НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Навчально – методична робота

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри україністики – кандидат філологічних  наук, доцент Шевель Тамара Олександрівна

Тел.: (044)454 49 38

Електронна адреса: kafedra_ukrainistyky@ukr.net

 

 

2020-2021 н.р.

 

План методсемінарів 1-й семестр 2020-21

План методсемінарів 2-й семестр 2020-21

Розподіл груп

Документи щодо планування роботи кафедри 2020-2021 н.р.

Документи щодо дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням) “( І курс денна та заочна форми)

Cекція історії України та української культури на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Регламенти

Методичні рекомендації

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

Регламенти проведення модульного контролю

 

Посібник для слухачів підготовчого відділення

 

2 семестр 2019-2020 н.р.

Графіки

КТП ІУтК, ІНМУ

Метод. рекомедації ІУтК,ІНМУ

Розклад ІУтК, ІНМУ

КТП Укр мова

Методичні рекомендації

1 семестр 2019-2020 н.р.

Методичні семінари кафедри у 2019-20 н.р.

 

2018-2019 н.р.

Методичні семінари кафедри 2 семестр 2018/2019 н.р.

Запланований розподіл навчальної роботи 2 семестр 2018-2019 н.р

 

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра україністики:

 

Нормативні курси

  • «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (вітчизняні студенти І курсу всіх факультетів денної форми навчання та фармацевтичного факультету заочної форми навчання);
  • «Українська мова як іноземна» (іноземні студенти І – V курсів англомовної та україномовної форм навчання);
  • «Історія України та української культури» (вітчизняні студенти І курсу всіх факультетів денної форми навчання та фармацевтичного факультету заочної форми навчання);
  • «Російська мова як іноземна» (дисципліна викладається іноземним студентам старших курсів, які вступали до Університету до 2018 року, коли було започатковано викладання української мови як іноземної)

Елективні курси

  • «Історія Національного медичного університету імені О. О. Богомольця» (вітчизняні та іноземні студенти І курсу всіх факультетів);
  • «Історія сучасного світу» (вітчизняні та іноземні студенти І курсу фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання);
  • «Медицина та художня культура» (вітчизняні студенти ІІІ курсу стоматологічного факультету);
  • «Медична субкультура» (вітчизняні студенти ІVкурсу всіх факультетів).

 

Підготовче відділення

  • «Українська мова як іноземна» (слухачі підготовчого відділення);
  • «Країнознавство» (слухачі підготовчого відділення).