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1991 році.

1991-1992 р.р. – проходила інтернатуру на кафедрі інтернатури Полтавського державного медичного стоматологічного інституту.

1992-1994 р.р.- клінічна ординатура на кафедрі хірургічної стоматології при Полтавському державному медичному стоматологічному інституті.

З 01.09.1994 р. по 30.11.1994 р.- старший лаборант кафедри хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава).

З 01.12.1994 р. по 01.12.1997 р. – аспірант кафедри хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії. Під науковим керівництвом д.мед.н., професора Рибалова О.В. 21.10.1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Морфо-функціональний стан великих слинних залоз при запальних захворюваннях прилеглих до них тканин”.

З 16.12.1997 р. – асистент, з 18.04.2002 р. – доцент кафедри хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

З 23 вересня 2010 р. – асистент кафедри хірургічної стоматології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

З 1 вересня 2014 р. працює на посаді доцента кафедри стоматології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Відповідальна за навчально-методичну роботу. Методист циклу «Хірургічна стоматологія».

Медичний стаж 24 роки, педагогічний стаж – 17 років. Автор 101 друкованої роботи, 11 навчально-методичних посібників. Лікар хірург-стоматолог вищої категорії.

асистент Славінська Валентина Василівна закінчила Київський національний медичний університет у 1991р.

З 01.08.1991р. по 30.09.1992р.  – проходила інтернатуру в Дитячій стоматологічній поліклініці №1 Радянського району м. Києва.

З 1992р. по 2011 р. –  лікар – стоматолог дитячий Дитячої стоматологічної поліклініки №1 Радянського району м. Києва.

З 2011р. по 2014 р. –  завідувач стоматологічним відділенням Дитячої стоматологічної поліклініки №1 Шевченківського району м. Києва.

З 2014р.  –  завідувач філії №6 КНП «Консультативно – діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва.

З 1 вересня 2014 року – асистент кафедри стоматології НМУ імені О.О.   Богомольця  за сумісництвом.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Стоматолог дитячий».

Лікарський стаж – 23 роки.

 

 

асистент Ткач Оксана Борисівна закінчила Національний медичний університет і мені О.О. Богомольця у 1999 році.

У 1999-2000 р. – лаборант кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2000 –2002 р. – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2002 – 2014 р. – асистент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом.

У 2000р. – магістр медицини за спеціальністю «Стоматологія». Виконує кандидатську дисертацію.

Сфера наукових інтересів: сучасні методи лікування захворювань тканин пародонту.

Має 9 друкованих робіт,у тому числі 7 друкованих виданнях МОН України.

Має першу кваліфікаційну категорію.

З 1 вересня 2014 року – асистент кафедри стоматології, секретар кафедри.

Загальний медичний стаж – 22 роки, лікарський – 16 років, педагогічний – 13 років.

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Усенко Сергій Анатолійович 1979 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за фахом “Стоматологія”.

1979 – 1981 рр. – клінічний ординатор кафедри хірургічної стоматології Київського медичного інституту

У 1984 році закінчив аспірантуру при тій же кафедрі.

У 1984 за конкурсом був обраний асистентом кафедри хірургічної стоматології, з 2001 року – доцентом кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію по спеціальностям: 14.00.21- “Стоматологія” та 14.00.23- “Гістологія та ембріологія людини” на тему: « Стимулирование заживления переломов нижней челюсти введением в рацион питания криля».

Автор 47 друкованих робіт та 3 раціоналізаторських пропозицій.

З 1.09.2014 р. – доцент кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальний за підготовку інтернів до «Крок-3».

 

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри Шуминська Тетяна Анатоліївна закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1991 р.н.

У 1991-1992 р. працювала лікарем – інтерном на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О.Богомольця.

У 1992-1996р. працювала лікарем-стоматологом дитячої стоматологічної поліклініки Оболонського району м. Києва.

У 1996-1998 р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О.Богомольця .

У 1998-2014 р. асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О.Богомольця.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування карієсу і гінгівіту та їх профілактика у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою».

З 1 вересня 2014 року – доцент кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Методист розділу «Дитяча стоматологія».

Сфера наукової діяльності: особливості перебігу карієсу та гінгівіту у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою та їх профілактика.

Має 28 друкованих праць.

Загальний медичний стаж – 28 років, лікарський стаж-23 роки, педагогічний – 18 років.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія».