НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Міжнародне співробітництво

 

Співробітники кафедри беруть участь у наукових дослідженнях відповідно до угод, укладенихз міжнародними партнерами. Так, зокрема, у 2019 роціспільно з викладачами кафедри методики факультету гуманітарних наук Шуменського університету ім. Єпископа КостянтинаПреславського (Республіка Болгарія) було реалізовано науково-дослідницький проект “Технологии за повишаване на качеството на образователна услуга”. Результати співпраці зафіксованов публікаціях у збірниках наукових статей.

 

 

Колектив кафедри є постійним учасником міжнародних науково-практичних  конференцій та симпозіумів. У рамках міжнародної співпраці викладачі підвищують свій кваліфікаційний рівень під час стажувань, набуваючи досвіду та поширюючи в інших країнах інформацію про діяльність кафедри.

 

Міжнародні стажування викладачів:

 

 

2020 рік

Викладач О.В.Чайка, стажування на базі Словенської компанії Inter Inteld.o.o.(Trubarjevacesta 1000, Ljubljana, Slovenia). Програма  стажування: «Використання сучасних хмарних інформаційних сервісів у процесі стимулювання майбутніх фахівців до самооцінки навчальної діяльності».

 

2019 рік

Доцент В.В. Блідченко-Найко, викладач О.В. Чайка, м. Краків, Республіка Польща.  Програма стажування: «Інтернаціоналізація освіти як виклик для вищих навчальних закладів: українська та польська перспективи».

Доцент І.М. Іваненко, м. Влоцлавек, Республіка Польща. Програма стажування «Філологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС».

 

2018 рік

Доцент Н.В. Місник,  Департамент іноземних мов і комунікації Медичного університету м.  Варни  “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Республіка Болгарія. Програма стажування: “Methodology of Foreign language teachingin English programmes at medical universities, research on specifics of videocourse development for medical purposes”.

 

Міжнародна діяльність 2016-2017 н. р.

 

Цьогоріч  у рамках святкування 55-річчя Медичного університету м. Варна (МУ-Варна), Республіка Болгарія, відбулася низка урочистих заходів, з-поміж яких слід відзначити форум “Перша міжнародна зустріч медичних університетів – партнерів МУ -Варна” – First international meeting of MU-Varna partners “Role of International Partnerships in the Modern Development of Education and Healthcare”.

foto-1

 

На зустрічі керівництво болгарського університету та міжнародні гості відзначили важливість проведення спільних науково-освітніх проектів і висловили готовність до подальшої співпраці.

 

Під час зустрічі відбулася презентація спільного українсько-болгарського проекту – книги «Українсько-болгарський розмовник», яка була представлена співавтором, доцентом кафедри україністики НМУ Наталією Місник.

foto-3

 

Під час зустрічі було окреслено подальші напрями співпраці НМУ та МУ-Варна.

foto-4

 

 

Міжнародна діяльність 2015-2016 н. р.

            У рамках Договору про співпрацю між НМУ імені О.О. Богомольця та Медичним університетом м. Варна (Республіка Болгарія) активно продовжується спільна робота викладачів кафедри україністики з болгарськими колегами.

30 жовтня 2015 р. вже традиційно викладачі кафедри взяли участь у роботі наукової конференції  „Наука на службі суспільству – 2015”. Цей форум став заключним у рамках ініціативи  „Місяць науки – Варна”, який  щорічно проходить у морській столиці Болгарії.  Організаторами виступили Союз учених та Міська адміністрація, а також провідні виші міста: Медичний університет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варненський вільний університет  „Черноризец Храбр”, Технічний університет – Варна,  Економічний університет – Варна, Інститут океанології та ін.

Серед учасників пленарного засідання конференції – п. Анета Докова, керівник Департаменту міжнародного співробітнцтва, Медичний університет – Варна,  і доц. Наталія Місник, кафедра україністики НМУ.

1

 

 

На засіданні секції „Соціальні та правничі науки” конференції авторським колективом було представлено доповідь „Modern approaches to teaching Academic Writing in the American and Ukrainian higher schools”.

 

Підготовлена до друку стаття (авторський колектив:

Aneta Dokova, Medical UniversityProf. Dr. Paraskev Stoyanov”-Varna, Bulgaria;

Olexandra Kostenko, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA;

Nina Litvinenko, Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine;

Natalia Misnyk, Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine) побачить світ у випуску щорічного видання «Известия на Съюз на учените – Варна».

 

 

3

На фото наші щирі друзі – працівники Департаменту міжнародного співробітництва Медичного університету – Варна.

 

 

4

На порядку денному – обговорення перспектив подальшої співпраці: на фото Проректор із міжнародного співробітництва Медичного університету – Варна проф. Т. Костадінова, доц. Наталія Місник (НМУ) та керівник Департаменту міжнародного співробітнцтва А. Докова (МУ – Варна).

 

 

 

 

2014-15 н. р.

У поточному році в икладачі кафедри україністики брали активну участь у міжнародних наукових проектах, співпрацюючи з європейськими колегами. Продовжено співпрацю з кафедрами Факультету гуманітарних наук Шуменського університету «Єп. К. Преславски», м. Шумен, Республіка Болгарія.

Результатом стала спільна робота доцента кафедри україністики НМУ Наталії Місник та д-ра Мілени Палій, доцента Кафедри методики вищеназваного університету над науково-дослідницьким проектом «Мови навчального дискурсу» (№РД-08-275/14.03.2014 г.).

Обмін досвідом викладання мовних дисциплін проходить і на кафедрі, і на заняттях зі студентами. Аудиторне семінарське заняття з російської мови для студентів 2-го курсу проводить доц. д-р Мілена Палій, викладач із 30-тирічним стажем роботи. Болгарські студенти 2-го курсу вивчають другу іноземну мову після англійської – російську, французьку чи німецьку – упродовж 5 семестрів.

Доц. Н. Місник знайомить болгарських студентів із особливостями української освітньої системи вищої школи на прикладі навчання в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця.

 

 

Щире вітання своїм українським колегам передають болгарські студенти.

Міжнародна співпраця

2013 – 2014 н.р.

 

  • Рецензування викладачами кафедри проф. Литвиненко Н.П., доц. Місник Н.В. наукового дослідження «Адаптація американської специфікації до кваліфікаційного тесту з англійської мови з метою розробки специфікації до тесту з власного висловлювання з української мови з урахуванням даних порівняльної риторики».

Автор дослідження: Олександра Костенко, магістр Університету штату Іллінойс в м. Урбана-Шемпейн.

Робота проводилася в рамках Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні.

  • Подано до друку в академічний вісник «Дослідження з лінгвістики. Збірник статей штату Іллінойс» статтю «Основні аспекти вивчення наукового тексту студентами вищої школи: українсько-американські паралелі».

Автори: проф. Литвиненко Н.П., доц. Місник Н.В.

 

ЗВІТ

про закордонне відрядження Місник Наталії Володимирівни,

доцента кафедри україністики

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

1. Тема заходу: стажування в Департаменті іноземних мов та

комунікації Медичного університету “Проф. д-р Параскев Стоянов”.

2. Місце проведення заходу: м. Варна (Республіка Болгарія).

3. Дата проведення: 7 жовтня – 7 листопада 2013 рік.

 

Згідно з наказом ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Місник Наталі я Володимирівн а була відряджена до м. Варна (Республіка Болгарія) на стажування в Департаменті іноземних мов та комунікації медичного університету та виконала програму стажування, відповідно до якої ознайомилася з тематикою наукових досліджень і практичної діяльності мовного департаменту вищевказаного навчального закладу.

Розглянула основні аспекти викладання курсу « Професійна комунікація у сфері охорони здоров’я » для вітчизняних студентів першого курсу, вивчила досвід викладання медичної термінології в рамках курсу ”Медична комунікація ” для іноземних студентів третього курсу. Відвідувала лекції, семінарські та практичні заняття д.ф.н., доц. В. Тачевої.

Ознайомилася з методикою викладання державної мови як іноземної для іноземних студентів англомовної форми навчання. Відвідувала лекції, практичні заняття ст. викладача К. Пеневої.

Взяла участь у роботі Міжнародної наукової конференції ” Наука на службі суспільству ” , що проводилася 25 жовтня 2013 року в Медичному університеті “Д. проф. Параскев Стоянов” в рамках програми ” Місяць науки – Варна 2013 ”. На Пленарному засіданні були порушені міждисциплінарні теми: ”Логіка наукового пізнання як інтердисциплінарна область”, ”Потенційні екологічні ризики” та інші.

За час стажування підготувала до друку статтю ”Сучасні освітні парадигми формування дискурсивної компетентності студента вищої школи в Україні”, яка була опублікована у виданні Альманах ”Болгарська україністика”, випуск 3, Софія, 2013.

Матеріали, отримані під час стажування, використовуються у викладацькій практиці та при підготовці до видання спільного з болгарськими колегами навчального посібника з медичної термінології.