НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Студентське наукове товариство

СНТ створено для залучення студентів до цікавого світу наукової психології та дати можливість кожному бажаючому побути дослідником та молодим вченим.

Метою створення наукового товариства студентів є підсилення наукового знання в усіх галузях загальної і медичної психології, пошук майбутніх талановитих науковців та допомога їм у реалізації власного потенціалу.

Напрямки діяльності студентського наукового товариства медико-психологічного факультету

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та магістрів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та магістрів, надання їм всебічної допомоги;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • відбір та рекомендація найбільш перспективних студентів, які активно займаються науково-дослідною роботою, для продовження освіти в магістратурі та аспірантурі, залучення їх до участі в наукових семінарах, додаткових освітніх циклів;
 • надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень;
 • проведення щорічної наукової конференцій «Актуальні проблеми сучасної медичної психології»
 • проведення конкурсів на кращу студентську наукову роботу
 • організація виставок наукових робіт студентів
 • проведення студентської олімпіади з психології
 • проведення круглих столів
 • інформаційна діяльність