НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Історія кафедри

Зважаючи на виконання Державної національної програми “Освіта. Україна XXI ст.”, яка передбачає широке вивчення україністики, запровадження її до державного компоненту концепції національного виховання, беручи до уваги, що україністика – вагомий чинник духовності нашого народу, дієвий рушій його національної визначеності, гідності й самосвідомості, в НМУ у 2001 р. на базі кафедри української та російської мов була створена кафедра україністики.
Колектив кафедри має своє славне минуле, корені якого сягають 1967 p., коли була організована кафедра російської мови, що забезпечувала навчання іноземних студентів головним чином російської мови та методики її викладання. Надати дієву допомогу студентам майже із 60 країн світу в опануванні мовою і медичною термінологією можна було за умови створення численних навчально-методичних комплексів, спеціальної фахової літератури.
Під керівництвом завідувачів кафедри Р.К.Бодрової, І.В.Дзевульської видано перші посібники “Практикум по русскому языку” (1967); “Города-герои” (1979), численні навчально-методичні збірники, серед яких “Базовый потенциальный словарь специальной лексики для студентов-медиков” (1981), “Русский язык. Сборник текстов и упражнений” тощо.
В умовах незалежної України кафедра української та російської мов спрямувала свої зусилля на засвоєння студентами-медиками понятійного апарату профільних дисциплін українською мовою. За 10 останніх років видані численні монографії, посібники, підручники з фахової мови медика, авторами яких є Н.П.Литвиненко, Н.В.Місник, Х.Ш.Бахтіярова, Н.О.Жук, Г.С.Литвиненко, Л.С.Баніна, І.І.Жебка.
З метою впровадження проекту національної доктрини розвитку освіти України в навчальний процес кафедрою включено низку нових інтерактивних завдань і вправ з урахуванням сучасних досягнень української педагогічної науки, враховано особливості українського менталітету та його відтворення у мові народу і розроблено та впроваджено інноваційну програму для студентів-іноземців “Українознавство”, яка забезпечує розширення їх поінформованості про минуле та сучасність України, формує соціальну компетентність і позитивний досвід у сфері взаєморозуміння з новим для них оточенням.
З 2000 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор А. Б. Гуляк.