НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Опорні кафедри стоматологічного факультету

Опорна кафедра визначається серед провідних кафедр медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (далі – ВМ(Ф)НЗ) та закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України з метою узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи, розробки методологічної стратегії викладання дисципліни на основі новітніх технологій навчання, поліпшення теоретичної та практичної підготовки студентів, лікарів (провізорів) – інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів та професорсько-викладацького складу.

 

НАКАЗ МОЗ України Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

 

 

 

 

 

Опорні кафедри стоматологічного факультету:

 

Терапевтичної стоматології

 

«Основи стоматології»
Ортопедичної стоматології «Ортопедична стоматологія та пропедевтика ортопедичної стоматології»
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії «Хірургічна стоматологія»
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Дитяча терапевтична стоматологія»
«Дитяча хірургічна стоматологія»
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології «Ортодонтія»