НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Студентський науковий гурток

План засідань наукового історичного гуртка

Список членів наукового історичного гуртка на 2017-18н.р.

Звіт про засідання історичного гуртка

 

ЗВІТ

про роботу студентського наукового історичного гуртка

НМУ імені О.О. Богомольця

 

19  березня  2018  року  в  Національному  медичному   університеті

імені О.О.Богомольця на кафедрі україністики відбулося чергове засідання студентського наукового історичного гуртка на тему «Питання походження людини: від австралопітека до кроманьйонця». Засідання проводили староста студентського наукового історичного гуртка, студент 2 курсу Медичного факультету №2 Кордубайло І.А та доцент кафедри україністики Момрик А.П. На засіданні були присутні студентки 1 курсу Оленюк Мирослава, Ткаченко Юлія та Лисенко Тетяна, а також інші викладачі кафедри.

Староста студентського історичного гуртка Кордубайло Ілля підготував презентацію, в якій доповів про антропогенез в цілому, анатомічні та медичні аспекти розпізнавання певних представників роду Homo, зробив аналіз можливих захворювань первісної людини, а також можливі методики лікування й їх обґрунтування.

Доцент кафедри україністики Момрик Анатолій Петрович додавав тези щодо особливостей анатомії розглянутих представників роду Homo, а також зробив екскурс в історію розвитку антропології й порівняв праці дослідників в галузі питання походження людини.

Студентки 1 курсу вступали в дискусію, занотовували цікавий їм матеріал, ставили питання щодо актуальності цієї теми сьогодні. Присутні викладачі та студенти були задоволені проведеним засіданням студентського історичного гуртка та зацікавлені в його майбутній діяльності.

Запрошуємо всіх бажаючих студентів відвідати наступне засідання, яке відбудеться 16 квітня 2018 на тему «Гаплогрупи Y-хромосоми чоловіка та їх місце в генетичній історії людства»!

 

 

 

ЗВІТ

про засідання студентського наукового історичного

гуртка НМУ імені О.О.Богомольця

 

19 лютого 2018 року  в  Національному  медичному   університеті  імені О.О.Богомольця на кафедрі україністики відбулося чергове засідання студентського наукового історичного гуртка на тему «Використання анатомічних знань з фізичної антропології в археологічних дослідженнях». У засіданні брали участь доцент кафедри Момрик А.П., староста гуртка, студент 2 курсу Медичного факультету №2 Кордубайло І.А., а також студентки 1 курсу Медичного факультету №2 Ткаченко Юлія та Лисенко Тетяна. Слухачами були й інші студенти НМУ імені Богомольця.

Доцент кафедри україністики Момрик Анатолій Петрович проінформував членів гуртка а також присутніх студентів про діяльність гуртка й основні теми, що будуть розглядатися під час подальших зібрань. За темою засідання Анатолій Петрович доповів про палеоантропологію, розказав яким чином за травмами, перенесеними хворобами, віковими та расовими особливостями можна розрізнити рештки похованих під час археологічних досліджень.

Староста наукового історичного гуртка Кордубайло Ілля підготував доповідь про історію антропології, її діячах та їх працях, провів аналіз між ними; зародження археології як науки; расові й вікові відмінності. Відбулась дискусія зі студентами-слухачами засідання щодо актуальності цієї теми сьогодні та відомих українських діячів.

Студентка-учасник гуртка Ткаченко Юлія відзначила, як саме за формою, розмірами та особливостями черепів можна визначити расу, а Лисенко Тетяна додала про кількість зубів на щелепах.

Присутні були задоволені проведеним засіданням, зацікавлені діяльністю історичного гуртка, занотували цікаву інформацію та активно обговорювали питання антропології.

Запрошуємо всіх бажаючих відвідати 19 березня 2018 року наступне засідання історичного гуртка на тему «Питання виникнення людини: від австралопітека до кроманьйонця (біологічний аспект)»!