НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Перспективи факультету

  • Створення та функціонування Центру психологічної допомоги на базі НМУ імені О.О. Богомольця

31

  • Введення в дію нових нормативних актів зі спеціальності «Медична психологія» з розширеним переліком спеціалізацій

32

  • Розширення працевлаштування лікарів-психологів в закладах охорони здоров’я, структурах Міністерства соціальної політики, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби надзвичайних ситуації та ін.

33

  • Налагодження міжнародних зв’язків з іноземними партнерами в сфері медичної психології та системи академічної мобільності студентів

34